Handboek Annuleren

Afbeeldingen optimaliseren voor de GIF- of PNG-8-indeling

 1. Photoshop Elements Handboek
 2. Kennismaken met Photoshop Elements
  1. Nieuw in Photoshop Elements
  2. Systeemvereisten | Photoshop Elements
  3. Basisbeginselen van de werkruimte
  4. Modus Met instructies
  5. Fotoprojecten maken
 3. Werkruimte en omgeving
  1. Kennismaken met het beginscherm
  2. Basisbeginselen van de werkruimte
  3. Voorkeuren
  4. Tools
  5. Deelvensters en vakken
  6. Bestanden openen
  7. Linialen, rasters en hulplijnen
  8. De verbeterde modus Snel
  9. Uitleg over bestandsinformatie
  10. Voorinstellingen en bibliotheken
  11. Ondersteuning voor multi-aanraking
  12. Werkschijven, plug‑ins en updates van de applicatie
  13. Handelingen ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en annuleren
  14. Afbeeldingen weergeven
 4. Foto's corrigeren en verbeteren
  1. Afbeeldingen vergroten/verkleinen
  2. Uitsnijden
  3. Camera Raw-afbeeldingsbestanden verwerken
  4. Vervaging toevoegen, kleuren vervangen en gedeelten van een afbeelding klonen
  5. Schaduwen en licht aanpassen
  6. Foto's retoucheren en corrigeren
  7. Foto's verscherpen
  8. Transformeren
  9. Automatische slimme tint
  10. Opnieuw samenstellen
  11. Handelingen gebruiken om foto's te verwerken
  12. Photomerge-compositie
  13. Een panorama maken
  14. Bewegende overlays
  15. Bewegende elementen
 5. Tekst en vormen toevoegen
  1. Tekst toevoegen
  2. Tekst bewerken
  3. Vormen maken
  4. Vormen bewerken
  5. Overzicht van de tekenfuncties
  6. Tekentools
  7. Penselen instellen
  8. Patronen
  9. Opvullingen en lijnen
  10. Verlopen
  11. Werken met Aziatische tekst
 6. Snelle handelingen
 7. Bewerkingen met instructies, effecten en filters
  1. Modus Met instructies
  2. Filters
  3. Modus Met instructies: Photomerge-bewerkingen
  4. Modus Met instructies - Basisbewerkingen
  5. Aanpassingsfilters
  6. Effecten
  7. Modus Met instructies: Grappige bewerkingen
  8. Modus Met instructies - Speciale bewerkingen
  9. Artistieke filters
  10. Modus Bewerken met instructies: Kleurbewerkingen
  11. Modus Met instructies: Zwart-wit-bewerkingen
  12. Vervagingsfilters
  13. Penseelstreekfilters
  14. Vervormingsfilters
  15. Overige filters
  16. Ruisfilters
  17. Renderingsfilters
  18. Schetsfilters
  19. Stileerfilters
  20. Structuurfilters
  21. Pixelfilters
 8. Werken met kleuren
  1. Kleur begrijpen
  2. Kleurbeheer instellen
  3. De grondbeginselen van kleur- en tooncorrectie
  4. Kleuren kiezen
  5. Kleur, verzadiging en kleurtoon aanpassen
  6. Kleurzweem corrigeren
  7. Afbeeldingsmodi en kleurentabellen gebruiken
  8. Kleuren en Camera Raw
 9. Werken met selecties
  1. Selecties maken in Photoshop Elements
  2. Selecties opslaan
  3. Selecties aanpassen
  4. Selecties verplaatsen en kopiëren
  5. Selecties bewerken en verfijnen
  6. Selectieranden vloeiend maken met anti-aliasing en doezelen
 10. Werken met lagen
  1. Lagen maken
  2. Lagen bewerken
  3. Lagen kopiëren en rangschikken
  4. Aanpassings- en opvullagen
  5. Uitknipmaskers
  6. Laagmaskers
  7. Laagstijlen
  8. Dekking en overvloeimodi
 11. Fotoprojecten maken
  1. Grondbeginselen van projecten
  2. Fotoprojecten maken
  3. Fotoprojecten bewerken
  4. Reel met foto's maken
 12. Foto's opslaan, afdrukken en delen
  1. Afbeeldingen opslaan
  2. Foto's afdrukken
  3. Foto's online delen
  4. Afbeeldingen optimaliseren
  5. Afbeeldingen optimaliseren voor de JPEG-indeling
  6. Dithering in webafbeeldingen
  7. Bewerken met instructies: Deelvenster Delen
  8. Webafbeeldingen vooraf bekijken
  9. Transparantie en matte gebruiken
  10. Afbeeldingen optimaliseren voor de GIF- of PNG-8-indeling
  11. Afbeeldingen optimaliseren voor de PNG-24-indeling
 13. Sneltoetsen
  1. Toetsen voor het selecteren van tools
  2. Toetsen voor het selecteren en verplaatsen van objecten
  3. Toetsen voor het deelvenster Lagen
  4. Toetsen voor het tonen of verbergen van deelvensters (modus Expert)
  5. Toetsen voor tekenen en penselen
  6. Toetsen voor het gebruik van tekst
  7. Toetsen voor het filter Uitvloeien
  8. Toetsen voor het transformeren van selecties
  9. Toetsen voor het deelvenster Kleurstalen
  10. Toetsen voor het dialoogvenster Camera Raw
  11. Toetsen voor de Filtergalerie
  12. Toetsen voor het gebruik van overvloeimodi
  13. Toetsen voor het weergeven van afbeeldingen (modus Expert)

De GIF-indeling

In de GIF-indeling wordt 8-bits kleur gebruikt en worden gebieden met effen kleuren op efficiënte wijze gecomprimeerd terwijl scherpe details van bijvoorbeeld lijnpatronen, logo’s en tekst behouden blijven. Met de GIF-indeling kunt u ook geanimeerde afbeeldingen maken en transparantie in afbeeldingen behouden. GIF wordt door de meeste browsers ondersteund.

Bij de GIF-indeling wordt gebruik gemaakt van LZW-compressie. Dit is een compressiemethode zonder verlies. Omdat GIF-bestanden maximaal maar 256 kleuren hebben, kunnen kleurgegevens verloren gaan wanneer u een 24-bits afbeelding optimaliseert als een 8-bits GIF-bestand.

GIF-afbeelding met selectieve kleur (links) en GIF-afbeelding met webkleuren (rechts)

U kunt het aantal kleuren in een GIF-afbeelding kiezen en instellen hoe dithering van kleuren plaatsvindt in een browser. De GIF-indeling ondersteunt transparante achtergronden of achtergronden in de matte, waarbij de randen van de afbeelding overvloeien in de achtergrondkleur van de webpagina.

De PNG-8-indeling

In de PNG-8-indeling wordt 8-bits kleur gebruikt. Net als bij de GIF-indeling worden gebieden met effen kleuren in PNG-8-bestanden op efficiënte wijze gecomprimeerd en blijven scherpe details van bijvoorbeeld lijnpatronen, logo’s en tekst behouden.

Omdat PNG-8 niet door alle browsers wordt ondersteund, is het raadzaam deze bestandsindeling niet te gebruiken als de afbeelding door een groot publiek wordt bekeken.

Het compressieschema van PNG-8-bestanden is geavanceerder dan dat van GIF-bestanden. Hierdoor kunnen PNG-8-bestanden 10 tot 30% kleiner zijn dan dezelfde afbeelding in GIF-indeling, afhankelijk van de kleurenpatronen van de afbeelding. Hoewel PNG-8-compressie een compressie zonder verlies is, kunnen kleurgegevens verloren gaan wanneer u een 24-bits afbeelding optimaliseert als een 8-bits PNG-bestand.

Opmerking:

Bij bepaalde afbeeldingen, met name bij afbeeldingen met weinig kleuren en eenvoudige patronen, kan GIF-compressie kleinere bestanden opleveren dan PNG-8-compressie. U kunt geoptimaliseerde afbeeldingen in GIF- en PNG-8-indeling bekijken om de bestandsgrootte te vergelijken.

Net als bij de GIF-indeling kunt u het aantal kleuren kiezen en instellen hoe dithering van kleuren plaatsvindt in een browser. De PNG-8-indeling ondersteunt achtergrondtransparantie en achtergronden met mattekleuren, waarbij de randen van de afbeelding overvloeien in de achtergrondkleur van de webpagina.

Een PNG-8-afbeelding met 256 kleuren zonder dithering (links) en een PNG-8-afbeelding met 16 kleuren en dithering (rechts)

Optimaliseren als GIF- of PNG-8-indeling

GIF is de standaardindeling voor de compressie van afbeeldingen met overwegend effen kleuren en met duidelijke details, zoals lijnpatronen, logo’s of tekst. Net als bij de GIF-indeling ondersteunt de PNG-8-indeling transparantie en worden gebieden met effen kleuren op efficiënte wijze gecomprimeerd met behoud van fijne details. PNG-8-bestanden kunnen echter niet in alle browsers worden weergegeven.

 1. Open een afbeelding en kies Bestand > Opslaan voor Web.
 2. Kies GIF of PNG-8 in het menu voor de optimalisatie-indeling.
 3. Selecteer Interliniëring als u een afbeelding op een lage resolutie wilt weergeven terwijl de afbeelding met volledige resolutie wordt gedownload. Deze methode is prettiger voor de bezoekers van de website: ze zien iets gebeuren en weten dus dat het downloaden bezig is, terwijl het downloaden zelf ook sneller lijkt te gaan.
 4. Kies onder het menu voor de optimale bestandsindeling een algoritme voor de kleurreductie om de kleurentabel te genereren:

  Perceptueel

  Hiermee wordt een aangepaste kleurentabel gemaakt waarin kleuren waarvoor het menselijke oog gevoeliger is een hogere prioriteit hebben.

  Selectief

  Hiermee wordt een kleurentabel gemaakt die vergelijkbaar is met de perceptuele kleurentabel, maar waarin brede kleurgebieden worden benadrukt en webkleuren behouden blijven. Met deze kleurentabel worden doorgaans afbeeldingen gemaakt met de grootste kleurenintegriteit. (Selectief is de standaardoptie.)

  Aangepast

  Hiermee wordt een kleurentabel gemaakt door kleurmonsters te nemen uit het spectrum dat het meest wordt gebruikt in de afbeelding. Als de afbeelding uitsluitend de kleurtinten groen en blauw bevat, wordt een kleurentabel gemaakt die voornamelijk uit groene en blauwe kleurtonen bestaat. In de meeste afbeeldingen overheersen kleuren uit bepaalde gebieden in het spectrum.

  Restrictief (web)

  Hiermee wordt de standaard, webveilige kleurentabel met 216 kleuren gebruikt die ook wordt gebruikt voor de 8‑bits paletten (256 kleuren) van Windows en Mac OS. Met deze instelling zorgt u ervoor dat geen dithering wordt toegepast door de browser als de afbeelding wordt weergegeven in 8-bits kleuren. Als de afbeelding minder dan 216 kleuren heeft, worden de niet-gebruikte kleuren uit de tabel verwijderd.

 5. Als u het maximale aantal kleuren in het deelvenster Kleur wilt opgeven, selecteert u een getal in het menu Kleuren, typt u een waarde in het tekstvak of wijzigt u het aantal kleuren met de pijlen. Als de afbeelding minder kleuren bevat dan het deelvenster, bevat de kleurentabel alleen het aantal kleuren dat in de afbeelding voorkomt.
 6. Als u Restrictief (web) kiest als algoritme voor kleurreductie, kunt u de optie Automatisch in het menu Kleuren kiezen. Met de optie Automatisch wordt het optimale aantal kleuren in de kleurentabel door Photoshop Elements vastgesteld op basis van het aantal keren dat kleuren in de afbeelding voorkomen.
 7. Kies een percentage voor dithering door een percentage in te voeren in het tekstvak Dithering of door te klikken op de pijl van het menu Dithering en de regelaar te slepen.
 8. Als de afbeelding transparante gedeelten bevat, schakelt u Transparantie in om de transparante pixels ongewijzigd te laten. Schakel Transparantie uit om volledig en gedeeltelijk transparante pixels te vullen met de mattekleur.
 9. Selecteer Animatie als u een bewegende GIF wilt maken.
 10. U slaat de geoptimaliseerde afbeelding op door op OK te klikken. Voer in het dialoogvenster Optimaal opslaan als een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

Een bewegende GIF maken

 1. Plaats de afbeeldingen die u in elk frame van de animatie wilt weergeven, op aparte lagen in het deelvenster Lagen. Als u bijvoorbeeld een animatie van een knipperend oog wilt maken, plaats u de foto van een geopend oog op de ene laag en de foto van een gesloten oog op een andere laag.
 2. Kies Bestand > Opslaan voor web.
  Opmerking:

  Als de afbeelding uit meerdere lagen bestaat, kunt u het dialoogvenster Opslaan voor web ook vanuit het dialoogvenster Opslaan als openen door de CompuServe GIF-indeling te kiezen en Lagen als frames te selecteren.

 3. Optimaliseer de afbeelding in GIF-indeling.
 4. Selecteer Animeren.
 5. Stel in het gedeelte Animatie van het dialoogvenster aanvullende opties in:

  Herhalingsopties

  Hiermee kunt u de animatie in een webbrowser voortdurend laten herhalen of slechts één keer laten afspelen. U kunt ook Overige kiezen om het aantal keren op te geven dat de animatie moet worden herhaald.

  Framevertraging

  Hiermee stelt u in hoe lang elk frame in de webbrowser wordt weergegeven. Gebruik een decimale waarde als u fracties van een seconde wilt opgeven, Geef bijvoorbeeld ,5 op om een halve seconde op te geven.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?