Stille installasjon og konfigurasjoner av Shockwave-spiller

Lisensierte installasjonsprogrammer for Windows EXE og MSI Shockwave Player tilbyr et kommandolinjealternativ for å aktivere stille installasjoner. En stille installasjon utfører installasjonen uten å vise dialogbokser.

 • For EXE (Windows, alle støttede nettlesere) bruker du alternativet /S på kommandolinjen:
  C:\>sw_lic_full_installer.EXE /S
 • For MSI (kun Windows, Internet Explorer) bruker du alternativet /qn på kommandolinjen:
  C:\>msiexec /i sw_lic_full_installer.msi /qn

Varslingstjenester, Shockwave Player lisensiert for et intranett

Som standard er varslingstjenesten for oppdateringer slått på. Shockwave Player forsøker jevnlig å kommunisere med Adobe-serveren for å fastlegge om det finnes en ny versjon av spilleren. Med v10.1-utgivelsen inkluderer ikke lenger de kostnadsfrie lisensinstallasjonsprogrammene for bedrifter og faste medier dialogbokser for brukerregistrering eller omdirigering til www.shockwave.com. Du kan slå av tjenesten ved å endre innstillingene på menyen Egenskaper i Shockwave Player. Høyreklikk på Shockwave-innhold for å få tilgang til denne menyen.

Viktig: Adobe tilbyr for øyeblikket ikke et alternativ for å konfigurere varslingstjenesten for oppdateringer på nytt i henhold til vilkårene i denne lisensen. Så du kan ikke konfigurere den til å peke på et intranett for oppdateringer.

Når oppdateringer er tilgjengelige, viser varslingstjenesten bare en oppdateringsdialogboks hvis ALLE disse betingelsene er oppfylt:

 • Du spiller av Shockwave-innhold i en nettleser.
 • Shockwave-innholdet (DCR-fil) oppbevares på en Internett-/Intranett-adresse. Det er ikke lagret lokalt på datamaskinen. Det vil si at URL-adressen må se ut slik: http://myserver.somelocation.com/myfile.dcr, i stedet for fil:///C:\somefile.dcr.
 • Datamaskinen er tilkoblet Internett.
 • Shockwave Player kan kommunisere med Adobe-serveren. Hvis det av en eller annen grunn er deaktivert, mislykkes det, og du ser ikke oppdateringsdialogboksen. I denne situasjonen vises ikke oppdateringen.
 • En ny versjon av Shockwave Player er tilgjengelig. 
 • Brukeren har valgt alternativet Automatisk oppdatering eller Oppdateringsvarsling.

Merk: Hvis en av disse betingelsene ikke er oppfylt, vil brukeren aldri se en oppdateringsdialog.

Hvis datamaskinen ikke er tilkoblet Internett, prøver den å opprette en oppringt tilkobling for oppdateringer?

Svar: Nei. Shockwave Player initialiserer aldri en tilkobling til Internett for en installasjon.

Hvis brukere på et intranett ikke har installert Shockwave Player. Hvordan omdirigeres de til det lisensierte installasjonsprogrammet på intranettet mitt?

A: Endre kodebase-URL-en i objektkoden for å henvise til filen på serveren. Erstatt URL-adressen, fremhevet nedenfor, med den riktige URL-adressen på serveren.

<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab#version=10,1,0,11" ID=linkedcasttest width=500 height=330><param name=src value="linkedcasttest.dcr"><param name=swRemote value="swSaveEnabled='true' swVolume='true' swRestart='true' swPausePlay='true' swFastForward='true' swContextMenu='true' "><param name=swStretchStyle value=none><PARAM NAME=bgColor VALUE=#FFFFFF><embed href="/support/director/ts/documents/linkedcasttest.dcr" bgColor=#FFFFFF width=500 height=330 swRemote="swSaveEnabled='true' swVolume='true' swRestart='true' swPausePlay='true' swFastForward='true' swContextMenu='true' " swStretchStyle=none type="application/x-director" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/"></embed>
Adobe-logoen

Logg på kontoen din