Obiekty tekstowe utworzone w programie Illustrator 10 i wersjach wcześniejszych podlegają edycji dopiero po uaktualnieniu ich do wersji nowszych. Po zaktualizowaniu uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji edycji tekstu, takich jak style akapitowe i znakowe, kerning optyczny i pełne wsparcie czcionek OpenType® w programie Illustrator CS5 i jego nowszych wersjach.

Uaktualnianie tekstu utworzonego w programie Illustrator 10

Obiekty tekstowe utworzone w programie Illustrator 10 i wersjach wcześniejszych podlegają edycji dopiero po uaktualnieniu ich do wersji nowszych. Po zaktualizowaniu uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji edycji tekstu, takich jak style akapitowe i znakowe, kerning optyczny i pełne wsparcie czcionek OpenType® w programie Illustrator CS5 i jego nowszych wersjach.

Tekst, który nie będzie edytowany, nie musi być uaktualniany. Tekst, którego nie zaktualizowano, jest nazywany tekstem dziedziczonym. Tekst taki można wyświetlać, przenosić i drukować, ale nie można go edytować.W przypadku zaznaczenia starszej wersji tekstu na jego obwiedni pojawia się znak „x”.

Po uaktualnieniu tekstu dziedziczonego, zauważalne mogą być niewielkie zmiany. Tekst może być dopasowany odręcznie lub przy pomocy kopii tekstu oryginalnego. Domyślnie, Illustrator dołącza wyraz „[Przekonwertowany]” do nazwy pliku, którego tekst uaktualniono, tworząc kopię dokumentu dla zachowania związku z plikiem oryginalnym. W takiej sytuacji można uaktualnić oryginalny tekst później lub (jeśli został już uaktualniony) powrócić do wersji oryginalnej.

Uwaga: aby uniknąć dołączania opisu do nazwy pliku, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS) i usuń zaznaczenie opcji Dołącz [Przekonwertowany] przy otwieraniu plików dziedziczonych.

 

Uaktualnianie całego tekstu dziedziczonego w dokumencie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Podczas otwierania dokumentu, kliknij Uaktualnij po ukazaniu się odpowiedniego komunikatu.

  • Po otwarciu dokumentu, wybierz polecenie Tekst > Tekst dziedziczony > Uaktualnij cały tekst dziedziczony.

Uaktualnij zaznaczony tekst dziedziczony

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby uaktualnić tekst bez tworzenia jego kopii, zaznacz obiekt tekstowy i wybierz polecenie Tekst > Tekst dziedziczony > Uaktualnij zaznaczony tekst dziedziczony. Ewentualnie, możesz zaznaczyć narzędzie tekstowe i kliknąć na wybranym tekście, albo uaktywnić narzędzie Zaznaczanie i dwukrotnie kliknąć na wybranym tekście. Kliknij opcję Uaktualnij.

  • Aby zachować tekst dziedziczony na warstwie, pod tekstem uaktualnionym, wybierz narzędzie tekstowe i kliknij tekst, który ma być uaktualniony. Ewentualnie, dwukrotnie kliknij wybrany tekst kursorem narzędzia Zaznaczanie. Kliknij przycisk Kopiuj warstwę tekstu. Dzięki temu będzie można porównać układ tekstu dziedziczonego i uaktualnionego.

  W przypadku tworzenia kopii uaktualnianego tekstu dziedziczonego, możesz skorzystać z następujących poleceń:

  • Tekst > Tekst dziedziczony > Pokaż kopie lub Ukryj kopie, aby skopiowane obiekty tekstowe były wyświetlane lub ukrywane.

  • Tekst > Tekst dziedziczony > Zaznacz kopie, aby zaznaczyć skopiowane obiekty tekstowe.

  • Tekst > Tekst dziedziczony > Usuń kopie, aby usunąć skopiowane obiekty tekstowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online