Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Pregled sledilnika

Sledilnik uporabite za upravljanje pregledov dokumentov in porazdeljenih obrazcev, ogledovanje stanje pregledov in strežnikov za obrazce in za upravljanje naročnine za spletno oddajanje (znana kot viri RSS). Če želite sledilnik odpreti v programu Acrobat, izberite Komentar > Pregled > Sledenje pregledom. Če želite sledilnik odpreti v programu Reader, izberite Pogled > Sledilnik. Video o sledenju pregledu v Acrobatu si lahko ogledate na naslovu www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_en.

Pogovorno okno Sledenje pregledom
Sledilnik uporabite za upravljanje pregledov, obrazcev in naročnine za spletno oddajanje (viri RSS). Leva plošča vsebuje povezave do datotek za pregled, sporočil stanja strežnika in virov RSS. Desna plošča prikazuje podrobnosti za elemente, izbrane na levi plošči.

Najnovejše posodobitve

Plošča Najnovejše posodobitve nudi povzetek najnovejših sprememb v pregledih v skupni rabi, datotekah obrazcev in strežnikih. Če nimate aktivnih pregledov ali obrazcev, ta plošča nudi navodila in povezave za ustvarjanje upravljanjih pregledov ter za ustvarjanje in porazdelitev obrazcev. V programu Acrobat lahko na plošči Najnovejše posodobitve tudi vklopite ali izklopite obvestila sledilnika, v programu Windows pa to lahko naredite tudi v sistemski vrstici.

Pregledi

Sledilnik pokaže, kdo se je pridružil pregledu v skupni rabi in koliko komentarjev so objavili. V sledilniku se lahko ponovno pridružite pregledu in udeležencem pošljete e-poštno sporočilo. Če ste pobudnik pregledov, lahko dodate ali spremenite roke, dodate pregledovalce, zaključite pregled in začnete nov pregled z obstoječimi pregledovalci.

Leva stran sledilnika prikazuje vse dokumente PDF v upravljanih pregledih. Podokno z informacijami na desni strani navaja datum in čas, ko je bil dokument PDF poslan, in seznam povabljenih pregledovalcev. Povezave do dokumentov PDF v skupni rabi vsebujejo dodatne informacije, kot sta rok (če je nastavljen) in število komentarjev, ki jih je objavil posamezni pregledovalec. Če v sledilniku izbrišete povezavo, iz strežnika izbrišete dokument PDF in vse komentarje ter trajno končate pregled.

Obrazci

S sledilnikom obrazcev upravljate obrazce, ki ste jih razposlali ali prejeli. Sledilnik omogoča ogled in urejanje mesta datoteke z odzivi in sledenje uporabnikom, ki so se odzvali. Dodate lahko tudi več prejemnikov, vsem prejemnikom pošljete e-pošto in si ogledate odzive za obrazec. Za več informacij si oglejte O sledilniku obrazcev.

Stanje strežnika

Stanje strežnika prikazuje stanje vseh strežnikov, ki se uporabljajo za preglede in porazdeljene obrazce. Ikona kljukice ob imenu strežnika pomeni, da je bil zadnji poskus sinhronizacije uspešen. Opozorilna ikona pomeni, da je bil zadnji poskus sinhronizacije neuspešen. Opozorilna ikona pomeni, da je povezava strežnika z omrežjem prekinjena, da ima strežnik težave pri zapisu podatkov na disk ali ima druge težave. Za pomoč se obrnite na skrbnika omrežja.

RSS

Z uporabo sledilnika se lahko naročite na spletno vsebino, ki uporablja obliko zapisa RSS (Really Simple Syndication), kot so viri novic in glasbeni kanali. Oblika RSS je združljiva z oblikama XML in RDF.

Opomba:

Če se gumb RSS ne prikaže v sledilniku, v programu Acrobat odprite pogovorno okno Nastavitve izberite Sledilnik. V sledilniku izberite Omogoči vire RSS in kliknite V redu. Nato sledilnik zaprite in ponovno odprite.

Sledenje pregledanim dokumentom PDF

 1. V sledilniku razširite ustrezno mapo:

  Poslani

  Prikaže seznam dokumentov PDF v pregledih, ki ste jih začeli. (Ni na voljo v programu Reader.)

  Pridruženi

  Vsebuje seznam dokumentov PDF v pregledih, ki ste jih prejeli. Dokumenti PDF bodo na tem seznamu prikazani šele, ko jih odprete. Če odprete dokument PDF v e-poštni priponki in dokumenta ne shranite, je vnos izbrisan iz sledilnika, ko zaprete datoteko.

  Opomba:

  Dokumenti PDF, ki so navedeni krepko, vsebujejo eno ali več od teh posodobitev: komentarje, ki jih še niste prebrali, posodobitev roka pobudnika pregleda in pregledovalce, ki se še niso pridružili pregledu.

 2. Izberite PDF.

  Na desni se prikažejo podatki o pregledu izbranega dokumenta PDF. Pregledi v skupni rabi navedejo informacije o roku, pregledovalce, ki so se pridružili pregledu in število komentarjev.

Shranjevanje dokumenta PDF s komentarji

Shranite lahko kopijo dokumenta PDF v pregledu z vsemi komentarji, ki so jih pregledovalci objavili ali ki ste jih uvozili (spojili).

Če je PDF v pregledu v skupni rabi, lahko shranite arhivsko kopijo. Kopija ne bo več povezana s pregledom v skupni rabi, zato lahko urejate vsebino in komentarje v njej.

Opomba:

Če želite ustvariti kopijo dokumenta PDF v skupni rabi in jo razdeliti drugim, uporabite ukaz Shrani kot. V končni datoteki so vsi do tedaj objavljeni komentarji. Lahko jo premikate, kopirate ali preimenujete, ne da bi vplivali na njeno povezavo s pregledom ali strežnikom s komentarji.

 1. Če želite shraniti kopijo dokumenta PDF v pregledu z vsemi komentarji, ga odprite in storite nekaj od tega:
  • Za pregled v skupni rabi izberite Datoteka > Shrani kot arhivsko kopijo. Lahko pa kliknete gumb Stanje v sporočilni vrstici dokumenta in izberete Shrani kot arhivsko kopijo.

  • Pri pregledu na osnovi e-pošte izberite Datoteka > Shrani kot, da shranite novo kopijo dokumenta. Zadnja shranjena različica je sedaj sledeni dokument PDF. Starejša različica je arhivska kopija.

Vabljenje dodatnih pregledovalcev

Če ste pobudnik pregleda, lahko k pregledu povabite tudi druge. Če ste pregledovalec in želite k sodelovanju povabiti tudi druge ljudi, prosite pobudnika pregleda, da jih povabi. Tako bo pobudnik pregleda obdržal pregled nad sodelujočimi in prejemal obvestila tudi o njihovih prejetih komentarjih.

 1. V sledilniku pod Poslano izberite dokument PDF in nato na desni kliknite Dodaj pregledovalce.
 2. Navedite e-poštne naslove pregledovalcev, ki jih želite dodati. Če je treba, spremenite sporočilo, in ga pošljite.

  Dodatni pregledovalci so prikazani z drugimi sodelujočimi v desnem podoknu sledilnika.

Dodajanje ali spreminjanje roka

Pobudnik pregleda lahko doda ali spremeni rok v obstoječem pregledu.

 1. V sledilniku izberite dokumenti PDF in naredite nekaj od tega:
  • Če pregled nima roka, kliknite Dodaj rok.

  • Če pregled ima rok, kliknite Spremeni rok.

 2. Kliknite Rok pregleda, po potrebi spremenite rok in kliknite V redu.
 3. Po potrebi spremenite e-poštne prejemnike, zadevo in sporočilo in kliknite Pošlji.

Konec pregleda

Pobudnik pregleda lahko konča obstoječi pregled. Ko je pregled končan, udeleženci ne morejo objavljati komentarjev v strežniku. Pozneje lahko spremenite rok pregleda, če želite ponovno zagnati pregled.

 1. V sledilniku izberite dokument PDF in kliknite Končaj pregled.

Začetek pregleda v skupni rabi z istimi pregledovalci iz obstoječega pregleda

 1. V sledilniku izberite dokument PDF in kliknite Začni nov pregled z istimi pregledovalci.
 2. Sledite korakom za začetek pregleda v skupni rabi.

Pošiljanje sporočila

Med pregledom boste morda želeli stopiti v stik s pregledovalci ali jim poslati opomnik o bližajočem se roku.

 1. V sledilniku izberite dokument PDF in kliknite Pošlji e-pošto vsem pregledovalcem.
 2. Če je treba, v e-poštnem sporočilu spremenite polji Za in Zadeva, in kliknite Pošlji.

Posodobitev profila

V svojih komentarjih ste prikazani kot avtor z imenom, ki ste ga navedli, ko ste se pridružili pregledu, ali s sistemskim prijavnim imenom. Ime avtorja in druge podatke v profilu lahko kadar koli spremenite. Posodobljeni profil bo prikazan le v novih komentarjih in ne bo vplival na obstoječe komentarje.

Posodobitev profila pregleda

 1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Komentiranje.
 2. Prekličite izbor Vedno uporabi prijavno ime za avtorjevo ime.
 3. Na levem seznamu izberite Identiteta.
 4. Uredite profil in zagotovite, da vsebuje e-poštni naslov, ki ga boste uporabljali za preglede. Kliknite V redu.

Posodobitev pregleda pri pregledu v skupni rabi

 1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Identiteta.
 2. Uredite profil, preverite, ali vsebuje veljaven e-poštni naslov, in kliknite V redu.

Naročanje na spletne storitve novic

 1. Kliknite gumb RSS na levi strani sledilnika.

  Opomba:

  Če se gumb RSS ne prikaže v sledilniku, v programu Acrobat odprite pogovorno okno Nastavitve izberite Sledilnik. V sledilniku izberite Omogoči vire RSS in kliknite V redu. Nato sledilnik zaprite in ponovno odprite.

 2. Kliknite Naročnina na vir RSS in nato v polje za naslov URL vnesite spletni naslov.

Nastavitve sledilnika pregleda

Če želite določiti nastavitve za sledilnik, v pogovornem oknu Nastavitve v možnosti Kategorije izberite Sledilnik.

Samodejno poišči nove komentarje in podatke obrazca

Določa, kako pogosto se komentarji sinhronizirajo. Če želite onemogočiti samodejno sinhronizacijo, drsnik pomaknite skrajno desno, dokler se ne prikaže vrednost Nikoli.

Prekini iskanje novih komentarjev in podatkov obrazca

Določa, po kolikem času nedejavnosti pregleda ali obrazca se prekine iskanje novih komentarjev ali podatkov obrazca.

Odstrani mesta strežnika po meri

Če želite odstraniti profil strežnika, ga izberite na seznamu in kliknite Odstrani profil strežnika.

Obvestila

Določa, kje se prikažejo obvestila sledilnika.

Omogoči vire RSS v sledilniku

Ko je ta možnost izbrana, je na levi strani sledilnika prikazana kategorija RSS. Na vire RSS se lahko naročite iz sledilnika.

Počisti vse shranjene poverilnice

Kliknite, če želite odstraniti vse shranjene poverilnice, ki se uporabljajo za preglede v skupni rabi.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu