Wśród najmocniejszych stron programu Adobe Illustrator są jego funkcje tekstowe. Możesz dodać pojedynczą linię tekstu do kompozycji, tworzyć kolumny i wiersze tekstu, wlać tekst w kształt lub wzdłuż ścieżki oraz korzystać z formularzy jako obiektów graficznych. Wybór czcionek, ustawień interlinii, kerningu oraz odstępów przed akapitem i po nim to przykłady możliwości wpływania na wygląd tekstu w kompozycji.

Możesz utworzyć tekst, używając jednej z trzech metod: Tekst od punktu rozpoczyna się w miejscu kliknięcia i rozszerza wzdłuż linii poziomej lub pionowej w miarę wpisywania znaków. Tekst akapitowy (zwany także akapitem) używa krawędzi obiektu do określenia przepływu znaków. Tekst na ścieżce przepływa wzdłuż krawędzi otwartej lub zamkniętej ścieżki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online