Selecties aanpassen

Een selectiekader verplaatsen

Door het selectiekader te verplaatsen wordt alleen het kader verplaatst zonder dat de foto wordt gewijzigd.

 1. Klik met een willekeurig selectiegereedschap op Nieuwe selectie  op de optiebalk en plaats de aanwijzer binnen een bestaand selectiekader. De aanwijzer verandert om aan te geven dat u de selectie kunt verplaatsen .

  Opmerking:

  De optie Nieuwe selectie verschijnt op de optiebalk wanneer een van de selectiegereedschappen is geselecteerd, met uitzondering van het selectiepenseel. Schakel indien nodig tijdelijk over naar een ander selectiegereedschap om deze optie te selecteren.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep het kader om een ander deel van de foto te omsluiten. U kunt een selectiekader tot buiten de grenzen van het canvas slepen, maar het wordt dan lastiger om terug te gaan. U kunt het selectiekader ook naar een ander afbeeldingsvenster slepen.
  • Als u de selectie in stappen van 1 pixel wilt verplaatsen, drukt u op een pijltoets.
  • Als u de selectie in stappen van 10 pixels wilt verplaatsen, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op een pijltoets.
  • Als u de richting wilt beperken tot veelvouden van een hoek van 45°, begint u te slepen en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u doorgaat met slepen.

Een selectie omkeren

Door een selectie om te keren worden de niet-geselecteerde delen geselecteerd en wordt het eerder geselecteerde deel beschermd.

 1. Kies bij een foto met een selectiekader de optie Selecteren > Selectie omkeren.
  Opmerking:

  U kunt deze opdracht gebruiken om snel een object te selecteren dat tegen een gebied in een effen kleur is geplaatst. Selecteer de effen kleur met de toverstaf en kies vervolgens Selecteren > Selectie omkeren.

Toevoegen aan of verwijderen uit een selectie

U kunt een selectiekader nauwkeurig instellen door aan een selectie toe te voegen of eruit te verwijderen. U kunt bijvoorbeeld een selectie in de vorm van een donut maken door eerst een cirkelvormige selectie te maken en vervolgens een cirkelvormige selectie uit die selectie te halen.

 1. Selecteer een selectiegereedschap en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Houd Shift ingedrukt (er verschijnt een plus-teken naast de aanwijzer) om aan de selectie toe te voegen, of houd Alt (Option in Mac OS) ingedrukt om uit de selectie te verwijderen (er verschijnt een min-teken naast de aanwijzer). Selecteer vervolgens het gebied dat u wilt toevoegen of verwijderen en maak nog een selectie.
  • Klik op Toevoegen aan selectie  of Verwijderen uit selectie  op de optiebalk en maak een andere selectie. (De opties Toevoegen aan selectie en Verwijderen uit selectie verschijnen op de optiebalk wanneer een selectiegereedschap is geselecteerd.)

Een gebied selecteren dat een selectie doorsnijdt

U kunt het gebied beperken waarop een selectie effect heeft. In een foto van met sneeuw bedekte bergen kunt u bijvoorbeeld witte wolken selecteren in de lucht zonder gebieden van de witte berg eronder. U doet dit door de gehele lucht te selecteren en vervolgens de toverstaf te gebruiken met Doorsnede maken met selectie geselecteerd en Aangrenzend uitgeschakeld om alleen de witte gebieden te selecteren binnen de bestaande luchtselectie.

De lucht en de bovenkant van de bergen selecteren met het gereedschap Rechthoekig selectiekader (bovenste foto). De optie Doorsnede maken met selectie selecteren en de wolken selecteren met de toverstaf (middelste foto). Resulterende afbeelding nadat de helderheid van de wolken is verhoogd (onderste foto)

 1. Selecteer een selectiegereedschap en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Doorsnede maken met selectie  op de optiebalk en selecteer een gebied dat de bestaande selectie doorsnijdt.
  • Houd Alt (Option in Mac OS) + Shift ingedrukt, zodat het dradenkruis naast de aanwijzer wordt weergegeven en selecteer een gebied dat de selectie doorsnijdt.

Een selectie uitbreiden of inperken met een specifiek aantal pixels

Met de opdrachten in het menu Selecteren kunt u de grootte van een selectie verkleinen of vergroten en overbodige pixels in of buiten een op kleuren gebaseerde selectie opschonen.

 1. Kies een selectiegereedschap en maak een selectie.

 2. Kies Selecteren > Bewerken > Vergroten of Slinken.
 3. Voor Vergroten met of Slinken met voert u een pixelwaarde in tussen 1 en 100 en klikt u op OK.

  Het selectiekader wordt met het opgegeven aantal pixels naar buiten of naar binnen verplaatst. Het gedeelte van het selectiekader dat langs de canvasrand loopt, blijft ongewijzigd.

Een selectie omringen door een nieuw selectiekader

Met de opdracht Kader maakt u een anti-aliased selectiekader met zachte randen. Wanneer u een nieuw selectiekader maakt, worden alleen de pixels tussen de twee selectiekaders geselecteerd.

De opdracht Kader gebruiken om een selectiekader met 4 pixels te maken (bovenste afbeelding). De selectie naar een nieuwe laag en vulling kopiëren om een omtrek van een afbeelding te maken (middelste afbeelding). De selectie van de originele afbeelding vullen om een omtrek te maken rondom de afbeelding (onderste afbeelding).

 1. Kies een selectiegereedschap en maak een selectie.

 2. Kies Selecteren > Bewerken > Omranden.
 3. Voer een waarde tussen 1 en 200 in het tekstvak Breedte in en klik op OK.

Gebieden met soortgelijke kleuren in een selectie opnemen

 1. Breng een selectie aan met een selectiegereedschap en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Selecteren > Toename om alle aangrenzende pixels op te nemen die binnen het tolerantiebereik vallen dat op de optiebalk is opgegeven. (U moet mogelijk overschakelen naar een selectiegereedschap met een tolerantiebereik, zoals de Toverstaf.) Met een hogere tolerantiewaarde voegt u een breder kleurenbereik toe.
  • Kies Selecteren > Gelijkend om niet alleen de aangrenzende pixels maar alle pixels in de foto die binnen het tolerantiebereik vallen, in de selectie op te nemen.
 2. Als u de selectie in stappen wilt vergroten, kiest u een van de twee opdrachten meerdere malen.
  Opmerking:

  U kunt de opdrachten Toename en Gelijkend niet gebruiken voor foto's in de bitmapmodus.

Overbodige pixels uit een op kleuren gebaseerde selectie verwijderen

De opdracht Vloeiend zoekt rond elke geselecteerde pixel naar andere pixels binnen hetzelfde kleurbereik en selecteert die pixels.

 1. Breng een selectie aan met een selectiegereedschap en kies Selecteren > Bewerken > Vloeiend.

 2. Voor Straal voert u een pixelwaarde in tussen 1 en 100 en klikt u op OK.

Een rand van een selectie verwijderen

Als u een selectie verplaatst of plakt, worden sommige pixels die zich in de buurt van het selectiekader bevinden, toegevoegd aan de selectie. Deze extra pixels kunnen een soort uitvloeiing of krans rond de randen van de selectie tot gevolg hebben. Met de opdracht Rand van laag verwijderen vervangt u de kleur van uit de toon vallende randpixels door de kleuren van aangrenzende pixels met zuivere kleuren (dit zijn pixels zonder de achtergrondkleur). Als u bijvoorbeeld een geel object op een blauwe achtergrond selecteert en de selectie verplaatst, worden sommige pixels van de blauwe achtergrond met het object mee verplaatst. Met de opdracht Rand van laag verwijderen worden deze blauwe pixels vervangen door gele.

Hond geselecteerd en gekopieerd naar een nieuwe afbeelding waarin vervormingen van de donkere achtergrond zichtbaar zijn (bovenste foto). Afbeelding na gebruik van de opdracht Rand van laag verwijderen (onderste foto).

 1. Kopieer en plak een selectie in een nieuwe of bestaande laag.
 2. Kies Verbeteren > Kleur aanpassen > Rand van laag verwijderen.
 3. In het dialoogvenster Rand verwijderen typt u het aantal pixels dat u rondom het object wilt vervangen. Een waarde van 1 of 2 is voldoende.
 4. Klik op OK.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account