Funkce rozvržení souvisejícího s textem a psaní textu byly ve vydání 2014 aplikace Illustrator CC vylepšeny:

  • Byly přidány další skryté znaky (Text > Zobrazit skryté znaky) označující typografické notace (viz následující tabulka)
  • Notace konce odstavce a notace konce řádku jsou nyní představovány odlišnými glyfy.
  • Písmo pro zobrazení skrytých znaků bylo změněno na Adobe Sans MM.
  • Illustrator nyní dodržuje zarovnání řádků končících měkkým zalomením (Shift + Enter/Return)
  • Illustrator nyní podporuje sekvence IVS (Ideographic Variation Sequence). Důsledkem jsou dvě významná vylepšení:
    1. Libovolný importovaný nebo zkopírovaný text bude i nadále vykazovat správnou variaci glyfů tak, jak byly původně zapsány do zdroje.
    2. Při zapisování pomocí písem s podporou IVS se budou variace glyfů zobrazovat podle očekávání.

Původní znak

Původní Unicode

Alternativní glyf

Název alternativního glyfu

Alternativní Unicode

Prostor

0020

·

Prostřední tečka

00B7

Znak CR

000D

Znak pilcrow

00B6

Tabulátor

0009

»

Vpravo ukloněné dvojité uvozovky

00BB

Měkké zalomení řádku

0003

¬

Znak logického záporu

00AC

Oddělovač odstavců

2029

¬

Znak logického záporu

00AC

Konec textu

 

#

Znak čísla

0023

Neviditelný rozdělovník

00AD

-

Spojovník, znak minus

002D

Dlouhá mezera

2003

_

Em pomlčka

2014

Krátká mezera 

2002

-

En pomlčka

2013

Vlasová mezera

200A

 

Přehláska

00A8

Tenká mezera

2009

 

Háček

02C7

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online