Illustrator CS6 — informacje o wydaniu

Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_pl

Instrukcje instalacji

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji znajdują się na stronie http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_pl

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Suite 6 są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Przekształcenia z wersji próbnej na pełną można dokonać w dowolnej chwili poprzez nabycie kopii produktu lub wykupienie subskrypcji. W przypadku nabycia kopii produktu należy wpisać jego numer seryjny na odpowiednim ekranie. W przypadku wykupienia subskrypcji, aby rozpocząć korzystanie z pełnej wersji produktu, użytkownik musi połączyć się z Internetem i zalogować do swojego konta za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

W celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/eulas. Ten produkt nie będzie działać bez dokonania obowiązkowej aktywacji i rejestracji przez Internet. Opcja aktywacji telefonicznej jest niedostępna. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.adobe.com/go/activation_pl .

Licencja Adobe dla pojedynczego użytkownika zezwala na instalację produktu na dwóch komputerach (np. służbowym i domowym) pod warunkiem, że będzie on użytkowany przez tę samą osobę, jednak nie na obu komputerach jednocześnie.

Uwaga: Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować produkt na trzecim komputerze, musisz w pierwszej kolejności dokonać jego dezaktywacji na jednym z dwóch komputerów. Aby dezaktywować produkt, wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja.

Instalacja czcionek

Instalator pakietu Creative Suite 6 instaluje czcionki w domyślnym folderze czcionek systemu operacyjnego. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Dowiedz się więcej, odwiedzając stronę http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html
Czcionki instalowane z produktem Adobe znajdują się również na płycie DVD z instalatorem. Jeśli oprogramowanie zostało pobrane z Internetu, czcionek należy szukać w osobnym pliku zawartości produktu.

Dowiedz się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, przechodząc do strony http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl

Znane problemy

Najświeższe wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Suite 6 można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl .

Zapisz dla Internetu

Okno dialogowe Zapisz dla Internetu zostało uproszczone w wersji CS6. W następstwie formaty SWF, SVG oraz WBMP są obsługiwane z poziomu innego okna dialogowego. Usunięto także opcję eksportu pliku wraz z obrazami do formatu HTML.

Alternatywny obieg pracy

 • Format SWF jest dostępny po wybraniu polecenia Plik > Eksportuj.
 • Format SVG jest dostępny po wybraniu polecenia Plik > Zapisz oraz Plik > Zapisz jako.
 • Element HTML można otworzyć w przeglądarce, klikając przycisk podglądu w oknie dialogowym Zapisz do pokazania w Internecie.

Biblioteki kolorów Pantone Plus

Wersja CS6 zawiera nowe biblioteki kolorów Pantone Plus® Series. Są to najnowsze biblioteki firmy Pantone i różnią się od bibliotek wydanych wcześniej. Zmiana to może mieć wpływ na otwieranie plików zawierających kolory ze starszych bibliotek Pantone.

Szczegóły i zalecenia:

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi Pantone Plus.

Obrys aktywny

W programie Illustrator CS6 dostępna jest nowa funkcja obrysu zwana Obrys obrazu, która zastąpiła funkcję Obrys aktywny. W związku z tym mogą wystąpić problemy z otwieraniem obiektów obrysu w plikach zapisanych we wcześniejszych wersjach programu (CS5 i starszych).

Zalecenie

W celu uzyskania najlepszych wyników rozszerz obrysowaną kompozycję przed otwarciem pliku w wersji CS6.

Wtyczki innych producentów

W architekturze programu Illustrator CS6 wprowadzono znaczące zmiany. W rezultacie tylko wtyczki zaprojektowane specjalnie dla wersji CS6 są zgodne z bieżącą wersją programu Illustrator.

Zalecenie

Aby pobrać aktualną wersję wtyczki, skontaktuj się z jej producentem. Jeśli program Illustrator często wstrzymuje pracę lub nieoczekiwanie ją kończy, przejrzyj folder wtyczek i usuń niezgodne wtyczki.

Oprogramowanie Wacom Inkling

Upewnij się, że w systemie są zainstalowane najnowsze sterowniki i wtyczki firmy Wacom, zgodne z wersją CS6. Program Adobe Illustrator CS6 kończy pracę podczas uruchamiania, jeśli w systemie zainstalowane jest oprogramowanie lub wtyczka Wacom Inkling. Dzieje się tak z powodu niezgodności starszych wtyczek z programem Illustrator CS6.

Zalecenie

Aby uruchomić program prawidłowo, usuń plik wacexportfile.aip z folderu wtyczek programu Adobe Illustrator CS6.

Obsługa standardu GB18030 dla Windows XP

W celu zapewnienia obsługi wszystkich znaków w ramach chińskiego standardu GB18030 w systemie Windows XP firma Adobe zaleca instalację pakietu Microsoft GB18030 Support Package. Pakiet ten uaktualni system XP m.in. o czcionki i edytory IME w celu zapewnienia prawidłowej obsługi standardu GB18030. Pakiet można pobrać ze strony internetowej firmy Microsoft. (#BG061690)

Klucze rejestru SetNewUIfont oraz ClearNewUIfont do obsługi standardu GB18030-2005  

W systemie Microsoft® Windows® XP należy dokonać edycji rejestru, aby włączyć obsługę 4-bajtowych znaków standardu GB18030-2005 w interfejsie użytkownika, uruchamiając skrypt „EnableGB18030.reg”. Zmiana ta będzie mieć wpływ wyłącznie na program Illustrator, a nie system operacyjny. Uruchomienie skryptu rejestru jest procedurą opcjonalną, która nie musi zostać wykonana, jeśli nie ma konieczności wyświetlania znaków 4-bajtowych w interfejsie użytkownika.

Uwaga: To rozwiązania nie będzie działać w przypadku okien dialogowych zarządzanych przez system operacyjny (np. Otwórz, Zapisz itp.).

 

Aby włączyć obsługę znaków 4-bajtowych GB18030-2005 w czcionce interfejsu użytkownika:

 1. Upewnij się, że program Adobe Illustrator nie jest uruchomiony.
 2. Skopiuj plik „EnableGB18030.reg” na pulpit. Plik ten można znaleźć na płycie DVD „CS6.0 Content” lub pliku ILST_Illustrator_16_LS3, który wchodzi w skład pakietu instalacyjnego pobieranego z Internetu. Można go znaleźć w folderze 简体中文 > 实用组件 > 可选扩展 > GB18030.
 3. Kliknij dwukrotnie plik „EnableGB18030.reg” aby ustawić czcionkę interfejsu użytkownika programu Illustrator.
 4. Uruchom program Illustrator. We wszystkich oknach dialogowych interfejsu użytkownika zarządzanych przez program Illustrator powinny być widoczne 4-bajtowe znaki GB18030-2000.

Aby przywrócić oryginalne ustawienia czcionki interfejsu użytkownika:

 1. Upewnij się, że program Adobe Illustrator nie jest uruchomiony.
 2. Skopiuj plik „DisableGB18030.reg” na pulpit.  Plik ten można znaleźć na płycie DVD „CS6.0 Content” lub pliku ILST_Illustrator_16_LS3, który wchodzi w skład pakietu instalacyjnego pobieranego z Internetu. Można go znaleźć w folderze 简体中文 > 实用组件 > 可选扩展 > GB18030.
 3. Kliknij dwukrotnie plik DisableGB18030.reg”, aby wyzerować czcionkę interfejsu użytkownika programu Illustrator.
 4. Uruchom program Illustrator. Powinna być wyświetlana standardowa czcionka interfejsu użytkownika programu Illustrator.

UWAGA: Skrypt rejestru został stworzony w celu włączenia obsługi 4-bajtowych znaków standardu GB18030 w interfejsie użytkownika programu Illustrator i nie powinien być uruchamiany w chińskojęzycznej wersji systemu Windows XP (chiński uproszczony).

Zasoby internetowe

Ogólne fora dyskusyjne Adobe można znaleźć pod adresem https://community.adobe.com.

Pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz rozpoczynania pracy można znaleźć pod adresem https://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started.

Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc z zakresu informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych kwestii, należy odwiedzić stronę Pomocy i obsługi technicznej http://www.adobe.com/go/customer_support_pl .

Poza terytorium Ameryki Północnej należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl, kliknąć menu rozwijane obok pozycji „Need a different country or region?” (Inny kraj lub region?) i wybrać kraj lub region, po czym kliknąć przycisk GO (Przejdź).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto