Textové objekty vytvořené v aplikaci Illustrator 10 a starších nelze upravovat, dokud je neaktualizujete pro použití v novějších verzích. Po aktualizaci budete mít přístup ke všem textovým funkcím aplikace Illustrator CS5 a novějších verzí, jako jsou odstavcové a znakové styly, optické vyrovnání párů a plná podpora písem OpenType®.

Aktualizace textu vytvořeného v aplikaci Illustrator 10

Textové objekty vytvořené v aplikaci Illustrator 10 a starších nelze upravovat, dokud je neaktualizujete pro použití v novějších verzích. Po aktualizaci budete mít přístup ke všem textovým funkcím aplikace Illustrator CS5 a novějších verzí, jako jsou odstavcové a znakové styly, optické vyrovnání párů a plná podpora písem OpenType®.

Pokud nepotřebujete text upravovat, nemusíte ho aktualizovat. Text, který nebyl aktualizován, se nazývá starý text. Starý text můžete zobrazit, přesunout a tisknout, ale nemůžete ho upravit.Když je starý text vybraný, objeví se X přes jeho ohraničovací rámeček.

Když starý text aktualizujete, můžete zaznamenat menší změny jeho zalomení. Text můžete snadno znovu nastavit sami, nebo můžete pro srovnání použít kopii původního textu. Illustrator standardně připojí k názvu souboru slovo „[převedený]“, ať text aktualizujete nebo ne, a fakticky vytvoří kopii dokumentu, aby zachoval neporušený původní soubor. Pak se můžete později rozhodnout, že chcete originál aktualizovat, nebo se vrátit k původní verzi, pokud jste ho už aktualizovali.

Poznámka: Pokud nechcete, aby Illustrator přidával text k názvu souboru, zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (Mac OS) a odznačte Připojit [převedený] při otevírání starých souborů.

 

Aktualizace veškerého starého textu v dokumentu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Při otevírání dokumentu klikněte na Aktualizovat, když vás Illustrator vyzve.

  • Po otevření dokumentu zvolte Text > Starý text > Aktualizovat všechen starý text.

Aktualizace vybraného starého textu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aktualizovat text bez vytvoření jeho kopie, vyberte textový objekt a zvolte Text > Starý text > Aktualizovat vybraný starý text. Nebo vyberte textový nástroj a klikněte do textu, který chcete aktualizovat, nebo nástrojem pro výběr poklikejte na text, který chcete aktualizovat. Pak klikněte na Aktualizovat.

  • Chcete-li zachovat starý text ve vrstvě pod aktualizovaným textem, vyberte textový nástroj a klikněte v textu, který chcete aktualizovat. Nebo nástrojem pro výběr poklikejte na text, který chcete aktualizovat. Pak klikněte na Kopírovat textovou vrstvu. To vám umožní porovnat zalomení starého textu a aktualizovaného textu.

  Pokud při aktualizování starého textu vytvoříte jeho kopii, můžete použít následující příkazy:

  • Text > Starý text > Zobrazit kopie nebo Skrýt kopie, abyste zobrazili nebo skryli zkopírované textové objekty.

  • Text > Starý text > Vybrat kopie, abyste vybrali zkopírované textové objekty.

  • Text > Starý text > Odstranit kopie, abyste zkopírované textové objekty odstranili.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online