Sammendrag av nye funksjoner

Ny funksjon

Forbedret funksjon

Adobe Camera Raw 8.7

I Adobe Camera Raw 8.7 er det lagt til støtte for HiDPI-skjermer i Windows. Gjør det følgende for å aktivere denne funksjonen:

 1. Velg Photoshop > Innstillinger > Eksperimentelle funksjoner.
 2. Velg Skalere grensesnittet til 200 % for skjermer med høy tetthet.

Du kan se mer informasjon i Skalere grensesnittet til 200 % for skjermer med høy tetthet.

Adobe Camera Raw 8.5

Du kan nå endre maskeringen for Gradert filter og Sirkulært filter ved hjelp av penselkontroller. Når du har lagt til en maskering, velger du Pensel-alternativet ved siden av Ny/Rediger for å få tilgang til penselkontrollene. Du kan også bruke tastatursnarveien Skift + K.

Ved behov bruker du + og - for penslene til å utvide eller redusere den eksisterende maskeringen for Gradert filter og Sirkulært filter.

Merk:

Hvis du vil se en videobeskrivelse av de nye penselkontrollene for maskeringen for Gradert filter og Sirkulært filter, kan du se Filterpensel i Adobe Camera Raw 8.5.

Penselkontroller for maskeringen for Gradert filter og Sirkulært filter

Maskeringsvisualisering er nå tilgjengelig for Gradert filter og Sirkulært filter. Bruk Maskering-alternativet nederst i ruten for lokale korrigeringer. Du kan også trykke Y for å veksle med Maskering-innstillingen.

Trykk Y for å veksle med Maskering-innstillingen – du kan også justere fargen på maskeringsvisualiseringen

Nye forhåndsvisningsfunksjoner

Video | Nye forhåndsvisningsfunksjoner i Adobe Camera Raw 8.5

I denne videoen gir Max Wendt – seniorinformatiker hos Adobe – en introduksjon til de nye forhåndsvisningsfunksjonene i Adobe Camera Raw 8.5.

Max Wendt

Ny standard veksleknapp per panel ():

 • Klikk panelets veksleknapp () for å tilbakestille panelet til standardinnstillingene. Veksleknappen er ved siden av Før/Etter-kontrollene.

Støtte for flere nye kameraer og objektivprofiler

Sentrale problemer løst

 • Bildestøyproblemer under flekkreparasjon på flytpunktbilder (HDR)
 • Et problem ved lesing av Nikon RAW-filer (NEF-filer) komprimert uten datatap fra flere Nikon-kameramodeller
 • Et problem som var årsaken til at Fujifilm X-T1 RAW-bilder ble vist for lyse ved høye ISO-innstillinger ved bruk av dynamisk område fra 200 % til 400 %. Denne rettingen kan påvirke hvordan eksisterende bilder med denne innstillingskombinasjonen vises. En mulig løsning:
  • Tøm Camera Raw-hurtigbufferen ved å gå til dialogboksen Innstillinger for Camera Raw
  • Gå gjennom bilder tatt ved ISO-innstillinger høyere enn 1600 for å se etter uventende endringer i lysstyrke

Adobe Camera Raw 8.4

Adobe Camera Raw 8.4 gir avanserte forhåndsvisningskontroller som gjør at du raskt kan sammenligne et bildes før- og etter-tilstand:

Lagre de gjeldende innstillingene som før-tilstand for bildet

Bytt de gjeldende innstillingene og de lagrede innstillingene for før-tilstand. De gjeldende innstillingene lagres som før-tilstand, og innstillingene som tidligere ble lagret som før-tilstand, brukes på bildet.

Velg en modus for å vise forhåndsvisningen:

• Se bare etter-innstillinger som brukes på bildet
• Før-/etter-innstillinger som brukes på venstre og høyre halvdel av bildet
• Før-/etter-innstillinger som brukes på hele bildet, og vises ved siden av hverandre
• Før-/etter-innstillinger som brukes på øvre og nedre halvdel av bildet
• Før-/etter-innstillinger som brukes på hele bildet, og vises vertikalt slik at de kan sammenlignes raskt

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Introduksjon til Adobe Camera Raw.

Med Adobe Camera Raw 8.4 kan du nå korrigere røde øyne på både mennesker og kjæledyr. I Adobe Camera Raw klikker du på ikonet for Fjerning av røde øyne () og velger deretter Kjæledyrøye i popupmenyen Type. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Korrigere røde øyne.

Adobe Camera Raw 8.4 har fargeprofiler for Fujifilm X-Trans-sensorkameraer. Disse fargetilpassende profilene inkluderer Fujifilm Provia, Fujifilm Velvia, Fujifilm Astia og Fujifilm Monochrome.

Følg disse trinnene:

 1. Kontroller at du jobber med et bilde som er tatt med X-Trans-sensoren.
 2. I Adobe Camera Raw klikker du på ikonet Kamerakalibrering ().
 3. Velg den ønskede profilen fra popupmenyen Kameraprofil.

Adobe Camera Raw 8.3

Adobe Camera Raw 8.3 inkluderer følgende forbedringer:

Rett opp et bilde automatisk, ved én av følgende tre handlinger:

 • Dobbeltklikk på Rett opp-verktøyet () på verktøylinjen.
 • Når du har valgt Rett opp-verktøyet, dobbeltklikker du det forhåndsviste bildet.
 • Velg beskjæringsverktøyet, trykk på Command-tasten (på Mac) eller Ctrl-tasten (på PC) for å bytte midlertidig til Rett opp bilde-verktøyet. Nå kan du dobbeltklikke hvor som helst i bildet som forhåndsvises.

Hvitt og Svart støtter nå funksjonalitet som minner om Automatisk nivåjustering, når du dobbeltklikker på glidebrytere mens du holder inne Skift-tasten (Skift+dobbeltklikk).

Funksjonalitet for automatisk temperatur og automatisk fargetone. Skift+dobbeltklikk på forhåndsvisningen for å bruke denne funksjonaliteten.

Alternativ for å velge bakgrunnsfarge for arbeidsområdet og justere synligheten til den tynne rammen rundt bildet. Høyreklikk utenfor bildet i arbeidsområdet, og velg et alternativ fra hurtigmenyen.

Støtter tilvalg+klikk på snarveiene til dialogboksene Synkroniser, Ny forhåndsinnstilling, Lagre innstillinger og Kopier / Lim inn (Bridge). Når du bruker tilvalg+klikk på en avmerkingsboks, velges kun avmerkingsboksen. Du kan Tilvalg+klikke på nytt for å tilbakestille avmerkingsboksene.

Adobe Camera Raw 8.1 og 8.2

Merk:

Hvis du vil ha mer informasjon om forbedringene i denne delen, kan du se Forbedringer i Adobe Camera Raw | ACR 8.1 og 8.2.

Myk korrektur i ACR-dialogboksen. Nå kan du velge en ICC-fargeprofil og simulere ytterligere faktorer som gjengivelsesformål, papir og blekk. Nå kan disse alternativene brukes i bildet ved hjelp av ACR-dialogboksen, til og med før du åpner det i Photoshop.

ICC-baserte fargeområder støttes i ACR-dialogboksen. Nå kan du bruke ACR-dialogboksen til å forhåndsvise bildene med skjønnsmessige ICC-baserte utdata for fargeområder. De tilgjengelige fargeområdene er gråtone, RGB, Lab og CMYK.

Bildestørrelse er nå mer fleksibel. Nå har ACR-dialogboksen flere alternativer for å endre størrelsen på et bilde. Disse alternativene er plassert i delen Bildestørrelse like under delen Fargeområde.

Forhåndsinnstillinger. Lagre ofte brukte innstillinger som en forhåndsinnstilling. Lagre ofte brukte innstillinger fra dialogboksen Alternativer for arbeidsflyt eller Arkiveringsvalg som en forhåndsinnstilling. Deretter kan du enkelt bruke en forhåndsinnstilling på flere bilder.

Beskjæring følger en endret arbeidsflyt etter at en ny arbeidsflyt for bildestørrelse ble introdusert. Bruk alternativet Bildestørrelse i dialogboksene Alternativer for arbeidsflyt og Arkiveringsvalg for å angi ønsket største bildestørrelse.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din