W wydaniu 2014 programu Illustrator CC poprawiono funkcje wprowadzania tekstu oraz układ narzędzi z nim związanych:

  • Dodano dodatkowe ukryte znaki (Tekst > Pokaż ukryte znaki) oznaczające notacje typograficzną (patrz tabela poniżej)
  • Znak końca akapitu i znak końca linii to teraz dwa różne glify.
  • Czcionkę służącą do wyświetlania ukrytych znaków zmieniono na Adobe Sans MM.
  • Edytor tekstu w programie Illustrator uznaje teraz justowanie linii zakończonych miękkim enterem (Shift + Enter)
  • Edytor tekstu programu Illustrator posiada teraz obsługę IVS (Ideographic Variation Sequence). Dzięki temu wprowadzono dwa istotne ulepszenia.
    1. Dowolny importowany lub kopiowany tekst będzie w dalszym ciągu wyświetlał poprawną wariację glifu, zgodną z oryginalnie wpisaną w źródle.
    2. Przy wpisywaniu z użyciem czcionki obsługiwanej przez IVS wariacje glifów są wyświetlane w oczekiwany sposób.

Oryginalny znak

Oryginalny znak Unicode

Alternatywny glif

Nazwa alternatywnego glifu

Alternatywny znak Unicode

Spacja

0020

·

Kropka środkowa

00B7

Powrót karetki

000D

Znak końca akapitu

00B6

Tab

0009

»

Prawy podwójny cudzysłów ostrokątny

00BB

Miękki koniec wiersza

0003

¬

Znak negacji

00AC

Separator akapitu

2029

¬

Znak negacji

00AC

Koniec tekstu

 

#

Znak cyfry

0023

Dywiz miękki

00AD

-

Minus/dywiz

002D

Spacja firetowa

2003

_

Pauza

2014

Spacja półfiretowa 

2002

-

Półpauza

2013

Spacja włoskowa

200A

 

Diereza

00A8

Chuda spacja

2009

 

Haczek

02C7

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online