Selecties verplaatsen en kopiëren

Een selectie verplaatsen

Met de tool Verplaatsen kunt u een pixelselectie knippen en naar een nieuwe positie in de foto slepen. U kunt de tool ook gebruiken om selecties te verplaatsen of te kopiëren naar andere foto's in Photoshop Elements en naar foto's in andere toepassingen die selecties ondersteunen.

Een selectie van de ene foto verplaatsen naar een andere foto met de tool Verplaatsen

Opmerking:

Houd Ctrl (Option in Mac OS) ingedrukt om de tool Verplaatsen te activeren terwijl een ander tool is geselecteerd. (Deze methode werkt niet wanneer het handje is geselecteerd.)

 1. Breng in de werkruimte Bewerken een selectie aan met een selectietool en kies de tool Verplaatsen in de toolset.

 2. (Optioneel) Wijzig de instellingen van de tool Verplaatsen op de optiebalk.
 3. Plaats de aanwijzer binnen het selectiekader en sleep de selectie naar een nieuwe positie. Als u meerdere gebieden hebt geselecteerd, worden alle pixelselecties bij het slepen verplaatst.

Opties voor de tool Verplaatsen

Als u de tool Verplaatsen selecteert, kunt u de volgende instellingen wijzigen op de optiebalk:

Automatische selectie van laag

Hiermee selecteert u de bovenste laag met pixels onder de cursor van de tool Verplaatsen in plaats van de momenteel geselecteerde laag.

Selectiekader tonen

Geeft het kader rond de selectie in de afbeelding weer of rond de momenteel geselecteerde laag (als er geen actieve selectie in de afbeelding is). Met de zijden en hoeken van de vakken kunt u de grootte van de selectie of laag aanpassen.

Opmerking:

Een selectiekader is niet zichtbaar voor een achtergrondlaag.

Markering tonen op rollover

Hiermee markeert u individuele lagen als de muis boven de afbeelding zweeft. Klik op een gemarkeerde laag om deze te selecteren en te verplaatsen. Lagen die al geselecteerd zijn, worden niet gemarkeerd wanneer u de muis erboven houdt.

Het menu Rangschikken

Verplaatst de geselecteerde laag voor, tussen of achter de andere lagen. Dit menu bevat de opties Op voorgrond, Naar voren, Naar achteren en Op achtergrond. Als u een laag wilt rangschikken, selecteert u de laag en kiest u een optie in het menu Rangschikken.

Het menu Uitlijnen

Lijnt de geselecteerde lagen uit. Dit menu bevat de opties Randen boven, Verticaal midden, Randen onder, Linkerranden, Horizontale middelpunten en Rechterranden. U kunt meerdere lagen tegelijkertijd uitlijnen. Als u lagen wilt uitlijnen, selecteert u een laag, houdt u Shift ingedrukt, selecteert u nog een laag en kiest u vervolgens een optie in het menu Uitlijnen.

Het menu Verdelen

Hiermee kunt u geselecteerde lagen evenredig verdelen. Dit menu bevat de opties Randen boven, Verticaal midden, Randen onder, Linkerranden, Horizontale middelpunten en Rechterranden. U kunt meerdere lagen tegelijkertijd distribueren. U dient minimaal drie lagen te hebben geselecteerd om deze optie te kunnen inschakelen. Als u lagen wilt verdelen, selecteert u een laag, houdt u Shift ingedrukt, selecteert u meer lagen en kiest u vervolgens een optie in het menu Verdelen.

Selecties of lagen kopiëren

U kunt selecties kopiëren en plakken met de tool Verplaatsen of met de opdrachten Kopiëren, Verenigd kopiëren, Knippen, Plakken of In selectie plakken in het menu Bewerken.

Wanneer u een selectie of laag tussen foto's met verschillende resoluties plakt, behouden de geplakte gegevens hun oorspronkelijke pixelafmetingen. Daardoor kunnen de verhoudingen tussen het geplakte deel en de nieuwe afbeelding onjuist overkomen. Met de opdracht Afbeelding > Vergroten/verkleinen > Afbeeldingsgrootte kunt u dezelfde resolutie instellen voor de bron- en doelfoto's voordat u gegevens kopieert en plakt.

Selecties die u knipt of kopieert, worden op het klembord opgeslagen. Er kan slechts één selectie tegelijk op het klembord worden opgeslagen.

Selecties kopiëren met de tool Verplaatsen

Wanneer u naar andere foto's kopieert, sleept u de selectie van het actieve afbeeldingsvenster naar het andere afbeeldingsvenster. Het afbeeldingsvenster wordt gemarkeerd door een kader wanneer u de selectie erin kunt plaatsen.

 1. Selecteer het gedeelte van de afbeelding dat u wilt kopiëren.
 2. Selecteer in de werkruimte Bewerken de tool Verplaatsen  in de toolset.
 3. Houd Alt (Option in Mac OS) ingedrukt terwijl u de selectie sleept die u wilt kopiëren en verplaatsen.
 4. Als u extra kopieën van dezelfde selectie wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Houd Alt (Option in Mac OS) ingedrukt terwijl u de selectie naar elke nieuwe locatie sleept.
  • Als u de gedupliceerde selectie wilt verschuiven met 1 pixel, houdt u Alt (Option in Mac OS) ingedrukt en drukt u op een pijltoets. (Hiermee worden de pixels verplaatst en gekopieerd, waardoor een vervaagd effect ontstaat.)
  • Als u de gedupliceerde selectie wilt verschuiven met 10 pixels, houdt u Alt (Option in Mac OS) +Shift ingedrukt en drukt u op een pijltoets. (Hiermee worden de pixels verplaatst en niet gekopieerd.)
  Opmerking:

  Wanneer u een selectie van de ene afbeelding naar een andere afbeelding sleept (en de Shift-toets ingedrukt houdt), wordt de selectie in het midden geplakt.

Een selectie kopiëren met behulp van opdrachten

 1. Selecteer in de werkruimte Bewerken met een selectietool het gebied dat u wilt kopiëren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Bewerken > Kopiëren om de selectie naar het klembord te kopiëren.
  • Kies Bewerken > Verenigd kopiëren om alle lagen in het geselecteerde gebied naar het klembord te kopiëren.

Een selectie in een andere selectie plakken

U kunt de opdracht In selectie plakken gebruiken om de inhoud van het klembord of gekopieerde inhoud in een selectie te plakken. Bij deze opdracht worden de elementen uit het geselecteerde gebied gebruikt en ziet de geplakte afbeelding er niet vlak en onnatuurlijk uit. U kunt bijvoorbeeld een overvloeimodus Fel licht gebruiken met een dekking van 85% om de reflectie in glazen van een zonnebril te behouden. Als u overvloeimodi op deze manier gebruikt, moet u een nieuwe laag maken en de selectie in die laag plakken.

Een selectie van de ene afbeelding naar een andere kopiëren

A. Deel van een originele foto geselecteerd B. Foto die wordt gekopieerd en in het origineel wordt geplakt C. Het resultaat 

 1. Kopieer in de werkruimte Bewerken met de opdracht Kopiëren het deel van de foto dat u wilt plakken. (U kunt ook uit foto's uit andere toepassingen kopiëren.)
 2. Selecteer dat deel van de foto waarin u de gekopieerde foto wilt plakken.
 3. Kies Bewerken > In selectie plakken.
  Opmerking:

  De gekopieerde foto wordt alleen binnen het selectiekader weergegeven. U kunt de gekopieerde foto in het kader verplaatsen. De foto verdwijnt echter als u deze buiten het kader plaatst.

 4. Sleep met de aanwijzer in het selectiekader de geplakte afbeelding naar de juiste locatie.
 5. Als het resultaat naar wens is, deselecteert u de geplakte afbeelding om de wijzigingen vast te leggen.
  Opmerking:

  Houd Ctrl (Option in Mac OS) ingedrukt om de tool Verplaatsen te activeren terwijl een ander tool is geselecteerd. (Deze methode werkt niet bij het handje.)

Adobe-logo

Aanmelden bij je account