Handelingen gebruiken om foto's te verwerken

Overzicht van handelingen

Een handeling is een reeks stappen (taken) die op een foto wordt afgespeeld. Deze stappen kunnen menuopdrachten, deelvensteropties, gereedschapshandelingen enzovoort zijn. Een handeling waarmee bijvoorbeeld een momentopname-effect wordt gemaakt, is een reeks stappen die bestaat uit het wijzigen van de afbeeldingsgrootte, het toepassen van een effect op de afbeelding, het maken van een rand die onder de afbeelding doorloopt en ten slotte het opslaan van het bestand in de gewenste indeling.

Een set handelingen vindt u in het deelvenster Handelingen (Venster > Handelingen) van Photoshop Elements. U kunt een of meer van deze handelingen afspelen om ze op een foto toe te passen. Handelingenbestanden kunnen niet in Photoshop Elements worden gemaakt. U kunt wel meer handelingenbestanden (.atn-bestanden) laden die in Adobe Photoshop zijn gemaakt.

Handelingen die hetzelfde thema hebben, worden gegroepeerd in handelingensets.

Opmerking:

Photoshop-handelingen met stappen die niet in Photoshop Elements worden ondersteund, worden niet afgespeeld. Niet alle handelingen die in Photoshop zijn gemaakt, kunnen in Photoshop Elements worden afgespeeld.

Een handelingenbestand op een afbeelding afspelen

  1. Open een afbeelding die u met behulp van een handeling wilt verwerken.
  2. Als het deelvenster Handelingen niet is geopend, klikt u op Venster > Handelingen.
  3. Klik in het deelvenster Handelingen op een handeling of klik op het driehoekje naast een Handelingenset.
  4. Klik op de knop Afspelen om de handeling op de afbeelding toe te passen of klik op het menu van het deelvenster Handelingen en klik op Afspelen.

Handelingenbestanden beheren

Handelingen toevoegen

Klik in het deelvenster Handelingen op het pictogram van het deelvenstermenu en kies vervolgens Handelingen laden. Geef een .atn-bestand op en open de toegevoegde handelingen vanuit het deelvenster Handelingen.

Handelingen verwijderen

Selecteer in het deelvenster Handelingen een handeling of handelingenset en klik vervolgens op de knop Verwijderen. Klik op OK om het verwijderen van de handeling te bevestigen.

Handelingen herstellen

Klik in het deelvenster Handelingen op het pictogram van het deelvenstermenu en kies Handelingen herstellen. Alle handelingen die standaard in Photoshop Elements beschikbaar zijn, worden hersteld.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account