Pracovní postupy změny tvarů segmentů a podpora dotykového ovládání

Pracovní postupy pro změnu tvarů segmentů cest byly rozšířeny o podporu změn tvarů pomocí dotykového vstupu na dotykových zařízeních.

V předchozích verzích aplikace Illustrator bylo možné měnit tvary zakřivených segmentů cest pomocí nástroje pro přímý výběr, ale jejich táhla vždy zachovávala původní úhel. Nyní lze měnit tvary segmentů bez omezení. Také je nyní možné převést rovný segment na zakřivenou cestu pouhým přetažením samotného segmentu. Existují tři způsoby změny tvarů segmentů cest.

Nástroj pero

 1. Při používání nástroje Pero stiskněte klávesu Alt.

 2. Když podržíte ukazatel nad segmentem cesty, změní se kurzor na kurzor Změnit tvar segmentu.

 3. Přetažením segmentu změníte tvar segmentu cesty

  Kombinace segmentů cesty, jejichž tvary byly změněny pomocí nástroje Pero

  A. Původní tvar B. Kurzor změny tvaru segmentu označuje segment připravený ke změně tvaru C. Když se zobrazí kurzor změny segmentu, můžete kliknutím a přetažením změnit tvar segmentu. D. Můžete změnit tvar libovolného počtu segmentů E. Konečný tvar po dokončení změn tvarů 
 4. Chcete-li pokračovat v kreslení pomocí nástroje Pero, uvolněte klávesu Alt.

 5. Chcete-li vytvořit polokruhový segment, stiskněte při upravování tvaru segmentu klávesu Shift. Podržením modifikátoru Shift omezíte směr táhel do kolmého směru a zajistíte tak stejnou délku táhel.

Nástroj Změnit kotevní bod

 1. Vyberte nástroj Změnit kotevní bod a podržte ukazatel nad segmentem cesty.

 2. Jakmile se zobrazí kurzor Změnit tvar segmentu, můžete přetažením změnit tvar segmentu cesty.

  Kresba upravená změnou tvaru segmentu čáry pomocí nástroje Kotevní bod

  A. Původní kresba B. Změna tvaru segmentu pomocí nástroje Kotevní bod C. Změněný tvar 
 3. Chcete-li vytvořit kopii segmentu cesty, stiskněte při provádění kroku 2 klávesu Alt.

 4. Chcete-li vytvořit polokruhový segment, stiskněte při upravování tvaru segmentu klávesu Shift. Podržením modifikátoru Shift omezíte směr táhel do kolmého směru a zajistíte tak stejnou délku táhel.

Nástroj pro přímý výběr

Použitím nástroje pro přímý výběr na přímý segment můžete segment přesunout. Pokud jej ale použijete na zakřivený segment, můžete provést neomezenou změnu tvaru, podobně jako pomocí nástroje Změnit kotevní bod nebo nástroje Pero

Omezení směru táhel do kolmého směru

Podržíte-li stisknutou klávesu Shift při změně tvaru pomocí nástroje Pero, Změnit kotevní bod nebo Přímý výběr, dojde k omezení směru táhel do kolmého směru. Můžete tedy změnit tvar křivek na polokruhové tvary. Zajistíte také, že táhla budou mít stejnou délku.