До сторінок можна додавати маркер поточного номера сторінки, щоб визначити, де буде розташовано номер сторінки і як він буде виглядати. Завдяки тому, що маркер номеру сторінки автоматично оновлюється, номер сторінки завжди відображається правильно — навіть якщо додати, видалити або змінити розташування сторінок в документі. До маркерів номера сторінки можна застосовувати форматування і стилі як до тексту.

Додавання маркера номера сторінки на сторінку-шаблон

Зазвичай маркери номера сторінки додаються до сторінок-шаблонів. Коли сторінка-шаблон застосовується до сторінок документа, нумерація сторінок оновлюється автоматично, подібно до колонтитулів.

Номер сторінки на шаблоні
Номер сторінки на шаблоні A (ліворуч) і сторінка 5 на основі цього шаблону (праворуч)

Якщо автоматичний номер сторінки знаходиться на сторінці-шаблоні, відображається префікс сторінки-шаблону. На сторінці документа автоматичний номер сторінки відображає номер сторінки. На монтажному столі відображається PB.

Дивіться відеопосібник Додавання нумерації сторінок.

  1. На панелі «Сторінки» двічі клацніть по сторінці-шаблону, на яку потрібно додати номер сторінки. Щоб дізнатися, як створити сторінку-шаблон, див. Створення шаблонів.

  2. Створіть текстовий кадр достатнього розміру для найдовшого номера сторінки і для будь-якого тексту, який ви бажаєте розмістити поряд із номером. Розмістіть текстовий кадр там, де необхідно відобразити номер сторінки.

    Якщо в документі є розворот, створіть окремі текстові кадри для лівої та правої сторінок-шаблонів.

  3. У текстовий кадр номера сторінки додайте будь-який текст, що буде розташований перед номером сторінки чи після нього (наприклад, «Сторінка»).

  4. Розташуйте точку вставки там, де має з’явитися номер сторінки, а потім виберіть команди меню «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Маркери» > «Поточний номер сторінки».

  5. Застосуйте сторінку-шаблон до сторінок документа, на яких має з’явитися нумерація сторінок. Щоб дізнатися, як використовувати сторінки-шаблони, див. Застосування сторінок-шаблонів.

Примітка.

Видалити номер сторінки з першої сторінки документа можна у два способи. Застосуйте інший шаблон або шаблон «Немає» або ж скасуйте дію шаблонного текстового кадру на сторінці документа та вилучіть його. Щоб скасувати дію шаблонного текстового кадру, клацніть по ньому, утримуючи натиснутими клавіші Ctrl/Cmd+Shift.

Змінення стилю нумерації сторінок

За замовчуванням сторінки нумеруються арабськими цифрами (1, 2, 3...); однак можна нумерувати сторінки великими або малими римськими цифрами (i, ii, iii...) або використовувати алфавітно-цифрову нумерацію (a, b, c...). Ви також можете нумерувати сторінки цифрами, що починаються з нуля. Кожна частина документа, у якій використовується інший стиль нумерації, називається розділом.

В японській, китайській та корейській версії продукту за замовчуванням для нумерації сторінок використовуються арабські цифри. Однак за допомогою команди «Параметри нумерації і розділу» ви можете обрати стиль нумерації, наприклад римські або арабські цифри, символи кандзі тощо. Параметр «Стиль» дозволяє обрати кількість цифр у номері сторінки, наприклад 001 або 0001. Кожна частина документа, в якій використовується інший стиль нумерації, називається розділом. Більш докладну інформацію щодо розділів див. тут: Визначення нумерації розділів.

Користуйтеся діалоговим вікном «Параметри нумерації і розділу», щоб, змінюючи стиль нумерації сторінок, використовувати інший формат. Скориставшись цим діалоговим вікном, також можна почати нумерацію сторінок з початку або почати нумерацію із вказаного вами номера.

  1. На панелі «Сторінки» виберіть сторінку, на якій потрібно почати розділ із новим стилем нумерації.

  2. Виберіть команди меню «Макет» > «Параметри нумерації і розділу».

  3. Задайте параметри й натисніть кнопку «OK». Див. Параметри нумерації документів.

Значок індикатора розділу  з’являється над значком сторінки на панелі «Сторінки», визначаючи початок нового розділу.

Примітка.

Якщо номер або літера з’являється перед вставленим вами номером поточної сторінки, це означає, що включено префікс розділу. Якщо ви не хочете, щоб він з’являвся, зніміть мітку в полі «Включати префікс під час нумерування сторінок» у діалоговому вікні «Параметри нумерації і розділу».

Загальні завдання нумерації сторінок

InDesign надає кілька різних функцій, що допомагають створювати ефекти нумерації сторінок.

Щоб зробити це:

Зробіть таке:

Додавання нумерації сторінок у документи в книзі.

Див. Нумерація сторінок, глав та абзаців у книзі.

Додавання номерів розділів і глав.

Див. Додавання нумерації розділів і глав.

Створення рухомих колонтитулів, що використовують такі текстові змінні, як дата створення, ім’я файлу або поточний заголовок чи назва.

Див. Створення колонтитулів і Текстові змінні.

Створення ефекту «Сторінка x із y», де x – поточна сторінка, а y – загальна кількість сторінок.

Вставте маркер поточного номера сторінки для x, і текстову змінну «Номер останньої сторінки» – для y (виберіть команди меню «Текст» > «Текстові змінні» > «Вставити змінну» > «Номер останньої сторінки»).

Створення переходу матеріалу «Продовження на сторінці x».

Див. Додавання автоматичної нумерації сторінок для переходів матеріалу.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності