Uitknipmaskers

Uitknipmaskers voor lagen

Een uitknipmasker is een groep lagen waarop een masker is toegepast. De onderste laag, ofwel de basislaag, bepaalt de zichtbare grenzen van de gehele groep. Stel dat u bijvoorbeeld een vorm op de basislaag hebt, een foto op de laag erboven en tekst op de bovenste laag. Als de foto en tekst alleen door de vormomtrek op de basislaag schijnen, wordt de dekking van de basislaag overgenomen.

U kunt alleen opeenvolgende lagen groeperen. De naam van de basislaag in de groep wordt onderstreept en de miniaturen van de bovenliggende lagen worden ingesprongen. De bovenliggende lagen geven eveneens het uitknipmaskerpictogram weer.

Opmerking:

U kunt de lagen in een uitknipmasker aan elkaar koppelen zodat ze bij elkaar blijven.

De vorm in de onderste laag van het uitknipmasker bepaalt welk gebied van de bovenliggende fotolaag zichtbaar is.

Uitknipmasker maken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Houd Alt (Option in Mac OS) ingedrukt, plaats de aanwijzer op de lijn tussen twee lagen in het deelvenster Lagen (de aanwijzer verandert in twee overlappende cirkels) en klik vervolgens met de muis.

  • Selecteer in het deelvenster Lagen de bovenste laag van twee lagen die u wilt groeperen en kies Laag > Uitknipmasker maken.

 2. Als u een uitknipmasker maakt op basis van een bestaande laag en een laag die u gaat maken, selecteert u eerst de bestaande laag in het deelvenster Lagen. Kies vervolgens Nieuwe laag in het menu Laag of in het menu Meer van het deelvenster Lagen. Selecteer Vorige laag gebruiken voor uitknipmasker in het dialoogvenster Nieuwe laag en klik op OK.

  De lagen in het uitknipmasker hebben de dekking- en moduskenmerken van de onderste basislaag in de groep.

  Opmerking:

  Als u de stapelvolgorde van het uitknipmasker ten opzichte van andere lagen in de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u alle lagen in de groep. Sleep vervolgens de basislaag van de groep omhoog of omlaag in het deelvenster Lagen. (Als u een laag sleept zonder alle lagen in de groep te selecteren, verwijdert u die laag uit de groep.)

Een laag verwijderen uit een uitknipmasker

Als u de basislaag degroepeert ten opzichte van de laag die erboven ligt, degroepeert u alle lagen in het uitknipmasker.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Houd Alt (Option in Mac OS) ingedrukt, plaats de aanwijzer op de lijn tussen twee gegroepeerde lagen in het deelvenster Lagen (de aanwijzer verandert in twee overlappende cirkels) en klik.

  • Selecteer in het deelvenster Lagen een laag in het uitknipmasker en kies Laag > Uitknipmasker opheffen. Met deze opdracht verwijdert u de geselecteerde laag en alle eventuele lagen erboven uit het uitknipmasker.

  • Selecteer in het deelvenster Lagen een willekeurige laag in de groep, behalve de basislaag. Sleep de laag onder de basislaag of sleep deze tussen twee niet-gegroepeerde lagen in de afbeelding.

Uitknipmasker opheffen

 1. Selecteer in het deelvenster Lagen een willekeurige laag in het uitknipmasker met uitzondering van de basislaag.
 2. Kies Laag > Uitknipmasker opheffen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account