Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Jestliže jste zakoupili předplatné, aktivace plné verze vyžaduje přechod do režimu online a přihlášení se pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Chcete-li tento produkt využívat, je třeba přijmout licenční smlouvu a podmínky záruky. Podrobnosti najdete na stránce www.adobe.com/go/eulas_cz. Tento produkt nebude funkční bez povinné aktivace a registrace provedené přes Internet. Telefonní aktivace není dostupná. Podrobnosti viz stránka www.adobe.com/go/activation_cz.

Licence Adobe pro jednoho uživatele dovoluje instalaci jedné licence produktu na dva počítače (například na pracovní počítač a domácí počítač) za podmínky, že software používá stejná osoba a ne současně na obou počítačích.

Poznámka:

Pokud chcete instalovat produkt na třetí počítač, musíte nejprve deaktivovat software na jednom z počítačů. Deaktivaci provedete příkazem Nápověda > Odhlásit.

Nové funkce

Nové funkce a vylepšení jsou vyjmenovány a popsány na stránce přehledu nových funkcí.

Odebrané funkce

Synchronizace nastavení

Funkce Synchronizace nastavení byla ve verzi Illustrator CC 2015.2 odebrána. Stávající služby ve verzích Illustrator CC a CC 2014 se v blízké budoucnosti stanou nedostupnými.

CC Charts (Preview)

Tým aplikace Illustrator se rozhodl pozastavit funkci Charts a revidovat její návrh. Funkce Charts Preview nebude v roce 2015 zařazena do listopadového vydání aplikace Illustrator. Více informací najdete na stránce Často kladené otázky ke službě Creative Cloud Charts.

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy pro všechny aplikace Creative Cloud.

Vyřešené klíčové potíže

V této verzi aplikace Adobe Illustrator byly vyřešeny následující potíže:

 • (Mac) V nastavení se dvěma monitory v systému El Capitan nefunguje kliknutí pravým tlačítkem myši (4070053).
 • Po přepnutí mezi dokumenty dojde k selhání aplikace Illustrator v případě vybrání/přejmenování/odstranění vrstev, které nemají bod vložení (4026736).
 • (Windows) Název nového dokumentu se při použití japonských znaků (5C nebo SurrogatePairJP) nezobrazí správně (4026386).
 • (OS v jiném jazyce než angličtina) Hodnoty v číselných polích se při přesunutí aktivace mimo pole po tisku dokumentu do PostScriptu zvýší (4026374).
 • (OS v jiném jazyce než angličtina) Soubor s předvolbami aplikace Illustrator je po tisku dokumentu do PostScriptu nepoužitelný (4026330).
 • (GPU) Upozornění na ovladač by mělo obsahovat hypertextový odkaz na článek znalostní databáze s dalšími informacemi o řešení problémů (4025630).
 • (Windows) Některé znaky korejštiny se na určitých panelech a nabídkách operačních systémů v japonštině zobrazují nečitelně (4025571).
 • (GPU) Dochází k selhání aplikace Illustrator při uložení souboru do formátu EPS (4025008).
 • (GPU) Ne-nativní obrazy nejsou vykresleny (4024804).
 • (GPU) Při umístění, kopírování nebo vkládání přiložených, ne-nativních obrazů dochází k chybám (4024661).
 • (Windows) Volby znaku zobrazují nečitelný text (4023470).
 • Problémy s vyhlazením u tenkých tahů a vyplněných cest (4021777).
 • Problémy s vyhlazením u některých částí cest (4021767).
 • Vyhlazení vytváří v režimu prolnutí artefakty (čáry nebo tečky) na hranách překrývajících se objektů (4021764).
 • (GPU) Pokud není u počítačů s více GPU jeden GPU podporován, dojde k vypnutí funkce GPU (4021342).
 • „Nebyl nalezen kompatibilní GPU“ může být nesprávná chybová zpráva (4021326).
 • Knihovny mohou při přidávání datových zdrojů přestat reagovat (4017829).
 • (Windows, GPU) Funkce GPU nefunguje a dojde k selhání aplikace Illustrator při spuštění (4014175).
 • (GPU) Nedostatečné údaje o GPU u počítačů s více GPU (4012064).
 • Služba Behance nefunguje, i když je správně nakonfigurovaná (4011280).
 • Vodítka se zobrazují jako plné čáry i když mají na panelu Předvolby nastaven tečkovaný vzhled. (4008022).
 • (Mac) Náhled souboru v dialogu Otevřít (zobrazení sloupce) zobrazuje pouze část obrazu. (3998672).
 • (Windows, GPU) Operační systém přestane při vytvoření kresby s použitím režimu GPU reagovat.  (3996015).
 • (GPU) Objekty nebo skupiny prolnutí s vykrojením skupiny se nevykreslují správně (3993709).
 • Služba Typekit nezobrazuje odpovídající zprávy založené na typu účtu a přidružených oprávněních (3993373).
 • Nedochází k aktualizaci miniatur souborů, pokud název grafiky obsahuje japonské znaky (3992514).
 • (GPU) Zpětná vazba tužky přestane fungovat. (3990401).
 • Umístěná/propojená/vložená kresba EPS s písmem typu 42 není vykreslena (3990277).
 • (GPU) Aplikace Illustrator se v režimu CPU a v případě souborů s mřížkou přechodů na úrovni zvětšení 6400% nebo větším přepne do režimu obrysu (3990108).
 • (Windows) Při použití režimu prolnutí na objekt dojde k problémům s vykreslením (3985073).
 • (GPU) Propojené soubory ve formátu EPS a PDF se nevykreslují správně (3970562).
 • Při změně poloměru zaoblených rohů pomocí widgetu rohu se vyskytuje dvojitý okraj (3965177).
 • U více překrývajících se cest se vyskytují artefakty (3927319).
 • (Mac) Pokud je v počítači nainstalováno rozšíření prohlížeče Chrome „Pushbullet“, dojde k selhání aplikace Illustrator při přesunutí/přetažení/upuštění objektu mezi panely (3864165).

Známé problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy pro všechny aplikace Creative Cloud.

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_cz.

Podpora zákazníků

Oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz zde poskytuje informace o produktech, prodeji, registraci a dalších otázkách netechnického rázu.

V zemích mimo Severní Ameriku přejděte na stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz, klikněte na rozevírací seznam pod dotazem „Need a different country or region?“, zvolte jinou zemi či oblast a poté klikněte na tlačítko GO.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online