HiDPI-ondersteuning voor Windows

Ondersteuning voor HiDPI

InDesign is geschikt voor HiDPI. Dat betekent dat het programma verschillende dpi-instellingen (Dots Per Inch) van beeldschermen herkent en ook kan omgaan met dynamische dpi-wijzigingen. De gebruikersinterface (UI) ziet er goed uit bij allerlei verschillende dpi-beeldscherminstellingen. Met ondersteuning voor de dpi-status in InDesign is de kwaliteit van de UI-weergave op een HiDPI-beeldscherm voorspelbaar: elementen van de gebruikersinterface worden scherp, helder en op een visueel aantrekkelijke manier weergegeven bij verschillende schaalfactoren.

Functies voor hoge dpi in Windows

Een lijst met functies voor hoge dpi die worden ondersteund op het Microsoft Windows-platform.

Functie

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Dpi-instelling in het regelpaneel

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Dpi-virtualisatie van toepassingen zonder dpi-status

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Dpi-virtualisatie van toepassingen met dpi-systeemstatus

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

API om dpi-status te declareren

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

API's om metrische systeemgegevens en de dpi-waarde op te halen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vensterbericht voor dpi-wijziging

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

API's om de dpi-waarde van het beeldscherm op te halen

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Vereist herstarten of afmelden om de dpi-waarde van het beeldscherm te wijzigen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nee

Vereist herstarten of afmelden voor een wijziging van de dpi-waarde van het systeem

Opnieuw opstarten

Opnieuw opstarten

Afmelden

Afmelden

Afmelden

Dpi-instelling per gebruiker

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Automatische configuratie van de dpi-waarde bij eerste aanmelding

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Automatische configuratie van de dpi-waarde bij elke aanmelding

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Dpi-waarde per beeldscherm

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

De kijkafstand is opgenomen in de standaardberekening van de dpi-waarde

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Besturingselementen voor de dpi-waarde van het systeem en de dpi-waarde per beeldscherm

In Windows wordt bij de eerste aanmelding de dpi-waarde van het systeem berekend die zorgt voor het beste beeld en de beste kijkervaring gezien de hardware die wordt gebruikt. U kunt de standaard dpi-waarde van het systeem overschrijven in het Configuratiescherm om de gebruikersinterface groter of kleiner te maken dan het standaardformaat.

 

Als u de dpi-instelling in Windows 7 en Windows 8 wilt wijzigen, voert u de volgende stappen uit:

Dpi-instellingen wijzigen in Windows 7 en Windows 8

 1. Open het Configuratiescherm, klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherm.

 2. Voer op het scherm Beeldscherm een van de volgende handelingen uit:

  • Als u tekst en andere items op het scherm groter wilt maken, klikt u eerst op Normaal - 125% of Groter - 150% en vervolgens op OK.
  • Als u tekst en andere items op het scherm kleiner wilt maken, klikt u eerst op Kleiner - 100% (standaard) en vervolgens op OK.
 3. Als u de wijzigingen wilt weergeven, sluit u alle programma's en meldt u zich af.

Als u een aangepaste dpi-instelling wilt instellen in Windows 7 en Windows 8, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open het Configuratiescherm, klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherm.

 2. Klik op het scherm Beeldscherm op Aangepaste tekengrootte instellen (dpi).

 3. Voer in het dialoogvenster Aangepaste DPI-instelling in de lijst Percentage van normale grootte het gewenste percentage in en klik op OK. In dit geval is de percentagewaarde 150% van de standaardwaarde van 96 dpi en dus gelijk aan 144 dpi. Kijk naar het selectievakje DPI-schaalbaarheid van Windows XP gebruiken. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de dpi-virtualisatie uitgeschakeld.

 4. Als u de wijzigingen wilt zien, sluit u alle programma's en meldt u zich af en vervolgens weer aan.

De dpi-instellingen wijzigen in Windows 8.1

Het selectievakje Ik wil één schalingsniveau voor al mijn beeldschermen kiezen bepaalt of het schalingsgedrag van Windows 8 (niet ingeschakeld) of Windows 8.1 (ingeschakeld) wordt toegepast:

 • Windows 8-gedrag: desktoptoepassingen zonder dpi-status worden geschaald op basis van de dpi-waarde van het primaire beeldscherm. Gebruikers kunnen deze voor het hele systeem geldende schaalfactor wijzigen door een ander keuzerondje te selecteren of een aangepaste waarde in te voeren.
 • Windows 8.1-gedrag: desktoptoepassingen zonder dpi-status worden geschaald op basis van de dpi-waarde van elk afzonderlijk beeldscherm. Gebruikers kunnen de schaal verder aanpassen door de schaalinstellingen van de desktopcomputer te overschrijven.

Als u het selectievakje waarmee u Windows uw beeldscherminstellingen laat beheren niet inschakelt, is de Windows 8-functionaliteit actief. In het Configuratiescherm worden de keuzerondjes van Windows 8 weergegeven voor het toepassen van een voor het hele systeem geldende schaalfactor. Met andere woorden, de schaling per beeldscherm is uitgeschakeld.

Als u het selectievakje waarmee u Windows uw beeldscherminstellingen laat beheren inschakelt, is de Windows 8.1-functionaliteit voor schaling per beeldscherm actief en worden in het Configuratiescherm de keuzerondjes vervangen door een schuifregelaar waarmee u de interface kleiner of groter kunt maken. Met dit besturingselement kunt u de schaling door de desktopcomputer overschrijven. De schuifregelaar kan verschillende instellingen hebben afhankelijk van het bereik van de dpi-plateaus in de huidige computerconfiguratie.

Als u een nieuwe waarde toepast voor het overschrijven van de schaling door de desktopcomputer, wordt de schaling van elk beeldscherm dienovereenkomstig naar boven of naar beneden toe aangepast, als dat mogelijk is. Als voor een beeldscherm al de minimumwaarde (96 dpi = 100% schaling) of maximumwaarde (192 dpi = 200% schaling) is ingesteld, heeft het overschrijven geen effect op dat beeldscherm. Als het omhoog schalen voor een beeldscherm zou resulteren in een virtuele grootte die kleiner is dan de minimumresolutie van 1024x720, heeft de overschrijving geen effect.

Wanneer u een wijziging toepast met de schuifregelaar Kleiner/Groter (met de knop Toepassen), wordt de nieuwe schaal onmiddellijk van kracht. Deze nieuwe bitmapschaling is van invloed op alle toepassingen. In toepassingen met dpi-status kan de inhoud soms enigszins wazig zijn tot u zich opnieuw aanmeldt, want dan wordt de dpi-waarde opnieuw gelezen door de toepassingen en worden de toepassingen opnieuw dienovereenkomstig gerenderd.

Als u een aangepaste dpi-waarde wilt instellen in Windows 8.1 met schaling per beeldscherm, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open het Configuratiescherm, klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherm.

 2. Voer op het scherm Beeldscherm een van de volgende handelingen uit:

  • Als u tekst en andere items op het scherm wilt vergroten, beweegt u de schuifregelaar richting de optie Groter en klikt u op Toepassen.
  • Als u tekst en andere items op het scherm wilt verkleinen, beweegt u de schuifregelaar richting de optie Kleiner en klikt u op Toepassen.
 3. Deze wijzigingen worden direct toegepast. Toepassingen worden geschaald en gevirtualiseerd totdat u zich afmeldt en weer aanmeldt.

Als u een aangepaste dpi-waarde wilt instellen in Windows 8.1 zonder schaling per beeldscherm, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm, klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherm.
 2. Schakel het selectievakje Ik wil één schalingsniveau voor al mijn beeldschermen kiezen in. Het Windows 7- en Windows 8-scherm wordt weergegeven. Met de vertrouwde keuzerondjes kunt u de dpi-waarde wijzigen.  
Adobe-logo

Aanmelden bij je account