Lightroom 4.0 ulega awarii podczas próby uruchomienia | Windows

Problem

Lightroom 4.0 ulega awarii podczas uruchamianiu w systemie Windows przy próbie uruchomienia poprzez dwukrotne kliknięcie obrazu lub kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Otwórz za pomocą Adobe Lightroom.

Obejście problemu

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Obecnie możesz wykonać poniższe czynności, aby uniknąć tego problemu:

  1. Uruchom program Lightroom z menu Start lub klikając dwukrotnie ikonę Lightroom.

  2. Zaimportuj zdjęcia za pomocą przycisku Dodaj zdjęcia w górnym lewym rogu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie zdjęć.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto