Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Pregled orodij za pripombe in označevanje z risanjem

Opomba:

V programu Reader so vsa orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Z orodji za pripombe in označevanje z risanjem lahko dodajate komentarje. Komentarji so opombe in risbe, ki sporočajo zamisli ali dajejo povratne informacije o dokumentih PDF. Besedilno sporočilo lahko vnesete z orodjem označevalne opombe. Lahko pa z orodjem za risanje narišete črto, krog ali drugo obliko in sporočilo vnesete v povezano pojavno opombo. Z orodji za urejanje besedila lahko dodajate oznake za urejanje, s katerimi označite predlagane spremembe v izvirnem dokumentu. Večina orodij za komentiranje in označevanje se v orodni vrstici pojavi šele, ko jih dodate.

Opomba:

Če v brskalniku odprete datoteko PDF za končan pregled v skupni rabi, orodja za komentarje niso na voljo.

Večina komentarjev ima dva dela: ikono ali oznako, ki se prikaže na strani, in besedilno sporočilo, ki se prikaže v pojavni opombi, ko kliknete ali dvokliknete ikono oziroma ko postavite kazalec na ikono.

Ko dodate komentar, ta ostane izbran, dokler ne kliknete drugam na strani. Acrobat izbran komentar označi z modrim sijem, da lahko oznako lažje najdete v dokumentu. Na narisanih oznakah in žigih se pojavi žični model, s katerim lahko prilagajate velikost in obliko.

V programu Acrobat Pro lahko komentarjem dodate oznake, da jih bodo lahko s pomočjo podpornih tehnologij prebrali tudi bralci z okvaro giba ali vida.

Plošča Pripombe
Plošča Pripombe

A. Dodajanje označevalne opombe B. Označevanje besedila C. Prilaganje datoteke D. Snemanje zvoka E. Orodje in meni Dodajte žig F. Vstavljanje besedila pri kazalcu G. Zamenjava besedila H. Prečrtano I. Podčrtano J. Dodajanje opombe besedilu 
Plošča <span class="uicontrol">Oznake za risanje</span>
Plošča <span class="uicontrol">Oznake za risanje</span>

A. Dodajanje polja z besedilom B. Dodajanje oblačka z besedilom C. Risanje črte D. Risanje puščice E. Risanje ovala F. Risanje pravokotnika G. Risanje oblačka H. Risanje mnogokotnika I. Risanje povezanih črt J. Risanje proste oblike K. Brisanje proste oblike 
Vrste komentarjev v dokumentu PDF
Vrste komentarjev v dokumentu PDF

A. Žig B. Urejanje besedila C. Obnova komentarja (opis orodja) D. Označevalna opomba 

Dodatni viri

Za videoposnetke in tečaje o komentiranju si oglejte te vire:

Prikazovanje orodij za pripombe in označevanje z risanjem

Orodja za pripombe in označevanje z risanjem niso prikazana privzeto, razen ko dokument PDF odprete v delovnem poteku upravljanega pregleda.

 1. Kliknite gumb podokna Komentar, nato pa kliknite ploščo Pripombe ali Označevanje z risanjem.

Izbira orodja za pripombe ali označevanje z risanjem

 • Izberite Komentar > Pripombe > [orodje].
 • Izberite Komentar > Označevanje z risanjem > [orodje].

Opomba:

Ko ustvarite prvi komentar, se orodje spremeni nazaj v orodje za izbiro, s katerim lahko premikate, spreminjate velikost ali urejate komentar. (Izbrana ostaneta svinčnik in orodje za označevanje besedila.)

Orodje za pripombe naj bo izbrano

Dodate lahko tudi več komentarjev, ne da bi morali vsakič znova izbrati orodje.

 1. Izberite orodje, ki ga želite uporabiti (vendar ga še ne uporabite).
 2. Kliknite z desno miškino tipko (Windows) ali držite tipko Control in kliknite (Mac OS) ter izberite Orodje naj bo izbrano.

Nastavitve komentiranja

Nastavitve komentiranja vplivajo na videz in način prikazovanja pripomb in oznak v dokumentih PDF.

Opomba:

Pregledovalec lahko komentarje postavi kamor koli v okvir dokumenta. Zaradi tega boste morali pogled morda premakniti ali pomanjšati, da si boste lahko ogledali komentarje izven strani.

V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Komentiranje.

Pisava, velikost pisave

V operacijskem sistemu Windows lahko določite pisavo in velikost besedila v pojavnih opombah. V operacijskem sistemu Mac OS lahko izberete le nastavitve pisave Velika, Srednja ali Majhna. Ta nastavitev velja za vse nove in obstoječe komentarje.

Prosojnost pojavnega okna

Določa prosojnost pojavnega okna s komentarjem z vrednostmi od 1 do 100. Ko je pojavna opomba odprta, ne pa tudi izbrana, je pri vrednosti 100 neprosojna, nižje vrednosti pa jo naredijo bolj prosojno.

Omogoči besedilne indikatorje in opise orodij

Pokaže opis orodja, ko kazalec postavite nad komentar s pojavno opombo. Opis vsebuje ime avtorja, stanje komentarja in dve vrstici besedila. Možnost je izbrana privzeto.

Natisni opombe in pojavna okna

Določa, da bodo pojavne opombe, povezane s komentarji, in ikone za opombe, zvočne datoteke ter priloge datotek, natisnjene tako, kot so prikazane na strani.

Namesto te možnosti lahko tiskanje besedila komentarjev v različnih postavitvah izberete v meniju Datoteka > Tiskanje, kjer kliknete Povzemi komentarje.

Ob prehodu miške pokaži črte, ki povezujejo oznake komentarjev s pojavnimi okni

Ko kazalec postavite nad oznako komentarja (na primer oznako ali ikono opombe), se pojavi senčena povezovalna črta. Možnost je izbrana privzeto.

Pojavna okna naj bodo med pomikanjem po dokumentu vidna

Ko se pomikate po dokumentu PDF, se pojavne opombe na strani premaknejo, da ostanejo vidne v podoknu z dokumentom. Možnost je izbrana privzeto.

Samodejno odpri pojavna okna tistih komentarjev, ki niso opombe

Ko ustvarite komentar z orodjem za risanje, orodjem žiga ali orodjem svinčnika, se prikaže pojavna opomba.

Skrij pojavna okna komentarjev, ko je odprt seznam komentarjev

Zmanjša zmedo na zaslonu, če stran vsebuje veliko komentarjev. Možnost je izbrana privzeto.

Samodejno odpri pojavna okna ob prehodu miške

Ko kazalec postavite na kateri koli komentar, tudi risano oznako in žig, se odpre pojavna opomba.

Vedno uporabi prijavno ime za avtorjevo ime

Določa, katero ime bo prikazano v ustvarjeni pojavni opombi. Če izberete to možnost, bo uporabljeno prijavno ime, navedeno na plošči Identiteta v pogovornem oknu Nastavitve. Če ta možnost ni izbrana, bo uporabljeno privzeto ime, ki ga vnesete v polje Avtor v pogovornem oknu z lastnostmi komentarja. Možnost je izbrana privzeto.

Ustvari nova pojavna okna, poravnana na rob dokumenta

Poravna pojavne opombe na desno stran okna dokumenta ne glede na to, kam je dodana oznaka komentarja (npr. ikona opombe ali komentar oznake). Če možnost ni izbrana, se pojavna opomba prikaže poleg oznake komentarja. Možnost je izbrana privzeto.

Kopiranje obkroženega besedila v risanje pojavnih oken komentarjev

Kopira besedilo, ki ga obkrožite z orodji za risanje, v pojavno opombo, povezano z oznako za risanje.

Kopiraj izbrano besedilo v pojavna okna Označi, Prečrtaj in Podčrtaj komentar

Kopira izbrano besedilo v pojavno opombo, povezano s komentarji za urejanje besedila, na primer tistimi, ki jih ustvari orodje za označevanje besedila.

Spreminjanje videza komentarjev

Opomba:

V programu Reader so vsa orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Barvo in videz komentarjev in oznak lahko spremenite pred njihovim ustvarjanjem ali po njem. Novi videz lahko določite kot privzeti videz za to orodje.

Opomba:

Če želite spremeniti videz vašega imena v komentarju, odprite pogovorno okno Nastavitve, izberite Komentiranje in nato prekličite izbor Vedno uporabi prijavno ime za avtorjevo ime.

Lastnosti
Lastnosti

A. Z izbrano ikono opombe B. Z izbranim pojavnim besedilom 

Spreminjanje videza komentarja in nastavljanje za privzetega

 1. Ko ste ustvarili komentar, v meniju Možnosti pojavne opombe izberite Nastavitve.
 2. V pogovornem oknu Lastnosti naredite nekaj od tega in kliknite Zapri:
  • Kliknite zavihek Videz, če želite spremeniti možnosti, kot sta barva in vrsta uporabljene ikone. Izbrana vrsta komentarja določa, katere možnosti bodo na voljo.

  • Kliknite zavihek Splošno, da spremenite ime avtorja in zadevo komentarja.

  • Kliknite zavihek Zgodovina pregleda, če želite videti zgodovino sprememb stanja komentarja, ki so bile narejene med pregledom.

  • Na dnu pogovornega okna Lastnosti izberite Zaklenjeno, če želite preprečiti urejanje ali brisanje komentarja.

  • Na dnu pogovornega okna Lastnosti izberite Nastavi trenutne lastnosti za privzete, če želite te lastnosti uporabiti za vse prihodnje komentarje te vrste.

Nastavljanje privzetega videza za orodje

 1. Na ploščah Pripombe in Označevanje z risanjem v podoknu Komentar z desno miškino tipko kliknite orodje, ki ga želite uporabljati, in izberite Privzete lastnosti orodja.
 2. Nastavite želene nastavitve in kliknite V redu.

  Vsi komentarji, ustvarjeni s tem orodjem, bodo vsebovali nastavljene lastnosti. Nastavitev ne vpliva na obstoječe komentarje in na videz besedila v pojavnih opombah.

Dodajanje označevalne opombe

Opomba:

V programu Reader so vsa orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Najpogostejša vrsta komentarja je označevalna opomba. Označevalna opomba ima ikono, ki je prikazana na strani, in pojavno opombo z besedilnim sporočilom. Označevalno opombo lahko dodate kamor koli na strani in v območju dokumenta.

 Orodje <span class="uicontrol">Označevalna opomba</span>
Z orodjem <span class="uicontrol">Označevalna opomba</span> v pojavno okno dodate besedilno sporočilo.

A. Plošča Pripombe B. Orodje označevalne opombe C. Meni Možnosti D. Časovni žig E. Besedilno sporočilo 

Dodajanje komentarja v obliki označevalne opombe

 1. Na plošči Pripombe izberite orodje označevalne opombe in kliknite mesto, kamor želite postaviti opombo, ali povlecite, da ustvarite opombo prilagojene velikosti.
 2. V pojavno opombo vnesite besedilo. Uporabite lahko tudi orodje za izbiro , s katerim kopirate in prilepite besedilo iz dokumenta PDF v opombo.

  Opomba:

  Če pojavno opombo zaprete, se besedilo ohrani.

Urejanje komentarja v obliki označevalne opombe

 1. Kliknite ali dvokliknite ikono opombe.
 2. Po potrebi storite naslednje:
  • Če želite spremeniti velikost pojavne opombe, povlecite spodnji levi ali spodnji desni kot.

  • Če želite spremeniti oblikovanje besedila, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Vrstica lastnosti ter izberite besedilo in nato lastnost, ki jo želite imeti v orodni vrstici.

  Opomba:

  S ploščo Komentiranje v pogovornem oknu Nastavitve spremenite velikost pisave, privzeto vedenje pojavnih oken in druge nastavitve za ustvarjanje in prikaz komentarjev

  Ko končate, kliknite gumb za minimiranje v zgornjem desnem kotu pojavne opombe ali kliknite mesto zunaj pojavne opombe.

Brisanje označevalne opombe

 1. Izberite orodje označevalne opombe , ročno orodje ali orodje za izbiro .
 2. Izberite ikono opombe in pritisnite tipko Delete.

  Ali pa dvokliknite ikono opombe in v meniju Možnosti pojavne opombe izberite Izbriši.

Dodajanje besedilnih komentarjev

Če želite kamorkoli na stran PDF vtipkati besedilo, uporabite orodje za dodajanje besedilnih komentarjev <<ICON>>. Orodje za dodajanje besedilnih komentarjev je podobno kot orodje za dodajanje polja z besedilom.

 1. Izberite Komentar > Opombe in nato izberite orodje za dodajanje besedilnih komentarjev.
 2. Kliknite stran, da namestite kazalec
 3. V orodjih za dodajanje besedilnih komentarjev izberite pisavo, velikost pisave in druge lastnosti besedila.

Dodajanje črte, puščice ali oblike

Opomba:

V programu Reader so orodja za risanje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Pri izbiri orodja za risanje se odločite na podlagi želenega učinka.

 1. Izberite Komentarji > Oznake za risanje in izberite orodje za risanje:

   

  • Z orodjem pravokotnika , ovalnim orodjem , orodjem puščice in s črtnim orodjem lahko ustvarjate preproste oblike.

  • Orodje oblaka in orodje mnogokotnika ustvarita zaprte večdelne oblike. Orodje črte mnogokotnika ustvari odprte večdelne oblike.

  • Orodje svinčnika ustvari prostoročne risbe, orodje radirke pa odstrani poteze svinčnika.

   

  Opomba:

  Če želite pred risanjem določiti širino črte, barvo in druge lastnosti, z desno miškino tipko kliknite orodje za risanje, izberite Lastnosti in v pogovornem oknu nastavite želene možnosti.

 2. Risanje v dokumentu PDF:
  • Če želite ustvariti obliko oblaka ali mnogokotnika, kliknite prvič, da ustvarite začetno točko, premaknite kazalec in kliknite, da ustvarite posamezni segment oblike. Risanje oblike končate tako, da kliknete začetno točko ali pa kliknete z desno miškino tipko in v meniju izberete Dokončaj. Dvokliknite, da končate črto mnogokotnika.

  • Če želite narisati črto, puščico ali pravokotnik, povlecite čez območje, na katerem se bo prikazala oznaka, ali dvakrat kliknite: prvič, da ustvarite začetno točko, in drugič, da ustvarite končno točko.

  • Če želite narisati kvadrat ali krog ali črto, ki leži vodoravno, navpično ali pod kotom 45 stopinj, med risanjem držite tipko Shift.

  • Če želite narisati prostoročne črte z orodjem svinčnika , povlecite tja, kjer želite začeti risanje. Potem lahko miškino tipko spustite, premaknete kazalec na drugo mesto in risanje nadaljujete. Če želite izbrisati dele risbe, izberite orodje Radirka in povlecite čez področja risbe, ki jih želite odstraniti.

 3. Če želite oznako urediti ali ji spremeniti velikost, jo izberite in povlecite eno od ročic, da jo prilagodite.
 4. Če želite oznaki dodati pojavno opombo, izberite ročno orodje in oznako dvokliknite.
 5. (Izbirno) Kliknite gumb za zapiranje v pojavni opombi. Na desni strani oznake se prikaže ikona opombe, ki kaže na prisotnost besedila v pojavni opombi.

  Opomba:

  Če želite izbrisati oznako risbe, jo izberite in pritisnite tipko Izbriši.

Združevanje in razdruževanje oznak

Dve ali več oznak lahko združite, da več komentarjev deluje kot eden. Namesto urejanja posameznih oznak lahko te začasno združite in jih na primer premaknete na drugo mesto ali vsem hkrati spremenite lastnosti. Z združevanjem pri pregledu dokumenta lahko tudi jasneje ločite med svojimi oznakami in oznakami drugih pregledovalcev.

Opomba:

Oznak za urejanje besedila ni mogoče združiti.

Združevanje oznak

 1. Z orodjem za izbiro ali ročnim orodjem izberite oznako.
 2. Držite tipko Ctrl/Command in kliknite, da izberete oznake, ki bodo združene.
 3. Z desno miškino tipko kliknite izbor in izberite Združi.

Razdruževanje oznak

 1. Z desno miškino tipko kliknite združen izbor in izberite Razdruži.

Dodajanje komentarjev v besedilno polje ali oblaček

Opomba:

V programu Reader so orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Orodje polja z besedilom uporabite, če želite ustvariti okvir, ki vsebuje besedilo. Postavite ga lahko kamor koli na strani in mu določite poljubno velikost. Polje z besedilom ostane vidno na strani dokumenta in se ne zapre kot pojavna opomba.

Drug način dodajanja polja z besedilom je ta, da kopirano besedilo preprosto prilepite v PDF. Pisava in velikost besedila sta odvisni od privzetih nastavitev sistema.

Dodajanje komentarjev z orodjem polja z besedilom

Opomba:

Z orodjem za polje z besedilom lahko dodajate komentarje japonskemu, kitajskemu in korejskemu besedilu, vendar morate imeti nameščene izvorne datoteke za azijske jezike. Polja z besedilom omogočajo le vodoravno besedilo.

Z orodjem oblačka ustvarite polje z besedilom v oblačku. Oblački so posebej uporabni, kadar želite izpostaviti, ne pa izbrisati, določen del dokumenta. Oblački imajo tri dele: polje z besedilom, lomljeno črto in črto končne točke. Velikost posameznega dela spremenite tako, da povlečete ročico. Velikost lomljene črte lahko spremenite le v eno smer, vodoravne črte lahko raztegnete le vodoravno, navpične pa le navpično. Polje z besedilom se pri vnosu besedila širi navpično, zato vse besedilo ostane vidno.

Premaknete lahko samo polje z besedilom ali pa skupaj s črto končne točke. Polje z besedilom se pomika okoli nepremične točke sidranja – puščice na koncu črte končne točke – ki se ustvari, ko prvič kliknete v PDF. Polju z besedilom lahko spreminjate barvo in videz ter črti končne točke dodate puščice ali vodilne črte.

Dodajanje oblačkov s polji z besedilom

Dodajanje polja z besedilom

 1. Izberite Komentarji > Oznake za risanje > Dodaj polje z besedilom .
 2. Kliknite v dokument PDF.
 3. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Vrstica Lastnosti in določite barvo, poravnavo in lastnosti pisave za besedilo.
 4. Vnesite besedilo.

  Besedilo se samodejno prelomi, ko doseže desni rob polja.

 5. (Izbirno) Za dodatne spremembe polja z besedilom:
  • Z orodjem za izbiro ali orodjem polja z besedilom kliknite rob polja z besedilom, da ga izberete, ter povlecite rob, da mu spremenite velikost. Z orodno vrstico Lastnosti spremenite obrobo in možnosti polnila.

  • Dvokliknite polje z besedilom, da uredite besedilo ali spremenite atribute besedila. Povlecite čez besedilo, da ga izberete, in v orodni vrstici Lastnosti izberite možnosti.

 6. Če želite izbrisati polje z besedilom, ga izberite in nato pritisnite Izbriši.

  Opomba:

  Del besedila lahko tudi prilepite, tako da ga v katerem koli programu izberete in kopirate, v Acrobatu pa izberete najprej ročno orodje in nato Urejanje > Prilepi.

Dodajanje oblačka

 1. Izberite Komentarji > Oznake za risanje > Orodje oblačka .
 2. Enkrat kliknite, da določite mesto končne točke, in drugič, da določite mesto polja z besedilom.
 3. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Vrstica Lastnosti in določite barvo, poravnavo in atribute pisave za besedilo.
 4. Vnesite besedilo.

  Besedilo se samodejno prelomi, ko doseže desni rob polja.

 5. (Izbirno) Za dodatne spremembe polja z besedilom:
  • Če želite spremeniti velikost oblačka, ga izberite in povlecite katero od njegovih ročic, ki se prikažejo.

  • Če želite premakniti polje z besedilom, kliknite vanj in ga povlecite.

  • Če želite premakniti cel oblaček, kliknite črto končne točke ali rob polja z besedilom in povlecite.

  • Če želite spremeniti barvo, prosojnost ali značilnosti črte, z orodjem za izbiro z desno miškino tipko kliknite oblaček, izberite Lastnosti in nastavite želene možnosti.

Dodajanje zvočnega komentarja

Opomba:

V programu Reader so orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Z orodjem za snemanje zvočnega komentarja dodate vnaprej posneto datoteko WAV ali AIFF kot komentar ali pa zvočni komentar posnamete in vstavite v dokument. Zvočne priloge so prikazane na seznamu komentarjev in jih je mogoče predvajati v katerem koli operacijskem sistemu. Kljub temu mora biti za predvajanje zvočnih datotek nameščena ustrezna strojna in programska oprema.

Dodajanje vnaprej posnetega zvočnega komentarja

 1. Izberite Komentarji > Pripombe > Posnemi zvok in kliknite v dokument PDF tja, kamor želite vstaviti zvočni komentar.
 2. Kliknite Prebrskaj (Windows) ali Izberi (Mac OS) in izberite zvočno datoteko, ki jo želite dodati.
 3. (Izbirno) Če želite slišati zvočni komentar, kliknite gumb Predvajaj . Ko končate, kliknite Ustavi in nato V redu.
 4. V pogovornem oknu Lastnosti določite možnosti in kliknite V redu.

Posnemi zvočni komentar

 1. Izberite Komentarji > Pripombe > Posnemi zvok in kliknite v dokument PDF tja, kamor želite vstaviti zvočni komentar.
 2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite gumb Posnemi in povejte želeno v mikrofon. Ko končate snemanje, kliknite gumb Ustavi in nato V redu.
 3. V pogovornem oknu Lastnosti določite možnosti in kliknite V redu.

Dodajanje komentarjev v datotečno prilogo

Opomba:

V programu Reader so orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Z orodjem Priloži datoteko lahko datoteko vdelate na želeno mesto v dokumentu PDF tako, da jo bralec lahko odpre. Z dodajanjem prilog kot komentarjev lahko vstavite sklice na daljše dokumente, ki jih ni mogoče preprosto prilepiti v pojavno opombo ali v polje z besedilom. Če PDF premaknete na novo mesto, se vdelane priloge premaknejo skupaj z njim. Če si želi bralec ogledati prilogo, mora imeti nameščen program, s katerim jo lahko odpre.

Opomba:

Pri prilaganju datotek za pregled vedno uporabite orodje Priloži na plošči Pripombe. Datotečne priloge na ravni dokumenta, ki jih priložite z ikono papirne sponke (orodje Priloži datoteko) na plošči Orodja > Vsebina, ne bodo uvrščene med druge komentarje v pregledu in lahko povzročijo izgubo priloženih komentarjev.

 1. Izberite Komentarji > Pripombe > Priloži datoteko .
 2. Kliknite v dokument PDF tja, kamor želite vstaviti prilogo.
 3. Izberite datoteko, ki jo želite priložiti, in kliknite Izberi. Če je priloženi dokument v obliki PDF, lahko v njem s komentarji označite zanimiva področja.
 4. V pogovornem oknu Lastnosti datotečne priloge izberite nastavitve za ikono datoteke, ki bo prikazana v dokumentu PDF.

  Priloga s komentarji je prikazana tudi na zavihku Priloge skupaj s številko strani, ki kaže na mesto priloge.

  Opomba:

  Če želite priponko izbrisati, z desno miškino tipko kliknite ikono pripetega komentarja in izberite Izbriši.

Lepljenje slik kot komentarjev

Opomba:

V programu Reader so orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Z orodjem Prilepi sliko odložišča kot žig v dokument PDF dodajate slike. Kopirate lahko večino slikovnih oblik zapisa iz programov za risanje in urejanje slik, npr. Adobe Photoshop in Adobe Illustrator. Če želite sliko dodati v več dokumentov PDF, ustvarite iz nje žig po meri.

Opomba:

Orodje Prilepi sliko odložišča kot žig je na voljo le, ko kopirate sliko.

 1. Sliko kopirate na katerega od teh načinov:
  • V programu Acrobat izberite Urejanje > Ustvari posnetek in v dokumentu PDF izberite sliko. 

  • V drugem programu izberite sliko in izberite Uredi > Kopiraj.

 2. Odprite PDF.
 3. Izberite Komentarji > Pripombe > Žigi > Prilepi sliko odložišča kot orodje žiga.
 4. Kliknite v dokument PDF tja, kamor želite vstaviti sliko.
 5. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite sliko premakniti, jo povlecite.

  • Če želite sliki spremeniti velikost, jo izberite in povlecite katero od njenih ročic. Če želite obdržati izvirno razmerje, pri spreminjanju velikosti pritisnite tipko Shift.

  • Če želite spremeniti lastnosti slike, jo kliknite z desno miškino tipko in izberite Lastnosti.

  • Če želite sliko izbrisati, jo kliknite z desno miškino tipko in izberite Izbriši.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu