Handboek Annuleren

Voorinstellingen en bibliotheken

 1. Photoshop Elements Handboek
 2. Kennismaken met Photoshop Elements
  1. Nieuw in Photoshop Elements
  2. Systeemvereisten | Photoshop Elements
  3. Basisbeginselen van de werkruimte
  4. Modus Met instructies
  5. Fotoprojecten maken
 3. Werkruimte en omgeving
  1. Kennismaken met het beginscherm
  2. Basisbeginselen van de werkruimte
  3. Voorkeuren
  4. Tools
  5. Deelvensters en vakken
  6. Bestanden openen
  7. Linialen, rasters en hulplijnen
  8. De verbeterde modus Snel
  9. Uitleg over bestandsinformatie
  10. Voorinstellingen en bibliotheken
  11. Ondersteuning voor multi-aanraking
  12. Werkschijven, plug‑ins en updates van de applicatie
  13. Handelingen ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en annuleren
  14. Afbeeldingen weergeven
 4. Foto's corrigeren en verbeteren
  1. Afbeeldingen vergroten/verkleinen
  2. Uitsnijden
  3. Camera Raw-afbeeldingsbestanden verwerken
  4. Vervaging toevoegen, kleuren vervangen en gedeelten van een afbeelding klonen
  5. Schaduwen en licht aanpassen
  6. Foto's retoucheren en corrigeren
  7. Foto's verscherpen
  8. Transformeren
  9. Automatische slimme tint
  10. Opnieuw samenstellen
  11. Handelingen gebruiken om foto's te verwerken
  12. Photomerge-compositie
  13. Een panorama maken
  14. Bewegende overlays
  15. Bewegende elementen
 5. Tekst en vormen toevoegen
  1. Tekst toevoegen
  2. Tekst bewerken
  3. Vormen maken
  4. Vormen bewerken
  5. Overzicht van de tekenfuncties
  6. Tekentools
  7. Penselen instellen
  8. Patronen
  9. Opvullingen en lijnen
  10. Verlopen
  11. Werken met Aziatische tekst
 6. Snelle handelingen
 7. Bewerkingen met instructies, effecten en filters
  1. Modus Met instructies
  2. Filters
  3. Modus Met instructies: Photomerge-bewerkingen
  4. Modus Met instructies - Basisbewerkingen
  5. Aanpassingsfilters
  6. Effecten
  7. Modus Met instructies: Grappige bewerkingen
  8. Modus Met instructies - Speciale bewerkingen
  9. Artistieke filters
  10. Modus Bewerken met instructies: Kleurbewerkingen
  11. Modus Met instructies: Zwart-wit-bewerkingen
  12. Vervagingsfilters
  13. Penseelstreekfilters
  14. Vervormingsfilters
  15. Overige filters
  16. Ruisfilters
  17. Renderingsfilters
  18. Schetsfilters
  19. Stileerfilters
  20. Structuurfilters
  21. Pixelfilters
 8. Werken met kleuren
  1. Kleur begrijpen
  2. Kleurbeheer instellen
  3. De grondbeginselen van kleur- en tooncorrectie
  4. Kleuren kiezen
  5. Kleur, verzadiging en kleurtoon aanpassen
  6. Kleurzweem corrigeren
  7. Afbeeldingsmodi en kleurentabellen gebruiken
  8. Kleuren en Camera Raw
 9. Werken met selecties
  1. Selecties maken in Photoshop Elements
  2. Selecties opslaan
  3. Selecties aanpassen
  4. Selecties verplaatsen en kopiëren
  5. Selecties bewerken en verfijnen
  6. Selectieranden vloeiend maken met anti-aliasing en doezelen
 10. Werken met lagen
  1. Lagen maken
  2. Lagen bewerken
  3. Lagen kopiëren en rangschikken
  4. Aanpassings- en opvullagen
  5. Uitknipmaskers
  6. Laagmaskers
  7. Laagstijlen
  8. Dekking en overvloeimodi
 11. Fotoprojecten maken
  1. Grondbeginselen van projecten
  2. Fotoprojecten maken
  3. Fotoprojecten bewerken
  4. Reel met foto's maken
 12. Foto's opslaan, afdrukken en delen
  1. Afbeeldingen opslaan
  2. Foto's afdrukken
  3. Foto's online delen
  4. Afbeeldingen optimaliseren
  5. Afbeeldingen optimaliseren voor de JPEG-indeling
  6. Dithering in webafbeeldingen
  7. Bewerken met instructies: Deelvenster Delen
  8. Webafbeeldingen vooraf bekijken
  9. Transparantie en matte gebruiken
  10. Afbeeldingen optimaliseren voor de GIF- of PNG-8-indeling
  11. Afbeeldingen optimaliseren voor de PNG-24-indeling
 13. Sneltoetsen
  1. Toetsen voor het selecteren van tools
  2. Toetsen voor het selecteren en verplaatsen van objecten
  3. Toetsen voor het deelvenster Lagen
  4. Toetsen voor het tonen of verbergen van deelvensters (modus Expert)
  5. Toetsen voor tekenen en penselen
  6. Toetsen voor het gebruik van tekst
  7. Toetsen voor het filter Uitvloeien
  8. Toetsen voor het transformeren van selecties
  9. Toetsen voor het deelvenster Kleurstalen
  10. Toetsen voor het dialoogvenster Camera Raw
  11. Toetsen voor de Filtergalerie
  12. Toetsen voor het gebruik van overvloeimodi
  13. Toetsen voor het weergeven van afbeeldingen (modus Expert)

Voorinstellingen

De optiebalk voor het gereedschap in de modus Expert bevat pop-upvensters waarmee u toegang kunt krijgen tot vooraf gedefinieerde bibliotheken met penselen, kleurstalen, verlopen, patronen, laagstijlen en aangepaste vormen. De elementen in deze bibliotheken worden heten voorinstellingen. Als pop‑upvensters zijn gesloten, ziet u een miniatuur van de geselecteerde voorinstelling.

U kunt de weergave van een pop‑upvenster aanpassen, zodat van de voorinstellingen alleen de naam, alleen een miniatuur of zowel de naam als een miniatuur wordt weergegeven.

Met Beheer voorinstellingen kunt u diverse bibliotheken met voorinstellingen laden. Voorinstellingen worden opgeslagen in afzonderlijke bibliotheekbestanden in de map Presets in de programmamap van Photoshop Elements.

Vooraf ingestelde toolopties gebruiken

 1. Selecteer het gereedschap dat u wilt gebruiken.
 2. Open het pop-upvenster op de optiebalk voor het gereedschap. (Niet alle gereedschappen hebben pop‑upvensters.)
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u geladen bibliotheken met voorinstellingen wilt weergeven en selecteren, klikt u op het pictogram van het deelvenstermenu.

  • Als u een voorinstelling wilt selecteren, klikt u op een element in de bibliotheek.

  • Als u een penseel wilt opslaan, opent u het menu van het pop‑upvenster, kiest u de opdracht Penseel opslaan, geeft u een naam op in het dialoogvenster dat verschijnt en klikt u op OK.

  • Als u een verloop of patroon wilt opslaan, opent u het menu van het deelvenster, kiest u de opdracht Nieuw verloop of Nieuw patroon, geeft u een naam op in het dialoogvenster dat verschijnt en klikt u op OK.

  • Als u de naam van een penseel, verloop of patroon in een deelvenster wilt wijzigen, opent u het menu van het pop‑upvenster en kiest u de opdracht Naam van penseel wijzigen, Naam van verloop wijzigen of Naam van patroon wijzigen. Vervolgens geeft u een nieuwe naam op en klikt u op OK.

  • Als u een penseel, verloop of patroon uit een deelvenster wilt verwijderen, selecteert u een element, opent u het menu van het pop‑upvenster en kiest u de opdracht Penseel verwijderen, Verloop verwijderen of Patroon verwijderen. U kunt ook de Alt-toets (Option-toets in Mac OS) ingedrukt houden en op een penseel of verloop klikken.

  • Als u een bibliotheek met penselen, verlopen of patronen wilt opslaan, opent u het menu van het pop‑upvenster. Kies de opdracht Penselen opslaan, Verlopen opslaan of Patronen opslaan in het menu, geef een naam voor het bibliotheekbestand op en klik op Opslaan.

  • Als u een bibliotheek met penselen, verlopen of patronen wilt laden, opent u het menu van het pop‑upvenster, kiest u de opdracht Penselen laden, Verlopen laden of Patronen laden, selecteert u het bibliotheekbestand dat u wilt toevoegen en klikt u op Laden.

  Opmerking:

  Met de opdracht Penselen laden voegt u de penseelbibliotheek toe aan de reeds beschikbare penselen. Als u een vooraf ingestelde bibliotheek met penselen hebt gekozen, komt de vooraf ingestelde bibliotheek in de plaats van uw huidige set penselen.

  • Als u elementen van een bibliotheek aan een bestaande bibliotheek wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Selecteer het bibliotheekbestand dat u wilt toevoegen en klik op Toevoegen.
  • Als u de huidige set verlopen in een deelvenster wilt vervangen, opent u het pop-upmenu van het deelvenster en kiest u een bibliotheekbestand in het onderste gedeelte van het menu. Klik vervolgens op OK. U kunt ook de opdracht Verlopen vervangen kiezen, een bibliotheekbestand selecteren en op Laden klikken.
  • Als u de huidige set penselen of patronen in een deelvenster wilt vervangen, kiest u een bibliotheek in het menu Penselen.
  Opmerking:

  Als u de huidige set penselen, verlopen of patronen wilt vervangen, kunt u ook Beheer voorinstellingen in het menu van het pop-upvenster kiezen. Vervolgens kunt u in het dialoogvenster Beheer voorinstellingen een andere bibliotheek met penselen, verlopen of patronen laden.

  • Als u de standaardset met penselen, verlopen of patronen wilt laden, opent u het menu van het pop-upvenster en kiest u de opdracht Penselen herstellen, Verlopen herstellen of Patronen herstellen.

De weergave van elementen in een menu van een pop-upvenster aanpassen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de weergave van één deelvenster wilt wijzigen, opent u het menu van het pop-upvenster door te klikken op het menupictogram in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster.

  • Als u de weergave van alle deelvensters wilt wijzigen, kiest u Bewerken > Beheer voorinstellingen om het dialoogvenster Beheer voorinstellingen te openen en vervolgens klikt u op de knop Meer.

 2. Selecteer een weergaveoptie:

  Alleen tekst

  Hiermee wordt de naam van elk item weergegeven.

  Kleine miniaturen of Grote miniaturen

  Hiermee wordt een miniatuur van elk item weergegeven.

  Kleine lijst of Grote lijst

  Hiermee worden de naam en een miniatuur van elk item weergegeven.

  Miniatuur streek

  Hiermee worden een voorbeeld van de penseelstreek en een penseelminiatuur weergegeven. (Deze optie is alleen beschikbaar voor penselen.)

  Opmerking:

  Niet alle opties die hierboven zijn genoemd, zijn beschikbaar in alle pop-upvensters.

Beheer voorinstellingen gebruiken

In de modus Expert kunt u Beheer voorinstellingen (Bewerken > Beheer voorinstellingen) gebruiken voor het beheren van de bibliotheken met vooraf ingestelde penselen, kleurstalen, verlopen, stijlen, effecten en patronen die bij Photoshop Elements worden geleverd. U kunt bijvoorbeeld een set favoriete penselen samenstellen, of u kunt de standaardvoorinstellingen herstellen.

Elk type bibliotheek is een bestand met een eigen extensie en standaardmap. Bestanden met voorinstellingen worden op uw computer geïnstalleerd in de map Presets in de programmamap van Photoshop Elements.

Opmerking:

U kunt een voorinstelling in Beheer voorinstellingen verwijderen door de voorinstelling te selecteren en op Verwijderen te klikken. U kunt altijd de standaardelementen in een bibliotheek herstellen met de opdracht Herstellen.

Een voorinstelling naar een nieuwe positie slepen in Beheer voorinstellingen

Een bibliotheek laden

 1. Kies Penselen, Stalen, Verlopen, Stijlen, Patronen of Effecten in het menu Type voorinstelling van het dialoogvenster Beheer voorinstellingen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Toevoegen, selecteer een bibliotheek in de lijst en klik vervolgens op Laden. Als u een bibliotheek uit een andere map wilt laden, navigeert u naar die map en selecteert u de bibliotheek. Bestanden met voorinstellingen worden standaard op uw computer geïnstalleerd in de map Presets in de programmamap van Photoshop Elements.

  • Klik op de knop Meer en kies een bibliotheek in het onderste gedeelte van het menu.

 3. Klik op de knop Gereed als u klaar bent.

De standaardbibliotheek herstellen of de huidige bibliotheek vervangen

 1. Klik op de knop Meer in Beheer voorinstellingen en kies een opdracht in het menu:

  Opnieuw instellen

  Hiermee herstelt u de standaardbibliotheek van het desbetreffende type.

Een subset van een bibliotheek opslaan

 1. Houd in Beheer voorinstellingen Shift ingedrukt en klik om meerdere voorinstellingen die naast elkaar liggen te selecteren, of houd Ctrl ingedrukt (Command + klik in Mac OS) en klik om meerdere voorinstellingen die niet naast elkaar liggen te selecteren. Alleen de geselecteerde voorinstellingen worden opgeslagen in de nieuwe bibliotheek.
 2. Kies Set opslaan en voer een naam in voor de bibliotheek. Als u de bibliotheek niet in de standaardmap wilt opslaan, navigeert u eerst naar een nieuwe map.

De naam van een voorinstelling wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in Beheer voorinstellingen:
  • Selecteer een voorinstelling in de lijst en klik op Naam wijzigen.

  • Dubbelklik op een voorinstelling in de lijst.

 2. Voer een nieuwe naam voor de voorinstelling in. Als u meerdere voorinstellingen selecteert, wordt u gevraagd meerdere namen in te voeren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?