Feil ved åpning av råfiler fra et nettbasert lager

Problem

Når du prøver å åpne en råfil som er lagret i et nettbasert lager eller på en ekstern lagringsenhet, viser Photoshop feilmeldingen: Kunne ikke fullføre forespørselen din fordi filen ikke ble funnet.   

Dette problemet oppstår i følgende scenarier:

  • Når du åpner råfiler fra Bridge i Photoshop
  • Når du bruker Rediger i Photoshop fra Lightroom
  • Når du legger til en evaluering/merking i Bridge

Berørte produktversjoner

Adobe Camera Raw 11.2

Omgåelser

Når du åpner bilder fra Lightroom

Rull tilbake til Adobe Camera Raw versjon 11.1. Du finner installasjonskoblingen her: Camera Raw 11.1 installasjonsprogram (macOS)

Når du åpner bilder fra Photoshop

Velg flere bilder i stedet for et enkelt bilde.

Når du åpner bilder fra Bridge

Gjør ett av følgende:

  • Velg flere bilder i stedet for et enkelt bilde.
  • Angi alternativet i Adobe Bridge-innstillingene for å åpne råfiler i Camera Raw fra Adobe Bridge. Velg Rediger > Preferanser (Windows) eller Adobe Bridge > Preferanser (Mac OS). På fanen Generelt velger du Dobbeltklikk redigerer kamerainnstillinger i Bridge. Hvis denne innstillingen ikke er aktivert, åpnes råfiler i Photoshop når du dobbeltklikker på dem.
     
Adobe-logoen

Logg på kontoen din