Toetsen voor het deelvenster Lagen

In deze lijst vindt u de handigste sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Resultaat

Windows

Mac OS

Laagopties instellen

Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw

Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw

Verwijderen zonder bevestiging

Alt ingedrukt houden en klikken op knop Prullenbak

Option ingedrukt houden en klikken op Prullenmand

Waarde toepassen en tekstvak actief laten

Shift + Enter

Shift + Enter

Laagtransparantie laden als selectie

Ctrl ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Command ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Toevoegen aan huidige selectie

Ctrl + Shift ingedrukt houden en klikken op laag

Command + Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Verwijderen uit huidige selectie

Ctrl + Alt ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Command + Option ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Doorsnede maken met huidige selectie

Ctrl + Shift + Alt ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Command + Shift + Option ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Zichtbare lagen verenigen

Ctrl + Shift + E

Command + Shift + E

Nieuwe lege laag maken met dialoogvenster

Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken

Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken

Nieuwe laag maken onder doellaag

Ctrl ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken

Command ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken

Bovenste/onderste laag activeren

Alt + . (punt)/ , (komma)

Option + .(punt)/ , (komma)

Eerstvolgende laag onder/boven selecteren

Alt + [ of ]

Option + [ of ]

Doellaag omlaag/omhoog verplaatsen

Ctrl + < of >

Command + [ of ]

Kopieën van alle zichtbare lagen verenigen met doellaag

Ctrl + Shift + Alt + E

Command + Shift + Option + E

Verenigen met onderliggende laag

Ctrl + E

Command + E

Huidige laag kopiëren naar onderliggende laag

Alt + opdracht Verenigen; omlaag laag uit pop-upmenu van deelvenster

Option + opdracht Verenigen; omlaag laag uit pop-upmenu van deelvenster

Alle zichtbare lagen kopiëren naar actieve laag

Alt + opdracht Verenigen; zichtbaar uit pop-upmenu van deelvenster

Option + opdracht Verenigen; zichtbaar uit pop-upmenu van deelvenster

Alle andere momenteel zichtbare lagen tonen/verbergen

Alt ingedrukt houden en klikken op oogpictogram

Option ingedrukt houden en klikken op oogpictogram

Transparantievergrendeling in-/uitschakelen voor doellaag of laatst toegepaste vergrendeling

/ (Schuine voorwaartse streep)

/ (Schuine voorwaartse streep)

Alle tekst selecteren; tijdelijk tool Tekst selecteren

Dubbelklikken op miniatuur van tekstlaag

Dubbelklikken op miniatuur van tekstlaag

Uitknipmasker maken

Alt ingedrukt houden en klikken op de scheidingslijn tussen twee lagen

Option ingedrukt houden en klikken op de scheidingslijn tussen twee lagen

Naam van laag wijzigen

Dubbelklikken op naam van laag

Dubbelklikken op naam van laag

Toevoegen aan lagenselectie in het deelvenster Lagen

Alt + < of >

Shift + Option + [ of ]

Het masker naar een andere laag kopiëren en vragen of het masker moet worden vervangen als dit al aanwezig is   Alt + laagmasker slepen Alt + laagmasker slepen
Adobe-logo

Aanmelden bij je account