Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

Wymagania systemowe

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. Jeśli wykupisz subskrypcję, połącz się Internetem, a następnie w celu rozpoczęcia korzystania z wersji pełnej zaloguj się na stronie Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

W celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/eulas. Ten produkt nie będzie działać bez dokonania obowiązkowej aktywacji i rejestracji przez Internet. Opcja aktywacji telefonicznej jest niedostępna. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/activation.

Licencja Adobe dla pojedynczego użytkownika zezwala na instalację produktu na dwóch komputerach (np. służbowym i domowym) pod warunkiem, że będzie on użytkowany przez tę samą osobę, jednak nie na obu komputerach jednocześnie.

Uwaga:

Jeśli chcesz zainstalować produkt na trzecim komputerze, musisz w pierwszej kolejności dokonać jego dezaktywacji na jednym z dwóch komputerów. Aby przeprowadzić dezaktywację, należy wybrać polecenie Pomoc > Wyloguj.

Nowe funkcje

Wykaz i opisy nowych funkcji oraz usprawnień można znaleźć na stronie podsumowania nowych funkcji.

Usunięte funkcje

Synchronizowanie ustawień

Ustawienia synchronizacji zostały usunięte z programu Illustrator CC 2015.2. Usługa w programie Illustrator CC i CC 2014 niedługo przestanie być dostępna.

Wykresy CC (Podgląd)

Zespół pracujący nad programem Illustrator zdecydował o wstrzymaniu usługi Wykresy i ponownym przyjrzeniu się jej budowie. Funkcja Wykresy nie będzie dostępna w wydaniu programu Illustrator z listopada 2015 r. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Creative Cloud Charts — najczęściej zadawane pytania.

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Najważniejsze rozwiązane problemy

W tej wersji programu Adobe Illustrator rozwiązano następujące problemy.

 • (Mac) Prawy przycisk myszy nie działa w wersji systemu El Capitan w konfiguracji dwóch monitorów (4070053).
 • Program Illustrator ulega awarii po wybraniu / zmianie nazwy / usunięciu warstwy, która nie ma wyznaczonego punktu wstawiania po przełączeniu między dokumentami (4026736).
 • (Windows) Nazwa nowego dokumentu nie wyświetla się prawidłowo, jeśli zawiera znaki z alfabetu japońskiego, np. 5C lub SurrogatePairJP (4026386).
 • (OS w innym języku niż angielski) Wartości w polach numerycznych zmieniają pole skupienia po wydrukowaniu dokumentu w PostScript (4026374).
 • (OS w innym języku niż angielski) Pliki preferencji programu Illustrator nie mogą zostać użyte ponownie po wydrukowaniu dokumentu w PostScript (4026330).
 • (GPU) Ostrzeżenie sterownika powinno zawierać hiperłącze do artykułu w bazie wiedzy z informacjami na temat rozwiązywania dalszych problemów (4025630).
 • (Windows) Niektóre znaki języka koreańskiego są nieczytelne w niektórych panelach i menu w systemach w języku japońskim (4025571).
 • (GPU) Program Illustrator ulega awarii podczas zapisywania pliku w formacie EPS (4025008).
 • (GPU) Grafika pochodząca z innych źródeł nie wyświetla się (4024804).
 • (GPU) Występowanie błędów podczas umieszczania, kopiowania lub wklejania grafiki pochodzącej z innych źródeł (4024661).
 • (Windows) Ustawienie opcji znaków powoduje wyświetlanie się nieczytelnego tekstu (4023470).
 • Problemy dotyczące wygładzania cienkich obrysów i wypełnionych ścieżek (4021777).
 • Problemy z wygładzeniem niektórych części ścieżek (4021767).
 • Podczas procesu wygładzania tworzą się artefakty (w postaci linii lub kropek) na krawędziach nachodzących się obiektów w trybie mieszania (4021764).
 • (GPU) W komputerach z wieloma procesorami graficznymi: funkcja GPU wyłącza się nawet wtedy, gdy tylko pojedynczy procesor GPU nie jest obsługiwany (4021342).
 • Wiadomość „Nie znaleziono kompatybilnej jednostki GPU” prawdopodobnie jest nieprawidłową wiadomością o błędzie (4021326).
 • Biblioteki nie odpowiadają podczas dodawania zasobów (4017829).
 • (Windows, GPU) Funkcja GPU nie działała, a program Illustrator ulega awarii podczas próby uruchomienia (4014175).
 • (GPU) Brak wystarczających informacji na temat procesora GPU w komputerach o wielu kartach graficznych (4012064).
 • Serwis Behance nie działa pomimo prawidłowej konfiguracji (4011280).
 • Linie pomocnicze wyświetlają się w postaci grubych linii, zamiast określonych w ustawieniach w panelu Preferencje linii wykropkowanych (4008022).
 • (Mac) Tylko część obrazu wyświetlana jest w podglądzie pliku w oknie dialogowym Otwórz (widok kolumny) (3998672).
 • (Windows, GPU) System OS nie odpowiada na tworzenie kompozycji przy użyciu trybu GPU  (3996015).
 • (GPU) Mieszane obiekty lub grupy w Grupie odcinania nie wyświetlają się prawidłowo (3993709).
 • Wiadomości w Typekit, które dotyczą rodzaju konta oraz powiązanych z nim uprawnień, nie wyświetlają się (3993373).
 • Miniatury plików nie są aktualizowane, jeśli nazwa grafiki zawiera znaki języka japońskiego (3992514).
 • (GPU) Atrybut Ołówek przestaje działać (3990401).
 • Grafiki EPS umieszczone/dołączone/osadzone z czcionką 42 nie są wyświetlane (3990277).
 • (GPU) Program Illustrator przełącza się w tryb konturu podczas pracy w trybie CPU w przypadku plików z siatką gradientu w powiększeniu 6400% lub większym (3990108).
 • (Windows) Problemy z wyświetlaniem podczas stosowania trybu mieszania (3985073).
 • (GPU) Połączone grafiki EPS i pliki PDF nie wyświetlają się poprawnie (3970562).
 • Podczas zmiany promienia zaokrąglonych kątów w widżecie Promień kąta pojawia się podwójna krawędź (3965177).
 • W wielu nachodzących się ścieżkach występują artefakty (3927319).
 • (Mac) Program Illustrator ulega awarii podczas przenoszenia/przeciągania/upuszczania obiektów między panelami, kiedy zainstalowane jest rozszerzenie Pushbullet w przeglądarce Chrome (3864165).

Znane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc z zakresu informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych kwestii, należy odwiedzić stronę Pomocy i obsługi technicznej http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Użytkownicy spoza Ameryki Północnej powinni odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/, kliknąć menu rozwijane znajdujące się pod pytaniem „Inny kraj lub region?”, wybrać odpowiedni kraj albo region, a następnie kliknąć przycisk Przejdź.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online