Przekształcanie segmentu obiegów pracy i obsługa dotykowa

Aby umożliwić przekształcanie ścieżek na urządzeniach dotykowych, usprawniono przekształcanie segmentu ścieżki obiegu pracy.

W poprzedniej wersji programu Illustrator zakrzywione segmenty ścieżek mogły być przekształcone za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, lecz kąty ich uchwytów zawsze pozostawały bez zmian. Teraz możliwości przekształcania segmentów są nieograniczone. Możliwe jest również przekształcanie prostych segmentów w zakrzywione ścieżki poprzez przeciąganie samego segmentu. Istnieją trzy sposoby przekształcania segmentów ścieżek.

Narzędzie Pióro

 1. Używając narzędzia Pióro, naciśnij klawisz Alt/Option.

 2. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na segmencie ścieżki zmieni się on we wskaźnik przekształcenia segmentu.

 3. Przekształcenie segmentu ścieżki następuje po przeciągnięciu segmentu

  Połączone segmenty ścieżki można przekształcać za pomocą narzędzia Pióro

  A. Oryginalny kształt B. Wskaźnik przekształcenia segmentu wskazuje segment gotowy do przekształcania C. Gdy widoczny jest kursor Przekształć segment, zmodyfikuj kształt segmentu klikając i przeciągając go. D. Możesz przekształcić tyle segmentów, ile potrzeba E. Ostateczny kształt po przekształceniu 
 4. Aby kontynuować rysowanie za pomocą narzędzia Pióro, zwolnij klawisz Alt/Option.

 5. Aby utworzyć półkolisty segment, podczas przekształcania segmentu przytrzymaj klawisz Shift. Przytrzymanie klawisza Shift utrzymuje uchwyty w kierunku prostopadłym i zapewnia ich jednakową długość.

Narzędzie Konwertowanie punktów kontrolnych

 1. Wybierz narzędzie Konwertowanie punktów kontrolnych, a następnie umieść wskaźnik na segmencie ścieżki.

 2. Gdy pojawi się wskaźnik przekształcania segmentu, przeciągnij segment ścieżki, aby go przekształcić.

  Zmiana kompozycji przez przekształcenie linii za pomocą narzędzia Punkt kontrolny

  A. Oryginalna kompozycja B. Przekształcanie segmentu z użyciem narzędzia Punkt kontrolny C. Zmodyfikowany kształt 
 3. Aby utworzyć kopię segmentu ścieżki, podczas wykonywania drugiego kroku naciśnij klawisz Alt/Option.

 4. Aby utworzyć półkolisty segment, podczas przekształcania segmentu przytrzymaj klawisz Shift. Przytrzymanie klawisza Shift utrzymuje uchwyty w kierunku prostopadłym i zapewnia ich jednakową długość.

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie

Segment prosty przemieszczamy za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Jednakże w przypadku użycia narzędzia na zakrzywionych segmentach przekształcanie jest nieograniczone, podobnie jak w przypadku narzędzi Konwertowanie punktów kontrolnych i Pióro. 

Ograniczanie uchwytów do kierunków prostopadłych

Przytrzymanie klawisza Shift podczas przekształcania za pomocą narzędzi Pióro, Konwertowanie punktów kontrolnych i Zaznaczanie bezpośrednie ogranicza uchwyty do kierunków prostopadłych. Dzięki temu możesz nadawać krzywym półkoliste kształty. Zapewnia to również równą długość uchwytów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online