Ważne:

  • Ta aktualizacja (Illustrator CC 17.0.1) jest obecnie dostępna wyłącznie dla komputerów z systemem Windows.
  • Jej odpowiednik dla komputerów z systemem Mac to Illustrator CC 17.0.2.

Wymagania systemowe

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_pl.

Rozwiązane problemy

W tej wersji rozwiązano następujące problemy:
  • Nie można uruchomić hiszpańskiej wersji językowej na komputerach z systemem Windows 8.1.
  • Po umieszczeniu pliku DWG górna grafika zostaje załadowana w miejscu wskaźnika w kształcie broni, podczas gdy pozostałe grafiki są automatycznie umieszczane w dokumencie.
  • Nie można zapisać pliku w programie Illustrator, jeżeli podgląd jest włączony i wyświetlony w oknie dialogowym systemu Windows.
  • Wszystkie warstwy DWG importowane są jako pojedyncza warstwa, nawet jeśli włączona jest funkcja Scal warstwy.
  • Kopiowanie dowolnego dokumentu do nowego dokumentu powoduje utworzenie wielu niepożądanych próbek i spowalnia pracę programu Illustrator.
  • Po otwarciu i zamknięciu (przyciskiem Anuluj) okna dialogowego Eksportuj program Illustrator wyświetla okno dialogowe Zapisz jako podczas zapisywania pliku (Plik > Zapisz).
  • Dodatkowe poprawki związane ze stabilnością.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online