Důležité: Tato aktualizace (Illustrator CC 17.0.2) je použitelná jen na počítačích platformy Mac.

Tato aktualizace (17.0.2) obsahuje opravy chyb a problémů ovlivňujících stabilitu programu. Tato aktualizace také opravuje všechny potíže, ke kterým docházelo při spouštění Illustratoru po předchozí aktualizaci (17.0.1).

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_cz.

Vyřešené problémy

V této verzi byly vyřešeny následující problémy:
  • Funkce přiblížit/oddálit nepracuje správně při používání zařízení Magic Mouse nebo trackpadu se stisknutými klávesami Alt/Option.
  • Klávesové zkratky přestanou při použití myši Magic Mouse fungovat.
  • Při umisťování souboru DWG je nejvýše umístěná kresba načtena na umísťovacím kurzoru, zatímco zbytek kresby je umístěn automaticky na dokument.
  • Nelze uložit soubor z aplikace Illustrator, pokud je povolen náhled, který je zobrazen v dialogovém okně systému Windows.
  • Všechny vrstvy DWG jsou importovány do jedné vrstvy, přestože je deaktivována možnost Sloučit vrstvy.
  • Kopírování libovolného objektu z dokumentu do nového dokumentu má za následek spoustu nechtěných vzorníků a prodlužuje reakční dobu aplikace Illustrator.
  • Po otevření a zavření dialogu Export (tlačítkem Zrušit) se při volbě uložení souboru (Soubor > Uložit) zobrazí dialog Uložit jako aplikace Illustrator.
  • Illustrator se nespustí po instalaci předchozí aktualizace (17.0.1).
  • Další opravy pro zlepšení stability.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online