Handboek Annuleren

Kleuren kiezen

 1. Photoshop Elements Handboek
 2. Kennismaken met Photoshop Elements
  1. Nieuw in Photoshop Elements
  2. Systeemvereisten | Photoshop Elements
  3. Basisbeginselen van de werkruimte
  4. Modus Met instructies
  5. Fotoprojecten maken
 3. Werkruimte en omgeving
  1. Kennismaken met het beginscherm
  2. Basisbeginselen van de werkruimte
  3. Voorkeuren
  4. Tools
  5. Deelvensters en vakken
  6. Bestanden openen
  7. Linialen, rasters en hulplijnen
  8. De verbeterde modus Snel
  9. Uitleg over bestandsinformatie
  10. Voorinstellingen en bibliotheken
  11. Ondersteuning voor multi-aanraking
  12. Werkschijven, plug‑ins en updates van de applicatie
  13. Handelingen ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en annuleren
  14. Afbeeldingen weergeven
 4. Foto's corrigeren en verbeteren
  1. Afbeeldingen vergroten/verkleinen
  2. Uitsnijden
  3. Camera Raw-afbeeldingsbestanden verwerken
  4. Vervaging toevoegen, kleuren vervangen en gedeelten van een afbeelding klonen
  5. Schaduwen en licht aanpassen
  6. Foto's retoucheren en corrigeren
  7. Foto's verscherpen
  8. Transformeren
  9. Automatische slimme tint
  10. Opnieuw samenstellen
  11. Handelingen gebruiken om foto's te verwerken
  12. Photomerge-compositie
  13. Een panorama maken
  14. Bewegende overlays
  15. Bewegende elementen
 5. Tekst en vormen toevoegen
  1. Tekst toevoegen
  2. Tekst bewerken
  3. Vormen maken
  4. Vormen bewerken
  5. Overzicht van de tekenfuncties
  6. Tekentools
  7. Penselen instellen
  8. Patronen
  9. Opvullingen en lijnen
  10. Verlopen
  11. Werken met Aziatische tekst
 6. Snelle handelingen
 7. Bewerkingen met instructies, effecten en filters
  1. Modus Met instructies
  2. Filters
  3. Modus Met instructies: Photomerge-bewerkingen
  4. Modus Met instructies - Basisbewerkingen
  5. Aanpassingsfilters
  6. Effecten
  7. Modus Met instructies: Grappige bewerkingen
  8. Modus Met instructies - Speciale bewerkingen
  9. Artistieke filters
  10. Modus Bewerken met instructies: Kleurbewerkingen
  11. Modus Met instructies: Zwart-wit-bewerkingen
  12. Vervagingsfilters
  13. Penseelstreekfilters
  14. Vervormingsfilters
  15. Overige filters
  16. Ruisfilters
  17. Renderingsfilters
  18. Schetsfilters
  19. Stileerfilters
  20. Structuurfilters
  21. Pixelfilters
 8. Werken met kleuren
  1. Kleur begrijpen
  2. Kleurbeheer instellen
  3. De grondbeginselen van kleur- en tooncorrectie
  4. Kleuren kiezen
  5. Kleur, verzadiging en kleurtoon aanpassen
  6. Kleurzweem corrigeren
  7. Afbeeldingsmodi en kleurentabellen gebruiken
  8. Kleuren en Camera Raw
 9. Werken met selecties
  1. Selecties maken in Photoshop Elements
  2. Selecties opslaan
  3. Selecties aanpassen
  4. Selecties verplaatsen en kopiëren
  5. Selecties bewerken en verfijnen
  6. Selectieranden vloeiend maken met anti-aliasing en doezelen
 10. Werken met lagen
  1. Lagen maken
  2. Lagen bewerken
  3. Lagen kopiëren en rangschikken
  4. Aanpassings- en opvullagen
  5. Uitknipmaskers
  6. Laagmaskers
  7. Laagstijlen
  8. Dekking en overvloeimodi
 11. Fotoprojecten maken
  1. Grondbeginselen van projecten
  2. Fotoprojecten maken
  3. Fotoprojecten bewerken
  4. Reel met foto's maken
 12. Foto's opslaan, afdrukken en delen
  1. Afbeeldingen opslaan
  2. Foto's afdrukken
  3. Foto's online delen
  4. Afbeeldingen optimaliseren
  5. Afbeeldingen optimaliseren voor de JPEG-indeling
  6. Dithering in webafbeeldingen
  7. Bewerken met instructies: Deelvenster Delen
  8. Webafbeeldingen vooraf bekijken
  9. Transparantie en matte gebruiken
  10. Afbeeldingen optimaliseren voor de GIF- of PNG-8-indeling
  11. Afbeeldingen optimaliseren voor de PNG-24-indeling
 13. Sneltoetsen
  1. Toetsen voor het selecteren van tools
  2. Toetsen voor het selecteren en verplaatsen van objecten
  3. Toetsen voor het deelvenster Lagen
  4. Toetsen voor het tonen of verbergen van deelvensters (modus Expert)
  5. Toetsen voor tekenen en penselen
  6. Toetsen voor het gebruik van tekst
  7. Toetsen voor het filter Uitvloeien
  8. Toetsen voor het transformeren van selecties
  9. Toetsen voor het deelvenster Kleurstalen
  10. Toetsen voor het dialoogvenster Camera Raw
  11. Toetsen voor de Filtergalerie
  12. Toetsen voor het gebruik van overvloeimodi
  13. Toetsen voor het weergeven van afbeeldingen (modus Expert)

Een kleur kiezen met het pipet

Met de tool Pipet kunt u eenvoudig een kleur kopiëren, omdat u geen staal hoeft te selecteren. Met deze tool kopieert u of neemt u een monster van een gebied in de foto om een nieuwe voor- of achtergrondkleur in te stellen. U kunt een monster van de actieve afbeelding nemen, van een andere geopende afbeelding of van het bureaublad van de computer.

Als u wilt dat de kleur altijd beschikbaar is, kunt u het kleurmonster toevoegen aan het deelvenster Kleurstalen. Ook kunt u de grootte bepalen van het gebied waarin monsters worden genomen met de tool Pipet. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat u met het pipet monsters neemt van de gemiddelde kleurwaarden in een gebied van 5 x 5 of 3 x 3 pixels onder de aanwijzer.

Een voorgrondkleur selecteren met het pipet

A. Monster van een punt B. Monster van Gemiddeld 5x5 

 1. Selecteer de tool Pipet in de toolset.
 2. (Optioneel) Als u de grootte van het monstergebied wilt wijzigen, kiest u een van de opties in het menu Monstergrootte op de optiebalk voor de tool:
  • Punt, als u de precieze kleurwaarde wilt laten bepalen van de pixel waarop u klikt.

  • Gemiddeld 3x3 of Gemiddeld 5x5, als u de gemiddelde waarde wilt laten bepalen van het opgegeven aantal pixels in het gebied waarop u klikt.

 3. Selecteer op de optiebalk voor de tool het gebied waarvan de tool Kleurkiezer een monster moet nemen. Kies uit Alle lagen of Huidige laag.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit om een kleur te kiezen:
  • U selecteert een nieuwe voorgrondkleur in een afbeelding door op de gewenste kleur te klikken. U selecteert een kleur die ergens anders op het scherm wordt weergegeven door in de afbeelding te klikken en bij de afbeelding vandaan te slepen.

  • U selecteert een nieuwe achtergrondkleur in een afbeelding door op de gewenste kleur te klikken terwijl u Alt ingedrukt houdt (Option + klikken in Mac OS).

   Als u klikt en vervolgens met het pipet sleept, verandert de kleur van het vakje voor de voorgrondkleur.

 5. Laat de muisknop los om de nieuwe kleur te selecteren.
Opmerking:

U kunt tijdelijk schakelen naar de tool Pipet terwijl u de meeste andere tools gebruikt. Op deze wijze kunt u snel de kleuren wijzigen zonder een andere tool te selecteren. Houd gewoon de Alt-toets ingedrukt (Option-toets in Mac OS). Nadat u de gewenste kleur hebt gekozen, laat u de Alt-toets (of Option-toets in Mac OS) weer los.

Een kleur kiezen met de toolset

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de voor- en achtergrondkleur op zwart en wit wilt instellen, klikt u op het pictogram Standaard voor- en achtergrondkleuren.

  • Als u de kleuren van de twee vakken wilt omwisselen, klikt u op het pictogram Voorgrond- en achtergrondkleuren verwisselen.

  • Als u de voorgrondkleur wilt wijzigen, klikt u op het bovenste kleurvak in de toolset en kiest u vervolgens een kleur in de Kleurkiezer.

  • Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, klikt u op het onderste kleurvak in de toolset en kiest u vervolgens een kleur in de Kleurkiezer.

Het deelvenster Kleurstalen gebruiken

In het deelvenster Kleurstalen (Venster > Kleurstalen) kunt u de kleuren opslaan die u vaak in afbeeldingen gebruikt. U kunt een voor- of achtergrondkleur selecteren door op een kleurstaal in het deelvenster Kleurstalen te klikken. Ook kunt u een aangepaste stalenbibliotheek maken door kleuren toe te voegen of te verwijderen, en een stalenbibliotheek opslaan en opnieuw laden als u de bibliotheek bij een andere afbeelding wilt gebruiken. Via het menu Meer kunt u instellen dat miniaturen op een andere manier in het deelvenster Kleurstalen worden weergegeven.

U kunt een zeer groot aantal kleuren toevoegen aan het deelvenster Kleurstalen. Zorg er echter wel voor dat de verzameling kleuren qua grootte en organisatie handelbaar blijft en niet de prestaties nadelig gaat beïnvloeden. Met behulp van bibliotheken kunt u onderling samenhangende of speciale stalen groeperen en op die manier het aantal stalen in het deelvenster binnen de perken houden.

De Photoshop Elements-installatiemap \Presets\Color Swatches (voor Mac: Photoshop Elements-installatiemap\Support Files\Presets\Color Swatches) bevat de verschillende stalenbibliotheken. Wanneer u aangepaste bibliotheken maakt en ze in de map Color Swatches opslaat, worden deze bibliotheken automatisch weergegeven in het pop‑upmenu van het deelvenster Bibliotheken.

Een kleur kiezen met het deelvenster Kleurstalen

 1. Als het deelvenster Kleurstalen nog niet is geopend, kiest u Venster > Kleurstalen.
 2. (Optioneel) Kies in het deelvenster Kleurstalen een naam voor een stalenbibliotheek in het menu Stalen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een voorgrondkleur wilt kiezen, klikt u op de gewenste kleur in het deelvenster.

  • Als u een achtergrondkleur wilt kiezen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op een kleur in het deelvenster (Command + klikken in Mac OS).

Een kleur aan het deelvenster Kleurstalen toevoegen

Als u een bepaalde kleur vaker wilt gebruiken, kunt u de kleur opslaan als een staal in het deelvenster Kleurstalen. Opgeslagen stalen worden toegevoegd aan de kleurenbibliotheek in het deelvenster. Als u aangepaste kleurstalen permanent wilt opslaan, moet u de gehele bibliotheek opslaan.

 1. Kies voor de voorgrondkleur in de toolset de kleur die u wilt toevoegen.
 2. Voer in het deelvenster Kleurstalen een van de volgende handelingen uit:
  • Klik onder aan het deelvenster op de knop Nieuw staal. Het kleurstaal wordt toegevoegd en automatisch Kleurstaal 1 genoemd.

  • Kies Nieuw staal in het menu Meer.

  • Houd de aanwijzer boven een leeg vak in de onderste rij van het deelvenster Kleurstalen (de aanwijzer verandert in een emmertje) en klik om de kleur toe te voegen.

  Een kleur selecteren met het pipet en deze toevoegen als een nieuw staal

 3. Geef een naam op voor de nieuwe kleur en klik op OK.
 4. Als u wordt gevraagd om de stalenbibliotheek op te slaan, typt u een nieuwe naam in het dialoogvenster Opslaan en klikt u op Opslaan.

Aangepaste stalenbibliotheken opslaan en gebruiken

 1. Voer in het deelvenster Kleurstalen een of meerdere van de volgende handelingen uit:
  • U slaat een bibliotheek met stalen op door Kleurstalen opslaan in het menu Meer te kiezen. Als u de set met stalen wilt weergeven in het pop-upmenu met stalenbibliotheken in het deelvenster, slaat u het bestand op in de Photoshop Elements-map Photoshop Elements\Presets\Color Swatches (voor MAC: Photoshop Elements\Support Files\Presets\Color Swatches).

  Opmerking:

  De nieuwe stalenset wordt pas in het menu weergegeven nadat u Photoshop Elements opnieuw hebt gestart.

  • U selecteert en laadt een bibliotheek met stalen door de opdracht Stalen laden in het menu Meer van het deelvenster te selecteren.
  • U vervangt de huidige bibliotheek met stalen door een andere bibliotheek door Stalen vervangen in het menu Meer van het deelvenster te kiezen en een bibliotheek te selecteren.

De standaardkleurstalen van een stalenbibliotheek herstellen

 1. Kies een stalenbibliotheek in het pop-upmenu in het deelvenster Kleurstalen.
 2. Kies Beheer voorinstellingen in het menu Meer van het deelvenster Kleurstalen.
 3. Kies Stalen in het menu Type voorinstelling van het dialoogvenster Beheer voorinstellingen
 4. Kies Stalen herstellen in het menu Meer en bevestig de handeling bij de aanwijzing.

Een kleur verwijderen uit het deelvenster Kleurstalen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep het kleurstaal naar de knop met de prullenbak in het deelvenster en klik op OK om de verwijdering te bevestigen.

  • Druk op Alt (Option-toets in Mac OS) om de aanwijzer te veranderen in het pictogram van een schaar en klik op een kleur in het deelvenster Kleurstalen.

 2. Als u wordt gevraagd om de bibliotheek op te slaan, typt u een naam in het dialoogvenster Opslaan en klikt u op Opslaan.
Opmerking:

Als u de stalen die u wist permanent wilt verwijderen, moet u de bibliotheek waarin die stalen stonden, opnieuw opslaan.

De Adobe Kleurkiezer gebruiken

Met behulp van de Adobe Kleurkiezer kunt u de voor- of achtergrondkleur selecteren door een keuze te maken in een kleurenspectrum of door de kleuren aan de hand van numerieke waarden op te geven. U kunt ook kleuren kiezen op basis van de HSB- en RGB-kleurmodellen of alleen webveilige kleuren gebruiken.

Adobe Kleurkiezer

A. Gewijzigde kleur B. Originele kleur C. HSB-kleurwaarden D. RGB-kleurwaarden E. Alleen webveilige kleuren worden weergegeven. F. Kleurveld G. Schuifregelaar voor kleur H. Hexadecimale kleurwaarde 

 1. Klik op het vakje voor de voor- of achtergrondkleur in de toolset om de Kleurkiezer weer te geven.
 2. Klik in het kleurveld. Als u in het kleurveld klikt, wordt de positie van de kleur in het veld aangegeven door een cirkeltje en wordt de numerieke waarde van de nieuwe kleur weergegeven.
 3. Sleep de witte driehoekjes over de schuifregelaar om naar een andere kleur te gaan.
 4. U kunt ook op een van de volgende manieren te werk gaan om visueel een numerieke waarde op te geven:
  • Voer de hexadecimale waarde voor de kleur in het tekstvak onder de RGB-waarden in. (Hexadecimale kleurwaarden worden vaak door ontwerpers van websites gebruikt.)

  • Selecteer een keuzerondje voor een RGB-kleur en geef een componentwaarde tussen 0 en 255 op (0 is geen licht en 255 is het helderste licht).

  • Selecteer een keuzerondje voor een HSB-kleur en geef de verzadiging en helderheid op als percentages, terwijl u voor de kleurtoon een waarde tussen 0° en 360° opgeeft die correspondeert met een locatie op de kleurenschijf.

 5. De nieuwe kleur wordt weergegeven in het bovenste gedeelte van de kleurenrechthoek rechts van de kleurregelaar. In het onderste gedeelte wordt de oorspronkelijke kleur weergegeven.
 6. Klik op OK om te tekenen met de nieuwe kleur.
Opmerking:

U kunt kleuren selecteren met de kleurkiezer van het systeem of met een kleurkiezer van een plug-in. Kies Voorkeuren > Algemeen en kies de kleurkiezer.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?