Nie można załadować okna dialogowego Edytuj datę i godzinę

Problem

Po wybraniu opcji Zdjęcie > Edytuj datę i godzinę... zostaje wyświetlone okno dialogowe, ale niebieski okrąg uniemożliwia edycję dat.

Obejście problemu

Przed wybraniem opcji Zdjęcie > Edytuj datę i godzinę... upewnij się, że panel Informacje jest widoczny.

Aby wyświetlić panel Informacje, wybierz kolejno Widok > Informacje... lub kliknij ikonę (i) w prawym dolnym rogu interfejsu użytkownika Lightroom.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto