Postopek ARMsvc.exe v sistemu Windows prek programa Adobe Reader 10.1 in novejših različic

Kaj je postopek ARMsvc.exe?

Adobe Reader 10.1 v sistemih Windows 7, Vista in Server 2008 namesti datoteko ARMsvc.exe kot del orodja za posodabljanje. To je storitev sistema Windows, ki deluje v kontekstu sistema. Nova storitev omogoča neslišne in samodejne posodobitve na napravah, na katerih je uporabnik konfiguriral program za samodejne posodobitve. (Za samodejne posodobitve izberite Uredi > Orodje za posodabljanje > Samodejno prenesi in namesti posodobitve ali Nastavitve > Orodje za posodabljanje > Samodejno prenesi in namesti posodobitve.) Brez te storitve uporabnik potrdi prisvojitev prek pogovornega okna Nadzor uporabniškega računa (UAC) med postopkom posodobitve.

Kako pogosto postopek preverja posodobitve?

Storitev nima razporejevalnika in ne opravi nobenega dejanja samostojno. To storitev uporabi orodje za posodabljanje, kadar potrebuje prisvojitev. Orodje za posodabljanje privzeto preveri posodobitve vsake tri dni po zadnjem uspešnem preverjanju.

Ali je ta postopek mogoče konfigurirati?

Tega postopka ni mogoče konfigurirati, lahko pa ga oseba z zahtevanimi pravicami ustavi ali onemogoči. Nastavitve za spreminjanje intervala posodobitev ali načina preverjanja upravlja orodje za posodabljanje. Za več informacij glejte http://kb2.adobe.com/si/cps/837/cpsid_83709/attachments/Acrobat_Reader_Updater.pdf.

Ali je mogoče postopek prekiniti ali zaustaviti?

Da. Tako kot vse standardne storitve sistema Windows je tudi ta postopek mogoče konfigurirati v Upravitelju storitev sistema Windows. Če je postopek konfiguriran tako, da je ustavljen ali onemogočen, ga orodje za posodabljanje ne more uporabljati.

Ali ta storitev deluje v sistemu XP?

Ne. Posodobitve za standardne uporabnike so v sistemu XP onemogočene.

Kako storitev deluje z nadzorom uporabniškega računa?

Če je v sistemih Vista in Win 7 nadzor uporabniškega računa (UAC) izklopljen, je orodje za posodabljanje onemogočeno za standardne uporabnike. Če je UAC vklopljen, je orodje za posodabljanje omogočeno za standardne uporabnike. Vendar pa neslišne namestitve za standardne uporabnike niso mogoče, saj je za prisvojitev namestitve posodobitev potrebno zagotoviti skrbniške poverilnice. V tem poteku dela so standardni uporabniki preklopljeni na način uporabniških vmesnikov (s prikazanimi pogovornimi okni) za zagotovitev poverilnic. (Uporabniški način se preklopi tudi, če so nastavitve orodja za posodabljanje nastavljene tako, da delujejo v popolnoma samodejnem načinu.) Standardni uporabniki ne morejo namestiti posodobitev brez vnosa poverilnic niti z uporabo datoteke armsvc.exe.