Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Uvažanje komentarjev

Opomba:

V programu Reader so funkcije za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Komentarje je mogoče uvoziti iz dokumenta PDF. Komentarje lahko uvažate tudi iz datoteke FDF (Forms Data Format) ali XFDF (datoteka FDF, ki temelji na XML). Datotek FDF ali XFDF drugače ne morete odpreti.

 1. V dokumentu, v katerega želite prejeti komentarje, v meniju Možnosti na seznamu komentarjev izberite Uvozi podatkovno datoteko.
 2. V meniju izberite Vse datoteke (*.*). Če poznate obliko zapisa komentarjev, ki jih želite uvoziti, jo izberite.
 3. Dvokliknite ime dokumenta s komentarji.

  Postavitev komentarjev bo enaka kot v dokumentu, iz katerega ste jih uvozili. Če komentarji niso postavljeni pravilno, se ta dokument PDF razlikuje od izvirnega. Če na primer uvozite komentarje iz dokumenta, ki ima 10 strani, v dokument, ki ima dve strani, bodo prikazani le komentarji s prvih dveh strani izvirnega dokumenta.

Izvažanje komentarjev

Opomba:

V programu Reader so funkcije za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Če dodajate komentarje v dokument PDF, ki ni del upravljanega pregleda, boste komentarje morali izvoziti in jih poslati drugemu oziroma boste prejete komentarje morali uvoziti. (Dokumenti PDF v upravljanem pregledu vsebujejo posebne možnosti, ki omogočajo pošiljanje ali objavo komentarjev, zato jih ni treba izvažati.)

Ko izvozite komentarje, ustvarite datoteko FDF (Forms Data Format), ki vsebuje samo komentarje. Zato so datoteke FDF navadno manjše od datotek PDF. Komentarje lahko nato vi ali drugi pregledovalci uvozite iz datoteke FDF v izvirni dokument PDF.

Izvažanje komentarjev v podatkovno datoteko

 1. V meniju z možnostmi na seznamu komentarjev izberite Izvozi vse v podatkovno datoteko.
 2. Poimenujte datoteko in v meniju izberite vrsto Datoteke FDF programa Acrobat (*.fdf) ali Datoteke XFDF programa Acrobat (*.xfdf).
 3. Določite mesto shranjevanja datoteke in kliknite Shrani.

Izvažanje izbranih komentarjev

Opomba:

Izvažanje izbranih komentarjev ni na voljo v programu Reader.

 1. Na seznamu komentarjev izberite tiste, ki jih želite izvoziti.
 2. V meniju z možnostmi na seznamu komentarjev izberite Izvozi izbrano v podatkovno datoteko.
 3. Poimenujte datoteko in v meniju izberite vrsto Datoteke FDF programa Acrobat (*.fdf) ali Datoteke XFDF programa Acrobat (*.xfdf).
 4. Določite mesto shranjevanja datoteke in kliknite Shrani.

Izvažanje komentarjev v Word (Windows)

V nekaterih primerih pregledovalci dodajajo komentarje v dokument PDF, ki je nastal iz dokumenta programa Microsoft Word. Izvirni dokument Word lahko pregledate tako, da te komentarje izvozite iz dokumenta PDF. Če je bilo v dokumentu PDF besedilo vstavljeno, prečrtano ali zamenjano z orodji za urejanje besedila, lahko te popravke prenesete neposredno v izvirni dokument Word. Oblikovanje, dodano komentarjem (npr. krepko besedilo), se v tem postopku izgubi in ga je v Wordov dokument treba dodati ročno.

Če želite pregledati Wordov dokument s komentarji, morate iz Wordovega dokumenta ustvariti označeni dokument PDF. Preden prenesete urejanje besedila iz dokumenta PDF, odstranite odvečne besede ali informacije in jih nato spojite v en PDF (če imate komentarje več pregledovalcev). Če nameravate komentarje uvoziti večkrat, pred uvozom naredite kopijo dokumenta Word, sicer komentarji morda ne bodo pravilno uvoženi.

 1. Naredite nekaj od tega:
  • V meniju z možnostmi na seznamu komentarjev izberite Izvozi v Word.

  • V programu Word odprite izvirni dokument in izberite Komentarji Acrobat > Uvozi komentarje iz Acrobata. Za Word 2007 kliknite Acrobat in nato izberite Acrobatovi komentarji > Uvozi komentarje iz Acrobata.

 2. Preberite navodila in kliknite V redu.
 3. V pogovornem oknu Uvozi komentarje iz Adobe Acrobata izberite datoteki PDF in Word, nato izberite med naslednjimi možnostmi in kliknite Nadaljuj:

  Vzemi komentarje iz te datoteke PDF

  Poiščite datoteko PDF s komentarji.

  V to Wordovo datoteko postavi komentarje

  Poiščite Wordov dokument, v katerega želite uvoziti komentarje.

  Vsi komentarji

  Uvozi vse komentarje.

  Vsi komentarji s kljukicami

  Uvozi samo komentarje, označene s kljukicami.

  Samo urejanje besedila: vstavki, izbrisi in zamenjave

  Uvozi samo tiste komentarje, ki ste jih dodali z ukazi za urejanje besedila na plošči Pripombe.

  V komentarjih uporabi filtre po meri

  Uvozi samo komentarje, ki jih izberete glede na avtorja, vrsto ali stanje.

  Pred uvozom komentarjev vklopi sledenje spremembam

  Prikaže spremembe, narejene z uvoženimi komentarji v Wordu.

 4. (Izbirno) Če ste uvozili urejanje besedila, kliknite Integriraj urejanja besedil v pogovornem oknu Uspešen uvoz, da boste lahko pregledali in uporabili vsak popravek posebej. Za vsak popravek izberite nekaj od naslednjega:

  Uporabi

  Uporabi spremembo v dokumentu in izbriše mehurček komentarja. Če je komentar na videz prazen, ga lahko integrirate, da vidite, ali gre za presledek ali prelom odstavka.

  Zavrzi

  Zavrne popravek in izbriše mehurček komentarja.

  Naprej

  Preskoči na naslednji popravek besedila. Popravki besedila, ki jih preskočite oziroma ne integrirate, so v dokumentu Word prikazani kot mehurčki.

  Uporabi vse Preostanek

  Integrira vse preostale popravke besedila in izbriše mehurčke komentarjev.

  Razveljavi zadnje

  Razveljavi zadnji popravek besedila in ročne spremembe.

 5. Če želite izbrisati mehurčke komentarjev, ki so prikazani v dokumentu Word:
  • Z desno miškino tipko kliknite mehurček komentarja in izberite Izbriši komentar.

  • Izberite Komentarji Acrobat > Izbriši vse komentarje v dokumentu. Za Word 2007 in novejše različice je ta možnost na voljo na traku Acrobat.

Opomba:

Rezultati so lahko slabši v neoznačenih PDF-jih, ki nimajo notranje strukture, potrebne za pravilno razporejanje uvoženih komentarjev v pregledan dokument.

Komentarji, ki se nanašajo na določene besede, kot so označeno besedilo, prečrtano besedilo ali strešica za vstavljanje, se prikažejo znotraj skupine besedil, v katero so bili prvotno vstavljeni. Oznake za risanje in označevalne opombe se prikažejo na enakem mestu v strukturi kot v izvirnem dokumentu. Komentarji oblačkov, pravokotnikov, mnogokotnikov in žigov se vedno prikažejo na isti strani kot v izvirnem dokumentu.

Če pregledan PDF ne vsebuje več izvirne razvrstitve besed ali logične drevesne strukture, na katero se komentar nanaša, se preseljeni komentar prikaže na isti strani kot v izvirnem dokumentu (ali na zadnji strani, če tista stran ne obstaja). V tem primeru popravki besedila spremenijo v komentarje opombe.

 1. Odprite izvirni in pregledan dokument PDF.
 2. V pregledanem dokumentu PDF izberite Komentarji > Preseli komentarje.
 3. V meniju izberite izvirni dokument PDF in kliknite V redu.
 1. Na seznamu komentarjev izberite komentar, kliknite gumb Nastavi stanje in izberite možnost Selitev > [stanje].

Izvažanje komentarjev v AutoCAD (Acrobat Pro na sistemu Windows)

Pregledovalci lahko dodajo komentarje dokumentu PDF, ki je bil ustvarjen iz risbe AutoCAD. Če dokument PDF ustvarite s programom AutoCAD PDFMaker, lahko uvozite komentarje neposredno v risbo AutoCAD in si prihranite preklapljanje med programoma AutoCAD in Acrobat. Uvozite lahko večino vrst komentarjev, vključno z oznakami za risanje, označevalnimi opombami, žigi in oznakami za urejanje besedila.

 1. Shranite dokument PDF in tako zagotovite, da bodo zadnji dodani komentarji vključeni.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • V meniju z možnostmi na seznamu komentarjev izberite Izvozi v AutoCAD, nato pa v pogovornem oknu Uvozi komentarje navedite datoteki PDF in AutoCAD.

  • V programu AutoCAD izberite Oznake Acrobat > Uvozi komentarje iz Acrobata.

 3. V pogovornem oknu Uvozi komentarje navedite dokument PDF, ki vsebuje komentarje, določite komentarje, ki bodo uvoženi, in kliknite Nadaljuj. Če uvažate prilagojen nabor komentarjev, preverite, ali nabor vključuje le značilnosti, ki ste jih izbrali. V vsaki kategoriji morate izbrati najmanj eno možnost.

  Prikaži po pregledovalcu

  Uvozi komentarje posameznih pregledovalcev.

  Prikaži po vrsti

  Uvozi komentarje glede na vrsto, na primer urejanje besedila ali komentarji opomb.

  Prikaži po stanju

  Uvozi komentarje glede na stanje pregleda.

  Prikaži po stanju kljukice

  Uvozi komentarje, potrjene s kljukico.

  Vsi uvoženi komentarji so v plasti Oznake Adobe Acrobat prikazani kot prilagojeni predmeti, ki jih lahko uredite, filtrirate ali izbrišete.

 4. Če želite spremeniti uvoženi komentar (spremeniti stanje, dodati kljukico ali spremeniti besedilo), ga kliknite z desno miškino tipko, izberite Komentarji Acrobat in nato izberite možnost.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu