Pagina's en spreads beheren

Opmerking:

Inclusieve taal: vanaf InDesign 2022 (versie 17.0) vervangen we niet-inclusieve taal om de kernwaarden van Adobe van inclusiviteit te weerspiegelen. Verwijzingen naar 'Master'-pagina's worden vervangen door 'Parent'-pagina's in onze Help-artikelen voor de Engelse, Deense, Hongaarse, Spaanse, Italiaanse, Braziliaanse, Portugese en Japanse landinstellingen.

Pagina's en spreads verplaatsen, dupliceren en verwijderen

U kunt met het deelvenster Pagina's pagina's en spreads in elke volgorde rangschikken, dupliceren en opnieuw samenvoegen. Denk aan de volgende richtlijnen wanneer u pagina's in een document toevoegt, rangschikt, dupliceert of verwijdert:

 • In InDesign blijven de verbindingen tussen tekstkaders behouden.

 • Pagina's worden opnieuw verdeeld volgens de manier waarop de opdracht Volgorde van documentpagina's wijzigen toestaan is ingesteld.

 • Een object dat meerdere pagina's beslaat, blijft bij de pagina waarop het grootste deel van het selectiekader van het object zich bevindt.

Pagina verplaatsen met de opdracht Pagina's verplaatsen

 1. Kies Layout > Pagina's > Pagina's verplaatsen of kies de opdracht Pagina's verplaatsen in het menu van het deelvenster Pagina's.
 2. Selecteer de pagina of pagina's die u wilt verplaatsen.
 3. Kies vervolgens bij Doel de locatie waar u de pagina's naartoe wilt verplaatsen en geef zo nodig een pagina op. Klik op OK.

Pagina's verplaatsen door te slepen

 1. Terwijl u sleept, geeft het verticale balkje aan waar de pagina zal worden ingevoegd wanneer u de muisknop loslaat. Als de zwarte rechthoek of het balkje een spread raakt als wijzigingen in de volgorde van de pagina's worden toegelaten, wordt de pagina die u sleept aan de spread toegevoegd. In het andere geval worden de pagina's van het document opnieuw verdeeld volgens de instelling Pagina's naast elkaar in het dialoogvenster Bestand > Documentinstelling.

  Sleep in het deelvenster Pagina's een paginapictogram naar een nieuwe positie binnen het document.

  De positie van een pagina via het deelvenster Pagina's wijzigen

Een pagina of spread dupliceren

 1. Voer in het deelvenster Pagina's een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de nummers van het paginabereik onder een spread naar de knop Nieuwe pagina. De nieuwe spread staat nu aan het einde van het document.

  • Selecteer een pagina of spread en kies in het menu van het deelvenster Pagina's de optie Pagina dupliceren of Spread dupliceren. De nieuwe pagina of spread staat nu aan het einde van het document.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep het paginapictogram of de nummers van het paginabereik onder een spread naar een nieuwe locatie.

Opmerking:

Als u een pagina of spread dupliceert, worden ook alle objecten erop gedupliceerd. De verbindingen van de gedupliceerde spread naar de andere spreads worden verbroken, maar alle verbindingen binnen de gedupliceerde spread blijven intact, net zoals alle verbindingen op de originele spread.

Een pagina uit een spread verwijderen zonder die pagina uit het document te verwijderen

 1. Selecteer de spread en schakel de optie Volgorde van geselecteerde spread wijzigen toestaan in het menu van het deelvenster Pagina's uit.
 2. Sleep in het deelvenster Pagina's een pagina uit de spread totdat het verticale balkje de andere pagina's niet meer raakt.

Een pagina of spread uit het document verwijderen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Sleep in het deelvenster Pagina's een of meer paginapictogrammen of nummers van een paginabereik naar het pictogram Verwijderen.

  • Selecteer een of meer paginapictogrammen in het deelvenster Pagina's en klik op het pictogram Verwijderen.

  • Selecteer een of meer paginapictogrammen in het deelvenster Pagina's en kies Pagina('s) verwijderen of Spread(s) verwijderen in het menu van het deelvenster Pagina's.

Wanneer u een pagina of spread van het ene naar het andere document verplaatst of kopieert, worden alle items op de pagina of spread, ook de afbeeldingen, koppelingen en tekst, naar het nieuwe document gekopieerd. Sectiemarkeringen blijven behouden. Verbonden tekstkaders worden ook gekopieerd, maar tekst die aan pagina's buiten de spread is gekoppeld, wordt niet overgebracht. Als de te kopiëren pagina of spread stijlen, lagen of stramienen met dezelfde namen als hun tegenhangers in het nieuwe document bevat, worden de instellingen van het nieuwe document op de pagina of spread toegepast.

Als u een pagina kopieert uit een document met een andere grootte dan het document waar u naartoe kopieert, komen mogelijk de positie van de pagina en de pagina-items niet exact overeen.

Opmerking:

Als u een spread met meerdere pagina's wilt verplaatsen of kopiëren, schakelt u de optie Volgorde van documentpagina's wijzigen toestaan uit in het doeldocument om de spread bij elkaar te houden.

Pagina's tussen documenten verplaatsen of kopiëren

 1. Als u pagina's van het ene naar het andere document wilt verplaatsen, moet u eerst beide documenten openen.
 2. Kies Layout > Pagina's > Pagina's verplaatsen of kies de opdracht Pagina's verplaatsen in het menu van het deelvenster Pagina's.
 3. Selecteer de pagina of pagina's die u wilt verplaatsen.
 4. Kies het doeldocument in het menu Verplaatsen naar.
 5. Kies vervolgens bij Doel de locatie waar u de pagina's naartoe wilt verplaatsen en geef zo nodig een pagina op.
 6. Als u de pagina die u gaat verplaatsen, ook gelijk uit het originele document wilt verwijderen, kiest u de optie Pagina's na verplaatsen verwijderen.
Opmerking:

Wanneer u pagina's van het ene document naar een ander document kopieert, worden de bijbehorende stramienen automatisch meegekopieerd. Als het nieuwe document echter een stramien bevat met dezelfde naam als het stramien dat op de gekopieerde pagina is toegepast, wordt het stramien van het nieuwe document op de gekopieerde pagina toegepast.

Pagina's tussen documenten verplaatsen of kopiëren door te slepen

 1. Als u pagina's van het ene naar het andere document wilt verplaatsen, moeten beide documenten zijn geopend en zichtbaar zijn.
  Opmerking:

  Kies Venster > Ordenen > Naast elkaar om de documenten naast elkaar weer te geven.

 2. Sleep het paginapictogram van het originele document naar het nieuwe document.
 3. Geef in het dialoogvenster Pagina's invoegen op waar de pagina's moeten worden toegevoegd.
 4. Als u de pagina die u gaat invoegen, ook gelijk uit het originele document wilt verwijderen, kiest u de optie Pagina's na invoegen verwijderen.

Paginering van de spread besturen

Doorgaans worden bij documenten spreads gebruikt die uit twee pagina's bestaan. Wanneer u vóór een spread pagina's toevoegt of verwijdert, wordt de volgorde van de pagina's standaard gewijzigd. Soms zullen bepaalde pagina's echter in een spread moeten blijven staan. Stel dat u met een spread met meerdere pagina's (ook wel eiland-spread genaamd) uitklappagina's wilt maken en er zodoende pagina's aan wilt toevoegen. Als u wijzigingen in de volgorde van de pagina's niet toestaat, blijven de pagina's in dezelfde spread staan.

Het venster Pagina's

A. Spread met één pagina B. Spread met vier pagina's, aangegeven door de vierkante haakjes rond de paginanummers C. Een volledig geselecteerde spread met twee pagina's 

Een spread met meerdere pagina's maken:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • U houdt één spread bij elkaar door de spread te selecteren in het deelvenster Pagina's en vervolgens de optie Volgorde van geselecteerde spread wijzigen toestaan in het menu van het deelvenster Pagina's uit te schakelen. Spreads met meerdere pagina's worden in het deelvenster Pagina's aangegeven door vierkante haakjes rond de paginanummers van deze spread.

  • U staat de aanmaak van spreads met meer dan twee pagina's toe en bewaart deze spreads tijdens het toevoegen, verwijderen of rangschikken van voorafgaande pagina's door Volgorde van pagina's wijzigen toestaan uit te schakelen. In InDesign worden spreads met meer dan twee pagina's bewaard en worden spreads die uit twee pagina's bestaan, op de normale manier opnieuw gepagineerd.

 2. U voegt pagina's aan de geselecteerde spread toe met de opdracht Pagina's invoegen, waarmee u een nieuwe pagina in het midden van een spread toevoegt, of door in het deelvenster Pagina's een pagina naar de spread te slepen. Als u een volledige spread wilt slepen, sleept u de paginanummers van de spread.
Een pagina aan een spread toevoegen met het deelvenster Pagina's

Opmerking:

U kunt maximaal tien pagina's in een spread plaatsen. Als dit aantal is bereikt, wordt het zwarte, verticale balkje niet weergegeven.

Pagina's opnieuw verdelen

U kunt de pagina's van een spread opnieuw verdelen, zodat ze overeenstemmen met de instelling Pagina's naast elkaar in het dialoogvenster Bestand > Documentinstelling.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de volgorde van een afzonderlijke spread wilt laten aanpassen, selecteert u de spread en kiest u Volgorde van geselecteerde spread wijzigen toestaan in het menu van het deelvenster Pagina's om deze optie in te schakelen.

  • Als u de volgorde van documentpagina's wilt laten aanpassen en u hebt pagina's aan een spread toegevoegd, kiest u Volgorde van documentpagina's wijzigen toestaan in het menu van het deelvenster Pagina's om deze optie in te schakelen. Klik op Nee om de pagina's opnieuw te verdelen. Als u op Ja klikt omdat u de spreads met meerdere pagina's niet wilt wijzigen, staan er vierkante haakjes rond de paginanummers van die spreads in het deelvenster Pagina's. Spreads met vierkante haakjes rond de paginanummers worden niet opnieuw verdeeld; de volgorde van deze spreads verandert dus niet.

Een document met een spread van twee pagina's beginnen

In plaats van het document te beginnen met een enkele pagina, kunt u uw document beginnen met een spread van twee pagina's.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een nieuw document wilt maken, kiest u Bestand > Nieuw document.

  • Als u een bestaand document wilt bewerken, kiest u Bestand > Documentinstelling.

 2. Voor het nummer van de beginpagina geeft u een even nummer op, bijvoorbeeld 2, en klikt u op OK.

De spreadweergave roteren

Het kan voorkomen dat u geroteerde inhoud moet bewerken. In dat geval hoeft u uw hoofd niet schuin te houden om de geroteerde inhoud te kunnen zien, maar kunt u de spreadweergave roteren. Deze optie komt vooral goed van pas bij geroteerde kalenders en tabellen.

Het roteren van de spreadweergave heeft geen gevolgen voor het afdrukken of uitvoeren van de spread.

De spread roteren

A. Voordat u de spread roteert B. Spreadweergave roteren C. Pictogram Roteren in het deelvenster Pagina's 

 1. Selecteer in het deelvenster Pagina's de pagina of spread die u wilt roteren.

 2. Ga als volgt te werk:

  • Kies in het menu van het deelvenster Pagina's Spreadweergave roteren > 90° rechtsom, 90° linksom of 180°.

  • Kies Weergave > Spread roteren > 90° rechtsom, 90° linksom of 180°.

In het deelvenster Pagina's komt naast de geroteerde spread een rotatiepictogram  te staan.

Objecten die u plaatst of maakt, weerspiegelen de geroteerde weergave. Als u bijvoorbeeld een tekstkader maakt wanneer de spreadweergave 90 graden is geroteerd, wordt het tekstkader ook geroteerd. Geplakte objecten worden echter niet geroteerd.

Houd er bij het transformeren van objecten rekening mee dat u werkt op een geroteerde paginaweergave. Als u bijvoorbeeld een tabel bewerkt in een geroteerde spreadweergave, worden wijzigingen in het “linker”gedeelte van de tabel weergegeven als wijzigingen aan de bovenzijde van de tabel in de geroteerde weergave.

Opmerking:

Het is een goed idee om de rotatie van de spread ongedaan te maken voordat u het bestand uitvoert of naar iemand stuurt. Op die manier voorkomt u verwarring. Kies Weergave > Spread roteren > Rotatie wissen.

Meerdere paginaformaten gebruiken

U kunt verschillende paginaformaten definiëren voor de pagina's in een document. Dit is vooral handig als u met verwante ontwerpen in één bestand werkt. U kunt bijvoorbeeld pagina's voor visitekaartjes, briefkaarten, briefhoofden en enveloppen opslaan in één document. Het gebruik van meerdere paginaformaten is ook handig voor het maken van gatefoldlay-outsin tijdschriften.

Zie de zelfstudievideo Meerdere paginaformaten combineren met het nieuwe gereedschap Pagina.

Meerdere paginaformaten in hetzelfde document

A. Tijdschriftpagina B. Gatefoldpagina C. Rugpagina 

Verschillende paginaformaten maken in een document

Selecteer de stramienpagina of de lay-outpagina waarvan u het formaat wilt veranderen met het gereedschap Pagina en ga naar het regelpaneel om de instellingen te wijzigen. Een pagina neemt de paginagrootte van de bijbehorende stramienpagina over, maar u kunt het formaat van een lay-outpagina wijzigen zodat de lay-outpagina afwijkt van de stramienpagina die erop is toegepast. Een stramienpagina kan gebaseerd zijn op een andere stramienpagina van een ander formaat, zodat een aantal pagina's met verschillende formaten dezelfde stramieninhoud kan hebben.

Opmerking:

Als u snel een ander paginaformaat wilt toepassen, selecteert u de pagina in het deelvenster Pagina's en kiest u een paginaformaat met de knop Paginaformaat bewerken .

 1. Selecteer met het gereedschap Pagina  een of meerdere stramienpagina's of lay-outpagina's waarvan u het formaat wilt wijzigen.

  Zorg ervoor dat u de volledige pagina hebt geselecteerd in de lay-out en niet alleen in het deelvenster Pagina's.

 2. Geef instellingen op in het regelpaneel om het paginaformaat van de geselecteerde pagina's te wijzigen:

  X- en Y-waarden

  Wijzig de Y-waarde om de verticale positie van de pagina te bepalen ten opzichte van de andere pagina's in de spread.

  Breedte- en hoogtewaarden voor paginaformaat

  Wijzig de breedte en de hoogte van de geselecteerde pagina's. U kunt ook een voorinstelling voor paginaformaten opgeven in het menu. Ga als volgt te werk om een aangepast paginaformaat te maken en weer te geven in deze lijst: kies Aangepast paginaformaat in het menu, stel de paginaformaatinstellingen in en klik op OK.

  Afdrukstand

  Selecteer de afdrukstand Liggend of Staand.

  Aanpassing van lay-out inschakelen

  Selecteer deze optie als u de objecten op de pagina automatisch wilt aanpassen als het paginaformaat wordt gewijzigd. Zie Over automatische aanpassing van de lay-out.

  Stramienpagina-overlay tonen

  Selecteer deze optie om een stramienpagina-overlay te tonen vóór elke pagina die met het gereedschap Pagina wordt geselecteerd.

  Objecten worden met de pagina mee verplaatst

  Selecteer deze optie om de objecten met de pagina mee te verplaatsen wanneer u de X- en Y-waarden aanpast.

Stramienpagina-overlays gebruiken

Wanneer u een pagina selecteert met het gereedschap Pagina en de optie stramienpagina-overlay tonen selecteert, wordt de geselecteerde pagina bedekt door een gearceerd kader. U kunt de stramienpagina-overlay verplaatsen, zodat de elementen van de stramienpagina op de juiste plaats worden weergegeven. De optie stramienpagina-overlay tonen is vooral handig als de stramienpagina en de documentpagina een verschillend formaat hebben.

De stramienpagina-overlay aanpassen aan een kleinere lay-outpagina

 1. Selecteer een pagina met het gereedschap Pagina.

 2. Selecteer stramienpagina-overlay tonen in het regelpaneel.

 3. Sleep de rand van de stramienpagina-overlay om de paginaelementen te plaatsen.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account