Poleg lokalnih Officeovih programov uporablja Acrobat DC za pretvarjanje dokumentov programov Office v obliko PDF na Mac OS tudi spletno storitev Adobe Create PDF. Skrbniki IT lahko onemogočijo možnost spletne storitve pretvarjanje in prisilijo, da se datoteko PDF ustvari iz programa Acrobat ali dodatka Create PDF, da se uporabi lokalni program Office.

Zaklepanje funkcije za onemogočenje spremembe storitve v programu Acrobat

Če ne želite, da bi uporabniki pri prvi uporabi razširitve videli potek dela storitve pretvorbe v programu Acrobat, uporabite funkcijo zaklepanja ključev, da jo preprečite.

Ključi  bToggleAdobeDocumentServices, bToggleServiceConversion
Vrsta podatkov Logično (DA/NE)
Privzeto NO
Različica # April 2017 (Acrobat DC continuous)
Pot Loc /Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist/Root/DC/FeatureLockdown/cServices/
Povzetek Določa, ali naj se zaklene funkcijo storitve pretvorbe v programu Acrobat, ki omogoča, da Acrobat uporablja spletno storitev Create PDF, s katero se dokumente pretvori v obliko PDF.
Podrobnosti

Možne vrednosti vključujejo:

  • NE: storitev pretvorbe je omogočena; Acrobat lahko za pretvorbo dokumentov v datoteke PDF uporablja storitev.
  • Da: storitev pretvorbe je onemogočena; Acrobat lahko za pretvorbo dokumentov v datoteke PDF uporablja lokalni program.

Onemogočenje funkcije storitve pretvorbe samo iz dodatka za Office

V nadaljevanju so ključi za onemogočenje v spletni storitvi iz dodatka Create PDF:

  • ToggleAdobeDocumentServices
  • ToggleServiceConversion

Koraki:

  1. Pojdite na naslednje mesto: /Users/<user>/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/

  2. Odprite datoteko com.microsoft.Word.plist

  3. Ustvarite nov ključ (en ključ ali oba, ki sta navedena zgoraj), ali vtipkajte logično vrednost.

  4. Vrednost nastavite na DA.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu