Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Ołówek lub Flara

Rysowanie narzędziem Pióro

Rysowanie segmentów linii prostych przy pomocy narzędzia Pióro

Najprostsza ścieżka, jaką można narysować przy pomocy narzędzia Pióro, to linia prosta. Rysuje się ją klikając narzędzie Pióro w celu utworzenia dwóch punktów kontrolnych. Każde kolejne kliknięcie powoduje tworzenie ścieżki złożonej z kolejnych segmentów linii prostych, połączonych z punktem narożnym.

Klikanie narzędzia Pióro tworzy segmenty prostych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro.
 2. Umieść kursor narzędzia Pióro w punkcie początku segmentu prostej i kliknij, aby zdefiniować pierwszy punkt kontrolny (nie przeciągaj).
  Uwaga:

  Pierwszy rysowany segment nie będzie widoczny, dopóki nie kliknie się drugiego punktu kontrolnego. (Wybierz opcję Gumowa nić w programie Photoshop, aby wstępnie zapoznać się z segmentami ścieżki). Pojawienie się linii kierunkowych oznacza, że przypadkowo przeciągnięto narzędziem Pióro; wybierz polecenie Edycja > Cofnij i kliknij jeszcze raz.

 3. Kliknij ponownie punkt, który ma być punktem końcowym segmentu (aby ograniczyć kąt segmentu do wielokrotności 45°, należy kliknąć klawisz Shift).
 4. Kontynuując klikanie można wskazać punkty kontrolne dla kolejnych segmentów prostych.

  Ostatni dodany punkt kontrolny ma zawsze postać wypełnionego kwadratu, co oznacza, że jest zaznaczony. Dodanie nowych punktów kontrolnych powoduje, że dotychczasowe punkty kontrolne stają się puste i odznaczone.

 5. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

   Uwaga: aby zamknąć ścieżkę w programie InDesign, można także zaznaczyć obiekt i wybrać polecenie Obiekt > Ścieżki > Zamknij ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

   Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie. Inna metoda to wybranie polecenia Zaznacz > Odznacz w programie Illustrator lub polecenia Edytuj > Odznacz wszystko w programie InDesign. W programie InDesign lub Illustrator można po prostu nacisnąć klawisz Enter lub Return, aby pozostawić ścieżkę otwartą.

Rysowanie krzywych przy pomocy narzędzia Pióro

Krzywą tworzy się poprzez dodanie punktu kontrolnego w miejsce, gdzie krzywa zmienia kierunek i przeciągnięcie linii kierunkowych, które nadają jej kształt. Długość i kąt linii kierunkowych określa kształt krzywej.

Krzywe łatwiej będzie edytować, a system szybciej będzie je wyświetlać i drukować, jeżeli zostaną narysowane przy użyciu jak najmniejszej liczby punktów kontrolnych. Użycie zbyt wielkiej liczby punktów może również wprowadzić na krzywej niepożądane wybrzuszenia. Należy raczej korzystać ze znacznie od siebie oddalonych punktów kontrolnych, a kształt krzywej kontrolować poprzez dostosowywanie długości i kąta linii kierunkowych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro.
 2. Umieść kursor narzędzia Pióro w miejscu, w którym chcesz rozpocząć rysowanie krzywej i przytrzymaj przycisk myszy.

  Pojawi się pierwszy punkt kontrolny, a kursor narzędzia Pióro zmieni kształt na grot strzałki. (W programie Photoshop kursor zmienia się tylko wtedy, gdy rozpocznie się przeciąganie).

 3. Przeciągnij kursor, aby określić pochylenie tworzonego segmentu krzywej i zwolnij przycisk myszy.

  Zwykle linię kierunkową przedłuża się o jedną trzecią odległości do następnego punktu kierunkowego, który planujemy narysować. (Dopasowanie jednej lub dwóch stron linii kierunkowych może być przeprowadzone później).

  Aby ograniczyć pracę narzędzia do wielokrotności kąta 45°, przytrzymaj klawisz Shift.

  Rysowanie pierwszego punktu krzywej

  A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Rozpoczęcie przeciągania (naciśnięty przycisk myszy) C. Przeciąganie w celu wydłużenia linii kierunkowych 

 4. Umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie segment krzywej ma się kończyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć krzywą w kształcie litery „C”, należy przeciągnąć kursor w kierunku przeciwnym do poprzedniej linii kierunkowej. Następnie trzeba zwolnić przycisk myszy.

  Rysowanie drugiego punktu krzywej

  • Aby utworzyć krzywą w kształcie S, należy przeciągnąć w tym samym kierunku, co poprzednia linia kierunkowa. Następnie trzeba zwolnić przycisk myszy.

  Rysowanie krzywej w kształcie litery S

  Uwaga:

  (Tylko Photoshop) Aby ostro zmienić kierunek krzywej, należy zwolnić przycisk myszy, nacisnąć klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnąć punkt kierunkowy w kierunku krzywej. Następnie należy zwolnić klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przycisk myszy, przesunąć kursor w miejsce planowanego zakończenia segmentu i przeciągnąć go w przeciwnym kierunku, aby zakończyć segment krzywej.

 5. Kontynuowanie przeciągania narzędzia Pióro z różnych miejsc pozwoli utworzyć serię punktów gładkich. Należy zauważyć, że punkty kontrolne umieszcza się na początku i na końcu każdej krzywej, a nie na czubku krzywej.
  Uwaga:

  Aby oddzielić linie kierunkowe od punktu kontrolnego, należy przeciągać je z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 6. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

   Uwaga: aby zamknąć ścieżkę w programie InDesign, można także zaznaczyć obiekt i wybrać polecenie Obiekt > Ścieżki > Zamknij ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

   Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie. Inna metoda to wybranie polecenia Zaznacz > Odznacz w programie Illustrator lub polecenia Edytuj > Odznacz wszystko w programie InDesign.

Zmiana położenia punktów kontrolnych podczas rysowania

 1. Aby zmienić położenie punktu kontrolnego, należy kliknąć punkt kontrolny i, trzymając wciśnięty przycisk myszy oraz przytrzymując klawisz spacji, przeciągnąć go.

Kończenie rysowania ścieżki

 1. Zakończ rysowanie ścieżki na jeden z następujących sposobów:
  • Aby zamknąć ścieżkę, należy umieścić kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

   Uwaga: aby zamknąć ścieżkę w programie InDesign, można także zaznaczyć obiekt i wybrać polecenie Obiekt > Ścieżki > Zamknij ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie. Inna metoda to wybranie polecenia Zaznacz > Odznacz w programie Illustrator lub polecenia Edytuj > Odznacz wszystko w programie InDesign. W programie InDesign można po prostu nacisnąć klawisz Enter lub Return, aby pozostawić ścieżkę otwartą.

Rysowanie linii prostych i krzywych

 1. Aby utworzyć segment prostej przy pomocy narzędzia Pióro, kliknij punkty narożne w dwóch miejscach.
 2. Umieść narzędzie Pióro nad wybranym punktem końcowym. W programach Illustrator i InDesign pojawia się ikona konwersji punktu kontrolnego obok znajdującego się we właściwym położeniu narzędzia Pióro (w programie Photoshop, obok narzędzia Pióro pojawia się mała linia przekątna lub ukośnik). Aby ustawić pochylenie segmentu krzywej, który zostanie za moment narysowany, kliknij punkt kontrolny i przeciągnij pojawiającą się linię kierunkową.
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 1)

  A. Zakończenie tworzenia segmentu prostej B. Umieszczenie narzędzia Pióro nad punktem końcowym (ikona konwersji punktu pojawia się tylko w programach Illustrator i InDesign) C. Przeciąganie punktu kierunkowego 

 3. Umieść końcówkę pióra w miejscu, gdzie ma się znaleźć następny punkt kontrolny. Następnie kliknij (i przeciągnij, w razie potrzeby) nowy punkt kontrolny, aby zakończyć rysowanie krzywej.
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 2)

  A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Przeciąganie linii kierunkowej C. Nowy segment krzywej został zakończony 

Rysowanie krzywych i linii prostych

 1. Używając narzędzia Pióro przeciągnij kursorem, aby utworzyć pierwszy punkt gładki segmentu krzywej, a następnie zwolnij przycisk myszy.
 2. Przemieść narzędzie Pióro do miejsca, gdzie ma się kończyć segment krzywej. Przeciągnij w celu zakończenia krzywej, a następnie zwolnij przycisk myszy.
  Rysowanie segmentu krzywej, za którym następuje segment prostej (część 1)

  A. Zakończono tworzenie pierwszego punktu gładkiego segmentu krzywej; narzędzie Pióro znajduje się nad punktem końcowym B. Przeciąganie w celu zakończenia rysowania krzywej 

 3. Umieść narzędzie Pióro nad wybranym punktem końcowym. Jeżeli narzędzie Pióro zostało umieszczone prawidłowo, obok jego kursora pojawi się ikona konwersji punktu kontrolnego. Kliknij punkt kontrolny, aby dokonać konwersji punktu gładkiego na punkt narożny.
 4. Ustaw kursor narzędzia Pióro w miejscu planowanego zakończenia segmentu prostej i kliknij, aby zakończyć jego tworzenie.
  Rysowanie segmentu krzywej, za którym następuje segment prostej (część 2)

  A. Umieszczenie narzędzia Pióro nad punktem końcowym B. Kliknięcie punktu końcowego C. Kliknięcie następnego punktu narożnego 

Rysowanie dwóch segmentów krzywych połączonych punktem narożnym

 1. Wybierz narzędzie Pióro i przeciągnij, aby utworzyć pierwszy punkt gładki segmentu krzywej.
 2. Zmień położenie narzędzia Pióro i przeciągnij, aby utworzyć krzywą z drugim punktem gładkim. Następnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a potem przeciągnij linię kierunkową w kierunku jej przeciwnego końca, aby ustawić pochylenie kolejnej krzywej. Zwolnij klawisz i przycisk myszy.

  Nastąpi proces konwersji punktu gładkiego na punkt narożny przez rozdzielenie linii kierunkowych.

 3. Przenieś narzędzie Pióro w miejsce, gdzie ma się kończyć drugi segment krzywej, a następnie przeciągnij nowy punkt gładki, aby zakończyć rysowanie drugiego segmentu krzywej.
Rysowanie dwóch krzywych

A. Przeciąganie nowego punktu gładkiego B. Naciskanie klawisza Alt/Option, aby rozdzielić linie kierunkowe podczas przeciągania i przemieszczania linii kierunkowej w górę C. Rezultat po zmianie położenia i przeciągnięciu po raz trzeci 

Rysowanie narzędziem Ołówek

W programach Adobe Illustrator i InDesign narzędzie Ołówek początkowo pracuje w ten sam sposób. Umożliwia rysowanie ścieżek otwartych i zamkniętych w sposób naśladujący rysowanie ołówkiem na papierze. Jest najbardziej przydatne przy tworzeniu szybkich szkiców lub symulowaniu rysunku odręcznego. Po narysowaniu ścieżki można ją w razie potrzeby natychmiast w dowolny sposób zmienić.

Podczas rysowania narzędziem Ołówek punkty kontrolne wstawiane są automatycznie i nie trzeba określać ich położenia. Punkty te mogą być jednak modyfikowane po zakończeniu rysowania ścieżki. Liczba automatycznie wstawianych punktów kontrolnych zależy od długości i złożoności ścieżki, a także od ustawień tolerancji określanych w oknie dialogowym Preferencje narzędzia Ołówek. Ustawienia te dotyczą stopnia „wrażliwości” narzędzia Ołówek na ruchy myszy lub pisaka na tablicy graficznej.

Rysowanie dowolnej ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz narzędzie Ołówek  .
 2. Umieść narzędzie w miejscu, gdzie ma się zacząć ścieżka i przeciągnij, aby ją narysować. Narzędzie Ołówek  wyświetla mały x, wskazujący rysowanie ścieżki swobodnej.

  Podczas przeciągania kursor pozostawia za sobą kropkowaną linię. Na różnych punktach ścieżki i na jej końcach pojawiają się punkty kontrolne. Ścieżka przyjmuje bieżące atrybuty obrysu i wypełnienia, a także pozostaje domyślnie zaznaczona.

Rysowanie ścieżki zamkniętej przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz narzędzie Ołówek.
 2. Umieść kursor narzędzia w miejscu początku ścieżki i przystąp do przeciągania w celu jej narysowania.
 3. Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Narzędzie Ołówek wyświetla małe kółko (w programie InDesign dodatkowo wypełnioną gumkę), co wskazuje, że tworzona jest ścieżka zamknięta.
 4. Gdy ścieżka osiągnie pożądaną długość i kształt, zwolnij przycisk myszy (ale nie klawisz Alt czy Option). Gdy ścieżka się zamknie, zwolnij klawisz Alt lub Option.

  Nie ma konieczności umieszczania kursora nad punktem początkowym ścieżki w celu utworzenia ścieżki zamkniętej; jeśli przycisk myszy zostanie zwolniony w dowolnym innym miejscu, narzędzie Ołówek domknie kształt poprzez utworzenie najkrótszej możliwej linii, łączącej to miejsce z oryginalnym punktem.

Edytowanie ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek

Można edytować dowolną ścieżkę przy pomocy narzędzia Ołówek i dodać do dowolnego kształtu linie swobodne lub inne kształty.

Dodawanie ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz istniejącą ścieżkę.
 2. Wybierz narzędzie Ołówek.
 3. Umieść końcówkę ołówka w punkcie końcowym ścieżki.

  Możesz uznać, że jesteś wystarczająco blisko punktu końcowego, kiedy małe x znajdujące za końcówką ołówka znika.

 4. Przeciągnij kursor, aby kontynuować rysowanie ścieżki.

Łączenie dwóch ścieżek przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz dwie ścieżki (kliknij klawisz Shift lub przeciągnij kursor wokół ścieżek przy pomocy narzędzia Zaznaczanie).
 2. Wybierz narzędzie Ołówek.
 3. Umieść kursor w miejscu rozpoczęcia rysowania na pierwszej ze ścieżek i rozpocznij przeciąganie w kierunku drugiej ścieżki.
 4. Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Narzędzie Ołówek wyświetla mały symbol scalania, aby wskazać na dodawanie do istniejącej ścieżki.
 5. Przeciągnij kursor narzędzia do punktu końcowego drugiej ścieżki, zwolnij przycisk myszy, a następnie zwolnij klawisz Ctrl lub Command.
  Uwaga:

  Najlepsze wyniki zapewnia przeciąganie kursora od jednej ścieżki do drugiej zgodnie z kierunkiem, w którym ścieżki były utworzone.

Zmienianie kształtu ścieżek przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz ścieżkę, której kształt chcesz zmienić.
 2. Ustaw kursor narzędzia Ołówek na lub w pobliżu wybranej ścieżki.

  Możesz uznać, że jesteś wystarczająco blisko ścieżki, kiedy małe x zniknie z narzędzia.

 3. Przeciągaj kursor narzędzia aż do momentu, w którym ścieżka uzyska oczekiwany kształt.
  Edycja zamkniętego kształtu przy pomocy narzędzia Ołówek

  Uwaga:

  W zależności od miejsca rozpoczęcia ponownego rysowania ścieżki i od kierunku przeciągania, możesz otrzymać niezamierzone efekty. Na przykład, ścieżka może być przypadkowo zamieniona z zamkniętej na otwartą, z otwartej na zamkniętą lub stracić część kształtu.

Opcje narzędzia Ołówek

Kliknij dwukrotnie narzędzie Ołówek, aby ustawić następujące opcje:

Dokładność

Określa ona odległość, na jaką trzeba przesunąć mysz lub pisak, aby do ścieżki został dodany nowy punkt kontrolny. Im wyższa wartość, tym gładsza i mniej skomplikowana jest ścieżka. Im niższa wartość, tym dokładniej krzywe będą odpowiadały ruchom kursora, co spowoduje powstanie ostrzejszych kątów. Wartości opcji Dokładność mogą zmieniać się w zakresie od 0,5 do 20 pikseli.

Gładkość

Decyduje ona o stopniu wygładzania ścieżki, stosowanym podczas używania narzędzia. Gładkość może przyjmować wartości od 0% do 100%; im wyższa jej wartość, tym gładsze są wynikowe ścieżki. Im niższa wartość, tym więcej punktów kontrolnych jest tworzonych i tym więcej nieregularności linii jest zachowywanych.

Wypełnij nowe obrysy ołówka

(Tylko Illustrator) Stosuje wypełnienie do pociągnięć ołówka narysowanych po zaznaczeniu tej opcji, ale dotychczasowe pociągnięcia pozostawia bez zmian. Pamiętaj o tym, by przed rysowaniem pociągnięć ołówka zaznaczyć określone wypełnienie.

Zachowaj zaznaczone

Opcja określa czy rysowana ścieżka ma pozostać zaznaczona po zakończeniu operacji. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

Edycja zaznaczonych ścieżek

Opcja ta określa, czy jest możliwa zmiana lub scalenie istniejącej ścieżki, jeśli znajdujesz się w pewnej odległości od niej (określonej przez następną opcję).

W: _ pikseli

Opcja ta decyduje o tym, jak blisko wybranej ścieżki musi znajdować się kursor myszy lub końcówka pisaka, aby ścieżkę można było edytować przy pomocy narzędzia Ołówek. Opcja ta jest dostępna tylko po zaznaczeniu opcji Edycja zaznaczonych ścieżek.

Rysowanie narzędziem Flara

Narzędzie Flara służy do tworzenia obiektów o bardzo jasnym środku, otoczonym przez halo, promienie i pierścienie. Narzędzie pozwala uzyskać efekt przypominający błysk flesza.

Flary zawierają uchwyt środkowy i uchwyt końcowy. Uchwyty te służą do umieszczania flary i jej pierścieni. Uchwyt środkowy znajduje się w jasnym centrum flary—od tego punktu rozpoczyna się ścieżka flary.

Składniki flary

A. Uchwyt środkowy B. Uchwyt końcowy C. Promienie (wyświetlane dla wygody w kolorze czarnym) D. Otoczka E. Pierścienie 

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i edycji flar zapoznaj się z niniejszym tematem w pomocy w Internecie.

Uwaga:

Pełna, zaktualizowana pomoc znajduje się w Internecie. Aplikacja nie wykryła połączenia z Internetem. Aby zobaczyć pełną wersję tego tematu, kliknij łącze poniżej lub przeszukaj pełną Pomoc dostępną pod adresem community.adobe.com/help.

Tworzenie flary

Narzędzie Flara służy do tworzenia obiektów o bardzo jasnym środku, otoczonym przez halo, promienie i pierścienie. Narzędzie pozwala uzyskać efekt przypominający błysk flesza.

Flary zawierają uchwyt środkowy i uchwyt końcowy. Uchwyty te służą do umieszczania flary i jej pierścieni. Uchwyt środkowy znajduje się w jasnym centrum flary—od tego punktu rozpoczyna się ścieżka flary.

Składniki flary

A. Uchwyt środkowy B. Uchwyt końcowy C. Promienie (wyświetlane dla wygody w kolorze czarnym) D. Otoczka E. Pierścienie 

Tworzenie flary domyślnej

 1. Zaznacz narzędzie Flara .

 2. Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij w miejscu przeznaczonym na uchwyt środkowy flary.

  Uwaga:

  Flary prezentują się najlepiej, gdy są narysowane na istniejących obiektach.

Rysowanie flary

 1. Zaznacz narzędzie Flara.

 2. Umieść uchwyt środkowy flary, wciskając przycisk myszy, a następnie przeciągnij kursor w celu ustawienia rozmiaru środka, wielkości otoczki i kąta promieni.

  Aby utrzymać stały kąt promieni, przytrzymuj wciśnięty klawisz Shift (jeszcze przed zwolnieniem przycisku myszy). Do dodawania i odejmowania promieni służą przyciski Strzałka w górę i Strzałka w dół. Aby utrzymać środek flary w tym samym miejscu, przytrzymuj wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

 3. Po odpowiednim ustawieniu środka, otoczki i promieni, zwolnij przycisk myszy.

 4. Wciśnij przycisk myszy i ponownie przeciągnij kursor, aby dodać pierścień i umieścić uchwyt końcowy.

  Przed zwolnieniem przycisku myszy dodaj lub usuń pierścienie przy pomocy klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Wciśnięcie klawisza tyldy (~) powoduje losowe rozmieszczenie pierścieni.

 5. Zwolnij przycisk myszy po umieszczeniu uchwytu końcowego w wybranym miejscu.

  Każdy element flary (środek, otoczka, pierścienie i promienie) jest wypełniany kolorem o innym ustawieniu maski krycia.

Tworzenie flary za pomocą okna dialogowego Opcje narzędzia Flara

 1. Zaznacz narzędzie Flara i kliknij w miejscu wybranym na uchwyt środkowy flary.

 2. Przejdź do okna dialogowego Opcje narzędzia Flara, ustaw poniższe opcje i kliknij OK:

  • Określ całkowitą średnicę, krycie i jasność środka flary:

  • Określ wielkość otoczki jako procent całkowitego rozmiaru flary, a następnie określ stopień rozmycia otoczki (0 oznacza otoczkę ostrą, 100 oznacza otoczkę całkowicie rozmytą).

  • Jeśli flara ma zawierać promienie, zaznacz opcję Promienie, określ liczbę promieni, długość najdłuższego z nich (jako procent przeciętnego promienia) i stopień rozmycia promieni (0 oznacza promienie ostre, 100 oznacza całkowicie rozmyte).

  • Jeśli flara ma zawierać pierścienie, zaznacz opcję Pierścienie, określ odległość między punktem środkowym otoczki (uchwyt środkowy) i punktem środkowym najdalszego pierścienia (uchwyt końcowy), liczbę pierścieni, wielkość największego pierścienia (jako procent przeciętnej wielkości pierścieni) oraz kierunek lub kąt pierścieni.

Edycja flary

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zaznacz flarę i kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Flara, co spowoduje otwarcie okna dialogowego Opcje narzędzia Flara. Zmień ustawienia w oknie dialogowym.

  Wskazówka: aby przywrócić domyślne wartości opcji, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij polecenie Wyzeruj.

 • Zaznacz flarę i narzędzie Flara. Przeciągnij punkt końcowy za jego uchwyt środkowy lub końcowy i zmień długość lub kierunek flary.

 • Zaznacz flarę i wybierz polecenie Obiekt > Rozwiń. Elementy flary stają się wówczas edytowalne (podobnie jak elementy przejść).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto