Підтримка дисплеїв із надвисокою роздільною здатністю

InDesign – це програма, здатна працювати з дисплеями з надвисокою роздільною здатністю. Вона враховує різні налаштування роздільної здатності в точках на дюйм (DPI) та динамічні зміни DPI. Інтерфейс користувача має однаково гарний вигляд за різних налаштувань DPI на дисплеї. Завдяки функції врахування налаштувань DPI в InDesign, інтерфейс користувача має належний вигляд на дисплеї з надвисокою роздільною здатністю з чіткими елементами інтерфейсу, візуально привабливими за різних коефіцієнтів масштабування.

Функції надвисокої роздільної здатності у Windows

Список пов'язаних із надвисокою роздільною здатністю функцій, підтримуваних на платформі Windows.

Функція

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Значення DPI на панелі керування

Так

Так

Так

Так

Так

Створення віртуальної роздільної здатності для програм, що не враховують роздільну здатність

Ні

Так

Так

Так

Так

Створення віртуальної роздільної здатності для системних програм, що враховують роздільну здатність

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Інтерфейс прикладного програмування для забезпечення врахування роздільної здатності

Ні

Так

Так

Так

Так

Інтерфейси прикладного програмування для відновлення метрики системи та роздільної здатності

Так

Так

Так

Так

Так

Вікно з повідомленням про зміну роздільної здатності

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Інтерфейси прикладного програмування для відновлення роздільної здатності монітора

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Необхідність перезапуску/вимкнення журналу для зміни роздільної здатності монітора

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Ні

Необхідність перезапуску/вимкнення журналу для зміни роздільної здатності системи

Перезавантаження

Перезавантаження

Вимкнення журналу

Вимкнення журналу

Вимкнення журналу

Індивідуальне налаштування роздільної здатності для кожного користувача

Ні

Ні

Так

Так

Так

Автоматичне налаштування роздільної здатності за першого входу в систему

Ні

Ні

Так

Так

Так

Автоматичне налаштування роздільної здатності за кожного входу в систему

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Індивідуальне налаштування роздільної здатності для кожного монітора

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Вбудована функція розрахунку відстані перегляду у функції розрахунків роздільної здатності за замовчуванням

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Елементи керування роздільною здатністю системи та роздільною здатністю кожного монітора

Windows розраховує значення роздільної здатності для системи під час першого входу, щоб обрати налаштування роздільної здатності, що є найкращим для конкретного обладнання. Можна вручну змінити значення роздільної здатності системи за замовчуванням на панелі керування, зробивши таким чином інтерфейс користувача більшим або меншим, ніж той, що встановлено за замовчуванням.  

Щоб змінити значення роздільної здатності у Windows 7 і Windows 8, дотримуйтеся такого порядку дій:

Змінення налаштувань роздільної здатності у Win 7 і Win 8

 1. Відкрийте панель керування, оберіть розділ «Оформлення та персоналізація», а потім «Дисплей».

 2. У вікні «Дисплей» виконайте одну з таких дій:

  • Щоб збільшити розмір тексту та інших елементів на екрані, оберіть значення «Середній – 125%» або «Більший – 150%», а потім натисніть «OK».
  • Щоб зменшити розмір тексту та інших елементів на екрані, оберіть значення «Менший - 100% (за замовчуванням)», а потім натисніть «OK».
 3. Щоб побачити зміни, закрийте всі свої програми і вийдіть із системи.

Щоб установити власне значення роздільної здатності у Windows 7 і Windows 8, дотримуйтеся такого порядку дій:

 1. Відкрийте панель керування, оберіть розділ «Оформлення та персоналізація», а потім «Дисплей».

 2. У вікні «Дисплей» оберіть пункт «Установити особливий розмір тексту (т/д)».

 3. У діалоговому вікні «Настроювання роздільної здатності» у списку «Масштаб (відсотків від звичайного розміру)» уведіть потрібне значення у відсотках і натисніть «OK». У такому випадку відсоткове значення 150% від значення 96 точок на дюйм за замовчуванням становитиме 144 точки на дюйм. Зверніть увагу на наявність пункту «Для масштабування роздільної здатності використовувати стиль Windows XP». За встановлення цієї позначки функція створення віртуальної роздільної здатності вимикається.

 4. Щоб побачити зміни, закрийте всі свої програми, вийдіть із системи і знову ввійдіть.

Змінення налаштувань роздільної здатності у Win 8.1

Наявність чи відсутність позначки біля пункту «Вибрати один масштаб для всіх дисплеїв» визначає, яке масштабування застосовуватиметься: притаманне для Windows 8 (не вибрано) чи притаманне для Windows 8.1 (вибрано).

 • Поведінка Windows 8: призначені для настільних комп'ютерів програми, що не враховують роздільну здатність, масштабуються згідно з роздільною здатністю основного монітора. Користувачі можуть змінювати цей актуальний для всієї системи коефіцієнт масштабування, обираючи різні кнопки або вводячи власне значення.
 • Поведінка Windows 8.1: призначені для настільних комп'ютерів програми, що не враховують роздільну здатність, масштабуються індивідуально, згідно з роздільною здатністю кожного монітора. Подальше користувацьке коригування виконується шляхом зміни значення масштабування на настільному комп'ютері вручну.

Якщо позначку, що дозволяє Windows керувати налаштуваннями екрана, не встановлено, застосовуватиметься поведінка, притаманна для Windows 8. На панелі керування відображаються характерні для Windows 8 кнопки для застосування актуального для всієї системи коефіцієнта масштабування. Іншими словами, індивідуальне масштабування для кожного монітора вимкнено.

Якщо ж позначку, що дозволяє Windows керувати налаштуваннями екрана, встановлено, застосовується притаманне для Windows 8.1 індивідуальне масштабування для кожного монітора, і замість кнопок на панелі керування відображається повзунок, який дозволяє встановлювати менше чи більше значення масштабування. Цей елемент керування призначено для змінення масштабу на настільному комп'ютері вручну. Для повзунка може бути передбачено кілька позначок залежно від діапазону значень роздільної здатності за поточної конфігурації обладнання.

Якщо застосовується нове введене вручну значення масштабування на настільному комп'ютері, масштаб кожного монітора відповідно збільшується або зменшується, якщо це можливо. Якщо для монітора встановлено мінімальне (96 точок на дюйм = масштаб 100%) або максимальне (192 точки на дюйм = масштаб 200%) значення, введене вручну значення не впливає на масштабування цього монітора. Якщо застосування масштабування до монітора призведе до встановлення віртуального розміру, меншого за мінімальну роздільну здатність 1024x720, введене вручну значення не враховується.

Якщо до повзунка для встановлення меншого/більшого масштабу застосовується певна зміна (за допомогою кнопки «Застосувати»), масштаб змінюється одразу. Така зміна масштабу бітового зображення застосовується в усіх програмах. Уміст програм, що враховують роздільну здатність, може бути дещо розмитим до виконання наступної авторизації, коли виконується повторне читання даних про роздільну здатність і відповідна візуалізація програми.

Щоб установити власне значення роздільної здатності у Windows 8.1 із індивідуальним масштабуванням для кожного монітора, дотримуйтеся такого порядку дій:

 1. Відкрийте панель керування, оберіть розділ «Оформлення та персоналізація», а потім «Дисплей».

 2. У вікні «Дисплей» виконайте одну з таких дій:

  • Щоб збільшити розмір тексту та інших елементів на екрані, пересуньте повзунок у бік значення «Більше» і натисніть «Застосувати».
  • Щоб зменшити розмір тексту та інших елементів на екрані, пересуньте повзунок у бік значення «Менше» і натисніть «Застосувати».
 3. Такі зміни застосовуються одразу. Програми масштабуються, і для них створюється віртуальна розподільча здатність. Ці значення зберігаються до виходу із системи/входу в систему.

Щоб установити власне значення роздільної здатності у Windows 8.1 без індивідуального масштабування для кожного монітора, дотримуйтеся такого порядку дій:

 1. У меню «Пуск» оберіть «Панель керування», клацніть пункт «Оформлення та персоналізація», а потім – «Дисплей».
 2. Установіть позначку «Вибрати один масштаб для всіх дисплеїв». З'явиться зображення екрана Windows 7 і Windows 8. Роздільну здатність можна змінити за допомогою звичних кнопок.  

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності