Grundläggande om skatt för amerikanska medborgare och registrerade utländska medborgare

Den här sidan innehåller grundläggande information om skatt för medverkande på Adobe Stock som är amerikanska medborgare eller registrerade utländska medborgare.

Skatt – översikt

Att licensiera kreativt innehåll är en ekonomisk aktivitet. För medverkande på Adobe Stock är intäkter från dessa försäljningar i USA föremål för källbeskattning av den amerikanska skattemyndigheten IRS (Internal Revenue Service).  

IRS är den myndighet i USA som ansvarar för skatteinsamling och skattelagstiftningens efterlevnad. Eftersom vårt företag är registrerat i USA måste vi, och våra medverkande, följa skattelagstiftningen i USA och tillhandahålla IRS korrekta skatteformulär. Dessa skatteformulär är specifika beroende på medverkarens situation och de är nödvändiga för att fastställa om amerikansk källskatt är tillämplig på dina intäkter.

Informationen nedan hjälper dig att avgöra vilket skatteformulär du ska använda. Vi rekommenderar att du följer stegen nedan och kontaktar en sakkunnig rådgivare för att få hjälp. 

Obs!

Informationen nedan är allmänna riktlinjer och ska inte ses som skatterådgivning. Om ett godkänt formulär saknas blir alla intäkter från medverkandet föremål för maximal källbeskattning (30 %).

Granska din profil

Gå igenom din profil på deltagarkontosidan och se till att alla uppgifter är aktuella. Felaktiga uppgifter kan leda till att ditt formulär inte valideras vilket medför källbeskattning av dina inkomster. 

Skicka in skatteformulär

Skatteformulär måste fyllas i och undertecknas digitalt på din deltagarkontosida. Formulären måste uppdateras om något inträffar som påverkar din skatt, till exempel giftermål, namnbyte, skilsmässa eller bildande/upplösande av ett företag. I systemet finns en rad alternativ och du får hjälp att välja rätt formulär. Sedan kan du fylla i formuläret och skicka in det direkt via medverkarportalen. 

Enskilda personer och LLC, partnerskap eller företag

W-9-formulär: du skickar vanligtvis ett W-9-formulär för att undantas från skatter på dina Adobe Stock-intäkter. För medverkande bosatta i USA krävs ett US SSN, EIN eller ITIN för att W-9-formuläret ska vara giltigt.

W-9-instruktioner

Vid årets slut

I slutet av varje år måste vi rapportera all inkomst från innevarande års försäljning i USA till IRS. Vi ger enskilda personer som har tjänat mer än 10 USD ett 1099-formulär som anger vad de har tjänat. Vi ger inte företag något 1099-formulär. Inkomsterna rapporterats och är skattepliktiga oavsett om du har begärt att få en utbetalning eller inte. Du betalar bara skatt på det du tjänat en gång, du behöver inte betala en gång till när du tar ut pengarna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?