Uporabniške spremembe Javascript za programsko opremo Acrobat ali Reader 10.1.1

Občinstvo

Skrbniki v podjetju, ki upravljajo z napravami v poteku dela, ki uporabljajo trajne globalne spremenljivke (Windows in Macintosh) ali po meri prilagojene datoteke JavaScript (samo Windows).

Pregled

Zaradi velikega zanimanja za varnost, podjetje Adobe izdaja občasne spremembe funkcij programske opreme Acrobat in Adobe Reader, ki dodano izboljšajo odpornost izdelka pred zlonamernimi napadi. Kot del tega, 10.1.1 predstavlja spremembe funkciji JavaScript, ki shranjuje globalne spremenljivke in izvršuje uporabniško definirane skripte.

Pred 10.1.1 je lahko končni uporabnik namestil datoteke JavaScript v %ApplicationData%\Adobe\(ime izdelka)\(različica)\JavaScripts, ki so se samodejno zagnale ob zagonu programa. Na primer, informacijska ekipa lahko namesti datoteko JS za spremembo uporabniškega vmesnika izdelka s skrivanjem ali dodajanjem elementov menija v napravah s sistemom Windows XP v C:\Dokumenti in nastavitve\(uporabniško ime)\Podatki programa\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts. Poleg tega mapa vsebuje glob.js in glob.settings,js, datoteki, ki sta namenjeni za branje in zapisovanje med shranjevanjem globalnih spremenljivk.

Spremembe za 10.1.1

Po zasnovi, procesi programa Acrobat ne zapisujejo v mapo %ApplicationData%\ Acrobat\Privileged\10.0. Poleg tega je procesom preizkusnega okolja izrecno prepovedano zapisovanje v to mapo. Zaradi tega je najbolj varna možnost, da omogočite zaščiten pogled v programu Acrobat in zaščiten način v programu Reader, ter s tem izvajate vse procese v preizkusnem okolju. Hkrati različica 10.1.1 predstavlja naslednje spremembe:

  • Novo uporabniško mesto JS: uporabniška mapa JavaScript je premaknjena iz
    • Vista in Windows 7: Users\(uporabniško ime)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts v Users\(uporabniško ime)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts. Na primer, nova pot je lahko C:\Users\JoeUser\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts
    • XP: Dokumenti in nastavitve\(uporabniško ime)\Podatki programa\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts v Dokumenti in nastavitve\(uporabniško ime)\Podatki programa\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts. Na primer, nova pot je lahko: C:\Dokumenti in nastavitve\JoeUser\Podatki programa\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts

Opomba: ta sprememba velja samo za sistem Windows. Prav tako, sprememba ne vpliva na vedenje C:\Programske datoteke\Adobe\(ime izdelka in različica)\(ime izdelka)\JavaScripts.

  • Nova oblika in mesto trajnih globalnih spremenljivk: spremenljive nastavitve, shranjene v glob.settings.js in glob.js, so zdaj v novem imeniku na %ApplicationData%\Adobe\Acrobat\10.0\JSCache. Ključni vrednostni pari, ki so prebrani iz ASCab, se uporabljajo za inicializacijo trajnih globalnih spremenljivk. V tem imeniku nastavitve niso shranjene kot datoteke JavaScript.

Kaj morate storiti

Če niste shranili spremenljivk kot trajne globalne spremenljivke ali v omenjene imenike niste namestili po meri prilagojene datoteke JavaScript, vam te spremembe ni treba upoštevati. V nasprotnem primeru ohranite integriteto potekov dela z naslednjim postopkom:

Za težave z globalnimi spremenljivkami (Windows in Macintosh)

  • Potrdite, da se v glob.js in glob.settings.js nahajajo samo ključni vrednostni pari in skalarne vrednosti. Poteki dela, ki uporabljajo te datoteke za shranjevanje drugih metod, bodo prekinjeni.
  • Ker boste z uporabo 10.1.1 izgubili vse podatke, ki se nahajajo v glob.js in glob.settings.js, ohranite integriteto potekov dela z naslednjim postopkom:

1. Za program Acrobat lahko:

  • Kopirate JavaScript v obstoječi datoteki glob.js in glob.setting.js iz stare mape JavaScripts in jo izvršite v konzoli JavaScript nove seje Acrobat. S tem boste izvozili shranjene globalne spremenljivke v novo sejo Acrobat. Oziroma,
  • kopirajte glob.js in glob.setting.js iz stare mape JavaScripts v mapo %Programske datoteke%/Adobe/Reader/JavaScript in nato izbrišite izvirne datoteke. Ponovno zaženite izdelek, da izvozite spremenljivke v novi obliki.

Opomba: za programsko opremo Adobe Reader lahko uporabite samo slednjo metodo, ker konzola JavaScript ni na voljo, razen, če ste jo omogočili v skladu z navodili na http://blogs.adobe.com/pdfdevjunkie/2008/10/how_to_use_the_javascript_debu.html.

2. Ročno izvršite metodo setPersistent JavaScript na vseh globalnih spremenljivkah, da zagotovite pravilno selitev v novo obliko. Na primer, zaženite naslednjo JavaScript v konzoli:

for (var name in global) global.setPersistent("global."+name, true);

Za uporabniške težave z JavaScript (samo za Windows)

Kopirajte vse uporabniško ustvarjene datoteke JavaScript z %APPDATA%\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts v %APPDATA%\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts.