Program Adobe Illustrator udostępnia pędzle kaligraficzne, rozpraszające, kompozycyjne, wzorka i z włosia, co pozwala uczynić kompozycję bardziej interesującą. Ponadto funkcja aktywnego malowania i narzędzia Shape Builder pozwalają malować różne segmenty ścieżki oraz wypełniać ścieżki zamknięte różnymi kolorami, wzorkami lub gradientami. Korzystając z narzędzia Shape Builder można tworzyć nowe złożone kształty, scalając kształty proste. Wykorzystanie krycia, masek, gradientów, przejść, siatek i wzorków dostarcza nieograniczonych możliwości tworzenia. Narzędzie Szerokość daje możliwość tworzenia obrysów o różnej szerokości, które pozwalają bardzo dokładnie oznaczać kontury.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online