Brak opcji Krzywa tonalna i zapisanych krzywych tonalnych

Problem

Po aktualizacji do aplikacji Lightroom CC 1.4 (wydanie z czerwca 2018) brakuje opcji krzywej tonalnej Średni kontrast oraz Duży kontrast w panelu Krzywa tonalna.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Lightroom CC 1.4

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Wyjaśnienie

W aplikacji Lightroom CC 1.4 (wydanie z czerwca 2018) wprowadzono następujące zmiany w celu usprawnienia interfejsów i ujednolicenia procesu krzywej tonalnej:

 • Opcje krzywej tonalnej Średni kontrast i Duży kontrast zostały usunięte.
 • Usunięto możliwość zapisywania krzywych tonalnych i stosowania zapisanych krzywych w panelu Krzywa tonalna.

Idąc dalej, krzywe tonalne powinny być zapisywane jako ustawienia predefiniowane, tak aby mogły synchronizować się z całym ekosystemem aplikacji Lightroom.

Rozwiązanie

Pobierz ustawienia predefiniowane krzywej tonalnej Średni kontrast i Duży kontrast

Skorzystaj z łącza poniżej, aby pobrać plik zip zawierający udostępnione wcześniej opcje krzywej tonalnej Średni kontrast oraz Duży kontrast jako standardowe ustawienie predefiniowane. Folder z rozszerzeniem zip zawiera następujące pliki ustawień predefiniowanych XMP:

 • Medium Contrast.xmp
 • Strong Contrast.xmp

Pobierz

Po rozpakowaniu pobranego folderu można zaimportować te ustawienia predefiniowane XMP do aplikacji Lightroom.

 1. Na pasku menu wybierz Plik > Importuj profile i ustawienia predefiniowane.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Importuj wyszukaj rozpakowany folder, otwórz go i wybierz pliki ustawień predefiniowanych XMP.
 3. Kliknij przycisk Importuj.

Przywrócenie zapisanych krzywych tonalnych

W przypadku użycia krzywej tonalnej programu Photoshop do tworzenia zapisanych krzywych lub zapisania krzywych w przeszłości za pomocą Lightroom Classic lub wcześniejszej wersji Lightroom, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przywrócić istniejące krzywe tonalne w aplikacji Lightroom:

 1. Otwórz program Lightroom Classic.
 2. Załaduj zapisaną krzywą tonalną do panelu Krzywa tonalna.
 3. W panelu Ustawienia predefiniowane zapisz krzywą tonalną jako ustawienie predefiniowane wywoływania. Patrz Tworzenie ustawień predefiniowanych wywoływania.
 4. Otwórz program Lightroom.
 5. Z paska menu w programie Lightroom wybierz Plik > Importuj profile i ustawienia predefiniowane.
 6. W wyświetlonym oknie dialogowym Import przejdź do żądanej ścieżki i wybierz ustawienia predefiniowane wywoływania, które zostały zapisane w Kroku 3. Sprawdź lokalizację plików ustawień predefiniowanych aplikacji Lightroom Classic w systemach Win i macOS.
 7. Kliknij przycisk Importuj
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto