Het deelvenster Effecten gebruiken

Het deelvenster Effecten vormt een centrale locatie voor het toepassen van effecten op foto’s. Het deelvenster Effecten bevindt zich standaard op de taakbalk in de modi Snel en Expert. Het bevat miniatuurvoorbeelden van de illustraties of effecten die u kunt toevoegen aan of toepassen op een afbeelding. De meeste secties bevatten bovendien een menu met categorieopties en corresponderende subcategorieën.

Het deelvenster Afbeeldingen gebruiken

Het deelvenster Afbeeldingen vormt een centrale locatie voor het toepassen van illustraties, op thema's gebaseerde decoraties en tekststijlen op uw afbeeldingen. Kies Venster > Afbeeldingen om het deelvenster Afbeeldingen te tonen.

De volgende secties in het deelvenster Afbeeldingen bevatten verschillende opties waarmee u uw afbeeldingen kunt verfraaien. U kunt bijvoorbeeld verschillende kaders, achtergronden, illustraties, vormen en tekst selecteren. Op elk tabblad vindt u een keuzemenu voor het selecteren van de juiste kaders, achtergronden, illustraties, vormen of tekst die u wilt reproduceren.

In elke sectie ziet u miniatuurvoorbeelden van de illustraties of effecten die u kunt toevoegen aan of toepassen op een afbeelding. De meeste secties bevatten bovendien een menu met categorieopties en corresponderende subcategorieën.

Gestileerde vormen of illustraties aan een afbeelding toevoegen

Wanneer u een vorm of een illustratie toevoegt aan een afbeelding, komt deze op een nieuwe laag te staan, zodat de oorspronkelijke afbeelding niet wordt beïnvloed.

 1. Kies in het deelvenster Afbeeldingen een optie in het categoriemenu (bijvoorbeeld Op gebeurtenis of Op activiteit) en kies een subcategorie (bijvoorbeeld Baby of Kokkerellen).

 2. Kies een kleur voor de vorm in de de toolset.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik op een miniatuur.

  • Sleep de miniatuur naar de afbeelding.

 4. Wijzig de positie of de grootte van de vorm of illustratie met de tool Verplaatsen .

Een artistieke achtergrond aan een afbeelding toevoegen

Wanneer u een artistieke achtergrond toevoegt aan een afbeelding, wordt de bestaande achtergrondlaag vervangen. U kunt bijvoorbeeld met behulp van de selectietools een afzonderlijke laag maken om uw familieleden te scheiden van een keukenachtergrond en de keuken vervolgens vervangen door een natuurlijke achtergrond.

 1. Als uw afbeelding alleen maar een achtergrondlaag heeft, selecteert u deze en kiest u Laag > Laag dupliceren. Typ een naam voor de laag en klik op OK.
 2. Selecteer de achtergrondlaag in het deelvenster Lagen.
 3. Selecteer Achtergronden in het keuzemenu in het deelvenster Afbeeldingen.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik op een miniatuur.

  • Sleep de miniatuur naar de afbeelding.

Een kader of thema aan een afbeelding toevoegen

Wanneer u een kader of thema aan een fotoproject toevoegt, worden kaders toegevoegd met een leeg (grijs) gebied voor de afbeelding. Klik op een afbeelding en sleep deze uit het fotovak naar het lege gebied.

 1. Kies Kaders in het keuzemenu in het deelvenster Afbeeldingen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een miniatuur en klik op Toepassen.

  • Dubbelklik op een miniatuur.

  • Sleep de miniatuur naar de lege achtergrond.

 3. Sleep de gewenste afbeelding uit het fotovak naar het kader.
 4. Pas de grootte van de afbeelding in het kader of in de themarand aan met de schuifregelaar en klik op de knop Huidige bewerking vastleggen  om de wijziging toe te passen, of klik op de knop Huidige bewerking annuleren .
 5. Centreer de afbeelding met de tool Verplaatsen en klik op de knop Huidige bewerking vastleggen  om de wijziging toe te passen, of klik op de knop Huidige bewerking annuleren .

Foto-effecten

Met Foto-effecten kunt u snel verschillende varianten van uw afbeeldingen maken. Kies in het deelvenster Effecten een van de subcategorieën, zoals Vervaagde foto, Panelen, Monotoon, Structuren of Vintage-foto.

Kader

Hiermee kunt u diverse effecten toepassen op de randen van een geselecteerde laag of op een gedeelte van een laag. Een kader fungeert ook als een neerzetzone waar u de inhoud gemakkelijk kunt toevoegen of wijzigen.

Afbeeldingseffecten

Hiermee past u effecten toe op een kopie van een geselecteerde laag. Met het effect Sneeuwstorm maakt u een afbeelding waarop het lijkt te sneeuwen. Met het effect Neon gloed verandert u de afbeelding in een dramatische neonafbeelding. Met afbeeldingseffecten zoals Olieverf of Zachte focus kunt u de kleuren verzachten of een afbeelding vervagen. U kunt ook afbeeldingseffecten combineren, maar in dat geval moet u waarschijnlijk eerst de lagen samenvoegen.

Structuren

Hiermee past u structuurlagen toe op een afbeelding. U kunt een structuur als een achtergrond toevoegen aan een nieuwe lege afbeelding of u kunt een structuur toevoegen aan een bestaande afbeelding. Door lagen te ordenen en te werken met dekking en andere tools voor lagen kunt u interessante en aantrekkelijk ogende afbeeldingen maken.

Opmerking:

Veel foto-effecten passen filters met gewijzigde waarden toe.

Een effect toepassen

Opmerking:

Als u wilt experimenteren met een effect, kunt u het beste eerst een laag dupliceren, zodat de oorspronkelijke afbeelding behouden blijft.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een effect wilt toepassen op een gehele laag, deselecteert u geselecteerde gebieden in de afbeelding en selecteert u vervolgens de laag in het deelvenster Lagen.

  • Als u een effect wilt toepassen op een gedeelte van een laag, gebruikt u een willekeurige selectietool om het gebied te selecteren.

  • Als u een effect op tekst wilt toepassen, maakt of selecteert u de tekst en gebruikt u een willekeurig teksteffect uit het deelvenster Afbeeldingen.

 2. Kies een categorie foto-effecten in het deelvenster Effecten en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik op een effect.

  • Sleep een effect naar de afbeelding.

  • Selecteer een effect en klik op Toepassen.

Opmerking:

Wanneer u in bepaalde gevallen een effect toepast op een afbeelding met meerdere lagen, wordt u gevraagd om de lagen eerst samen te voegen.

Een afbeeldingseffect naar een foto slepen
Een afbeeldingseffect naar een foto slepen

Gestileerde tekst aan een afbeelding toevoegen

Als u tekst toevoegt aan een afbeelding, wordt er een tekstlaag toegevoegd, zodat u de tekst kunt wijzigen terwijl de oorspronkelijke afbeelding behouden blijft.

 1. Selecteer in het deelvenster Afbeeldingen de optie Tekst in het keuzemenu en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een miniatuur en klik op Toepassen.

  • Dubbelklik op een miniatuur.

  • Sleep een miniatuur naar de afbeelding.

 2. Er wordt een tekstkader weergegeven over de afbeelding en de teksttool wordt geactiveerd. Typ de nieuwe tekst.
 3. Als u de tekst hebt gewijzigd, klikt u op het pictogram Huidige bewerking vastleggen  om de wijziging toe te passen of u klikt op het pictogram Huidige bewerking annuleren .

 4. Met de tool Verplaatsen kunt u het tekstkader verplaatsen of vergroten of verkleinen.
 5. (Optioneel) Voeg kleur toe aan de tekst met gebruik van het pop‑upvenster Kleur op de optiebalk.
 6. Als u de tekst hebt aangepast, klikt u op het pictogram Huidige bewerking vastleggen  om de wijziging toe te passen of klikt u op het pictogram Huidige bewerking annuleren .
 7. (Optioneel) Als u met verschillende teksteffecten wilt experimenteren, sleept u een andere miniatuur naar de teksttool.

Afbeeldingen of effecten toevoegen aan Favorieten

Als u afbeeldingen of effecten ziet die u in de toekomst snel wilt kunnen gebruiken, voegt u ze toe aan het gedeelte Favorieten van het deelvenster Effecten.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur in het deelvenster Effecten of Afbeeldingen en kies Toevoegen aan Favorieten.