Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Jestliže jste zakoupili předplatné, aktivace plné verze vyžaduje přechod do režimu online a přihlášení se pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Chcete-li tento produkt využívat, je třeba přijmout licenční smlouvu a podmínky záruky. Podrobnosti najdete na stránce www.adobe.com/go/eulas_cz. Tento produkt nebude funkční bez povinné aktivace a registrace provedené přes Internet. Telefonní aktivace není dostupná. Podrobnosti viz stránka www.adobe.com/go/activation_cz.

Licence Adobe pro jednoho uživatele dovoluje instalaci jedné licence produktu na dva počítače (například na pracovní počítač a domácí počítač) za podmínky, že software používá stejná osoba a ne současně na obou počítačích.

Poznámka:

Pokud chcete instalovat produkt na třetí počítač, musíte nejprve deaktivovat software na jednom z počítačů. Chcete-li provést deaktivaci, zvolte možnost Nápověda> Deaktivovat.

Instalace písem

Některé instalátory produktů Adobe instalují písma do výchozího systémového adresáře s písmy. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře. Další informace naleznete na webu http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Návod pro instalaci dalších písem najdete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Známé problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy pro všechny aplikace Creative Cloud.

Obrazy ve štětcích

Když měníte měřítko stopy štětce v dialogovém okně Volby stopy, mohou se na obrazovce objevit vizuální artefakty. Obnovu vzhledu stopy štětce proveďte přiblížením a oddálením zobrazení.   

Nástroj Retušování písma

Jestliže použijete nástroj pro retušování písma na ligaturách, proběhne transformace jen na prvním glyfu, nikoli na celé ligatuře.

Zrušení vložení

Průhledný obrázek s míchanými barvami může mít po zrušení vložení trochu jiný vzhled. Důvodem je bílý podklad, použitý během zpracování barevných oblastí obrázku.

Import formátů DXF / DWG

Během importu složitých a velkých souborů DXF nebo DWG se někdy nezobrazí indikátor průběhu. Počkejte, dokud se nepřekreslí zobrazení. Poté uvidíte importovaný obsah.

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_cz.

Podpora zákazníků

Oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz zde poskytuje informace o produktech, prodeji, registraci a dalších otázkách netechnického rázu.

V zemích mimo Severní Ameriku přejděte na stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz, klikněte na rozevírací seznam pod dotazem „Need a different country or region?“, zvolte jinou zemi či oblast a poté klikněte na tlačítko GO.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online