Versionsinformation för Shockwave Player 12

Gå igenom denna sida för att hitta versionsinformation, uppdateringar och länkar till säkerhetsbulletiner för Adobe Shockwave Player 12.

Obs!

Från och med den 9 april 2019 kommer Adobe Shockwave att upphöra och Shockwave-spelaren för Windows kommer inte längre att vara tillgänglig för hämtning. Företag som har befintliga Enterprise-licenser för Adobe Shockwave fortsätter att få support fram till att deras nuvarande avtal går ut. Adobe fortsätter att erbjuda en stor uppsättning verktyg för att skapa innehåll genom Creative Cloud, inklusive Adobe Animate CC där man producerar interaktivt innehåll för flera plattformar, så som HTML5 Canvas, WebGL, Flash/Adobe AIR och andra.

Mer information finns i Vanliga frågor.

Information om nuvarande Runtime-version

  • 12.3.4.204

Funktioner i tidigare versioner

Shockwave Player 12.3.3.203

Information om regelbundet underhåll

Shockwave Player 12.3.2.202

Information om regelbundet underhåll

Shockwave Player 12.3.1.201

Denna uppdatering åtgärdar viktiga sårbarheter, som nämns i följande säkerhetsbulletin:

https://helpx.adobe.com/se/security/products/shockwave/apsb17-40.html

Shockwave Player 12.2.9.199

Denna uppdatering åtgärdar viktiga sårbarheter, som nämns i följande säkerhetsbulletin:

https://helpx.adobe.com/se/security/products/shockwave/apsb17-18.html

Shockwave Player 12.2.8.198

Denna uppdatering åtgärdar viktiga sårbarheter, som nämns i följande säkerhetsbulletin:

https://helpx.adobe.com/se/security/products/shockwave/apsb17-08.html

Shockwave Player 12.2.4.194

Avskrivning av SHA-1-certifikat i Shockwave-installationsprogrammet.

Shockwave Player 12.2.1.171

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe Shockwave Player. Denna uppdatering åtgärdar viktiga sårbarheter, som nämns i följande säkerhetsbulletin:

https://helpx.adobe.com/se/security/products/shockwave/apsb15-26.html

Integrering av Flash Asset Xtra (Flash Player 19): Med integrering av Flash Asset Xtra stödjer Shockwave nu Adobe Flash Player 19.

Shockwave Player 12.2.0.162

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe Shockwave Player. Denna uppdatering åtgärdar viktiga sårbarheter, som nämns i följande säkerhetsbulletin: https://helpx.adobe.com/se/security/products/shockwave/apsb15-22.html

Shockwave Player 12.1.9.159

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe Shockwave Player för Windows och Macintosh. Denna uppdatering åtgärdar viktiga sårbarheter, som nämns i följande säkerhetsbulletin:

https://helpx.adobe.com/se/security/products/shockwave/apsb15-17.html

Shockwave Player 12.1.7.157

Med integrering av Flash Asset Xtra stödjer Shockwave nu Flash Player 16.

Shockwave Player 12.1.6.156

  • Korrigering av följande problem:

    FLV-innehåll spelas inte upp. Användaren hör bara ljudet i videon, men videon spelas inte och en tom svart skärm visas.

Shockwave Player 12.1.5.155

  • Korrigering av följande problem:

    När du lägger till text till en textmedlem med hjälp av lägg till ny text efter medlem (namn), läggs texten inte ihop med den befintliga texten utan läggs istället till överst.

Shockwave Player 12.1.4.154

  • Integrering av Flash Asset Xtra (Flash Player 15): Med integrering av Flash Asset Xtra stödjer Shockwave nu Flash Player 15.
  • Support för Mac 10.10-plattform
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto