Basisinformatie over belastingen voor Amerikaans staatsburgers en geregistreerde buitenlanders

Deze pagina bevat basisinformatie over belastingen voor Adobe Stock-bijdragers die Amerikaans staatsburger of een in de V.S. geregistreerde buitenlander zijn.

Belastingoverzicht

Licenties voor creatieve inhoud verkopen is een economische activiteit. Als Adobe Stock-bijdrager zijn inkomsten die voortvloeien uit je verkoop in de Verenigde Staten onderworpen aan bronbelasting van de Amerikaanse belastingdienst IRS (Internal Revenue Service). 

De IRS is de Amerikaanse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor belastinginning en naleving van de belastingwetgeving. Als Amerikaans bedrijf moeten wij, en onze bijdragers, ons houden aan de Amerikaanse belastingwetgeving en het juiste formulier voor bronbelasting aan de IRS verstrekken. Dergelijke belastingformulieren zijn specifiek voor de situatie van een bijdrager en noodzakelijk om te bepalen of Amerikaanse bronbelasting wordt toegepast op je inkomsten.

Met behulp van de onderstaande informatie kun je bepalen welk belastingformulier van toepassing is op jouw situatie. We raden je aan de onderstaande stappen te volgen en voor advies contact op te nemen met een belastingadviseur of juridisch adviseur. 

Opmerking:

We bieden de onderstaande informatie als algemene richtlijnen en kunnen geen belastingadvies geven. Zonder goedgekeurd formulier wordt op alle inkomsten van een bijdrager een maximale belasting van 30% ingehouden.

Je profiel controleren

Zorg ervoor dat al je gegevens up-to-date zijn door je profiel te controleren op de pagina Bijdragersaccount. Onjuiste gegevens leiden ertoe dat je formulier niet wordt goedgekeurd en dat er belasting wordt ingehouden op je inkomsten.

Je belastingformulieren verzenden

Belastingformulieren moeten worden ingevuld en digitaal worden ondertekend op de pagina Bijdragersaccount. Formulieren moeten worden bijgewerkt na levensgebeurtenissen die van invloed zijn op je belastingen, zoals huwelijk, naamswijziging, scheiding of het oprichten of ontbinden van een bedrijf. Het systeem leidt je door een reeks opties die je helpen het juiste formulier te kiezen. Vervolgens kun je dit invullen en rechtstreeks verzenden via de bijdragersportal.

Individuen en vennootschappen of firma's

Formulier W-9: gewoonlijk verzend je het formulier W-9, zodat we geen belasting inhouden op je inkomsten van Adobe Stock. Voor bijdragers die wonen in de Verenigde Staten, is voor een geldig W-9-formulier een Amerikaanse SSN, EIN of ITIN vereist.

Instructies voor W-9

Einde van het jaar

Aan het einde van elk jaar zijn we verplicht alle inkomsten uit verkoop in de V.S. te melden aan de IRS. We sturen personen die meer dan $10 hebben verdiend, een 1099-formulier waarop je inkomsten staan vermeld. We sturen geen 1099 naar ondernemingen. Inkomsten worden gemeld en zijn belastbaar, ongeacht of je een uitbetaling hebt aangevraagd. Je betaalt slechts eenmaal belasting over deze inkomsten. Je hoeft geen tweede keer te betallen wanneer je het geld laat overmaken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?