Jedním z nejsilnějších aspektů aplikace Adobe Illustrator jsou jeho funkce pro práci s textem. Můžete do své kresby přidat jeden řádek textu, vytvořit sloupce a řádky textu, nechat text natéci do tvaru nebo podél cesty a pracovat s tvary písmen jako s grafickými objekty. Písmo, které zvolíte, a nastavení, která v aplikaci Illustrator vyberete pro proklad, vyrovnání párů a mezery před a za odstavci, jsou příklady rozhodnutí, která můžete provést při nastavování vzhledu textu v kresbě.

Text můžete vytvořit jedním ze tří způsobů: Bodový text začíná tam, kde kliknete, a rozšiřuje se při zadávání znaků ve vodorovném nebo svislém řádku. Text v ploše (nazývaný také odstavcový text) používá k řízení toku znaků hranice objektu. Text na cestě natéká podél okraje otevřené nebo zavřené cesty.