Обтікання об’єктів текстом

Ви можете встановити обтікання текстом будь-якого об’єкта, включно з текстовими кадрами, імпортованими зображеннями, об’єктами, що їх ви малюєте в InDesign. Коли ви застосовуєте обтікання текстом до об’єкта, InDesign створює межі навколо об’єкта, що не пропускають текст. Об’єкт, що обтікається текстом, називається об’єктом обтікання. Обтікання текстом ще називають обгортанням текстом.

Не забувайте, що обтікання текстом застосовується до об’єкта, що обтікається, а не до самого тексту. Будь-яка зміна меж обтікання залишатиметься, якщо ви переміщуватимете об’єкт обтікання біля іншого текстового кадру.

Обтікання простих об’єктів текстом

 1. Щоб відобразити панель «Обтікання текстом», виберіть «Вікно» > «Обтікання текстом».
 2. Інструментом «Виділення»  або «Часткове виділення» виділіть об'єкт, до якого треба застосувати обтікання.
 3. У панелі «Обтікання текстом» натисніть на потрібній фігурі обтікання:

  Обтікання навколо рамки розміру 

  Створює прямокутне обтікання, ширина та висота якого визначаються рамкою розміру вибраного об'єкта, включно з будь-якими вказаними користувачем відстанями зсуву.

  Обтікання навколо фігури об'єкта 

  Також відоме як обтікання контуру, створює межу обтікання тексту, що має ту саму форму, що й виділений кадр (плюс-мінус будь-які встановлені відстані зсуву).

  Обтікання навколо рамки розміру
  Параметр «Обтікання навколо рамки розміру» (ліворуч) порівняно з параметром «Обтікання навколо фігури об’єкта» (праворуч)

  Перехід до об'єкта 

  Не дає тексту з’являтися в будь-якому доступному місці праворуч або ліворуч від кадру.

  Перейти до наступної колонки 

  Переміщує сусідній абзац угору наступної колонки або наступного текстового кадру.

 4. У меню «Обтікання в» визначте, чи застосовується обтікання до певного боку (наприклад, правий бік або найбільша ділянка) або в напрямку до або від корінця. (Якщо ви не бачите меню «Застосувати обтікання до», виберіть «Показати параметри» в меню панелі «Обтікання текстом».)

  Цей параметр доступний лише в тому разі, якщо ви вибрали «Обтікання навколо рамки розміру» або «Обтікання навколо фігури об’єкта».

  Параметри обтікання
  Параметри обтікання

  A. Правий і лівий бік B. Бік, ближчий до корінця C. Бік, віддалений від корінця 
 5. Задайте значення зсуву. Додатні значення пересувають обтікання від кадру, від’ємні пересувають обтікання в межах кадру.

Якщо ви не можете застосувати обтікання текстом до зображення, переконайтеся, що параметр «Ігнорувати обтікання текстом» не вибрано для текстового кадру, що не обтікається. Також якщо «Обтікання текстом впливає лише на текст нижче» вибрано в параметрах «Композиція», переконайтеся, що текстовий кадр знаходиться під об’єктом обтікання.

Текстові кадри всередині групи не зачіпаються обтіканням текстом, застосованим до групи.

Примітка.

Щоб установити типові параметри обтікання текстом для всіх нових об’єктів, зніміть виділення всіх об’єктів і потім задайте налаштування обтікання текстом.

Обтікання текстом імпортованих зображень

Щоб застосувати обтікання текстом до імпортованого зображення, запишіть відсічний контур у тій програмі, де ви створили зображення, якщо це можливо. Коли ви розташовуєте зображення в InDesign, виберіть параметр «Застосовувати відсічний контур Photoshop» у діалоговому вікні «Параметри імпорту зображення».

 1. Щоб відобразити панель «Обтікання текстом», виберіть «Вікно» > «Обтікання текстом».
 2. Виділіть імпортоване зображення і на панелі «Обтікання текстом» натисніть «Застосувати обтікання навколо фігури об’єкта» .
 3. Задайте значення зсуву. Додатні значення пересувають обтікання від кадру, від’ємні пересувають обтікання в межах кадру.
 4. Виберіть «Показати параметри» в меню панелі «Обтікання текстом», щоб вивести додаткові параметри.
 5. У меню «Текст» виберіть параметр контуру:

  Рамка розміру

  Обтікає текстом прямокутник, утворений висотою та шириною зображення.

  Визначити краї

  Створює межу, використовуючи автоматичне визначення краю. (Щоб скорегувати визначення країв, виберіть об'єкт та оберіть «Об'єкт» > «Відсічний контур» > «Параметри».)

  Канал альфа

  Створює межу з альфа-каналу, збереженого разом із зображенням. Якщо цей параметр недоступний, альфа-канал не був збережений разом із зображенням. InDesign розпізнає типову прозорість в Adobe Photoshop (шаховий візерунок) як альфа-канал; в іншому разі ви повинні скористатися Photoshop, щоб видалити фон або створити і зберегти один чи декілька альфа-каналів разом із зображенням.

  Контур програми Photoshop

  Створює межу зі контуру, збереженого разом із зображенням. Виберіть «Контур програми Photoshop», потім виберіть контур з меню «Контур». Якщо параметр «Контур програми Photoshop» недоступний, жодний іменований контур не був збережений разом із зображенням.

  Графічний кадр

  Створює межу з кадру контейнера.

  Як у відсіканні

  Створює межу з відсічного контуру імпортованого зображення.

 6. Аби дозволити текстові з’являтися всередині «отворів» зображення — наприклад, всередині зображення шини, виберіть «Включати у краї».
«Включати у краї» вимкнено (ліворуч) і ввімкнено (праворуч)
«Включати у краї» вимкнено (ліворуч) і ввімкнено (праворуч)

Створення інвертованого обтікання текстом

 1. Використовуючи інструмент «Виділення»  або «Часткове виділення» , виділіть об’єкт, наприклад складений контур, що дасть тексту змогу обтікати всередині цього об’єкта.
 2. Щоб відобразити панель «Обтікання текстом», виберіть «Вікно» > «Обтікання текстом».
 3. Застосуйте обтікання текстом до об’єкта і виберіть параметр «Інвертувати». Інвертування загалом застосовується з обтіканням текстом фігури об’єкта.
Обтікання текстом фігури об’єкта (ліворуч) і з ввімкненим параметром «Інвертувати» (праворуч)
Обтікання текстом фігури об’єкта (ліворуч) і з ввімкненим параметром «Інвертувати» (праворуч)

Зміна форми обтікання текстом

 1. Інструментом «Часткове виділення»  виділіть об’єкт, до якого застосовано обтікання текстом. Якщо межа обтікання текстом має ту саму форму, що й об’єкт, ця межа накладається на об’єкт.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб рівномірно змінювати відстань між текстом і об’єктом обтікання, задайте значення зсуву на панелі «Обтікання текстом».
  • Щоб редагувати межу обтікання текстом, скористайтесь інструментом «Перо»  та інструментом «Часткове виділення».
Редагування межі обтікання текстом
Редагування межі обтікання текстом

Якщо ви вручну змінюєте форму контуру обтікання текстом, в меню «Текст» вмикається «Змінений користувачем контур», залишаючись затемненим. Це показує, що контур фігури змінився.

Примітка.

Якщо ви бажаєте використовувати первинний відсічний контур, а не редаговану межу обтікання текстом, виберіть «Той самий, що і відсічний» у меню «Текст» на панелі «Обтікання текстом».

Застосування обтікання текстом до елементів шаблонних сторінок

Якщо ввімкнено параметр «Застосовувати лише до сторінки-шаблону», ви маєте обійти правила для елемента сторінки-шаблону на сторінці документа, щоб застосувати обтікання текстом до нього. Якщо цей параметр вимкнено, текст як на сторінці-шаблоні, так і на сторінці документа може обтікати елементи сторінки-шаблону без потреби обходити правило для елементів сторінки-шаблону.

 1. Виділіть об’єкт на сторінці-шаблоні.
 2. У меню панелі «Обтікання текстом» ввімкніть або вимкніть «Застосовувати лише до сторінки-шаблону».

Цей параметр доступний лише тоді, коли виділено якийсь об’єкт на сторінці-шаблоні, і до нього застосовано обтікання.

Обтікання текстом прив’язаних об’єктів

Якщо ви застосуєте обтікання текстом до прив'язаного об'єкта, обтікання впливатиме на рядки тексту в матеріалі, який розташований після маркера прив'язки. Однак, обтікання не впливає на рядок тексту, що містить маркер прив'язаного об'єкта, або на будь-які рядки перед ним.

Коли ви вставляєте якийсь об’єкт як вбудований об’єкт, його межі обтікання текстом зберігаються.

Вимкнення обтікання текстом на прихованих шарах

Коли ви приховуєте шар, що містить об’єкт обтікання, текстові кадри на інших шарах обтікають об’єкт, якщо тільки ви не ввімкнете параметр «Не застосовувати обтікання текстом, коли шар приховано» в діалоговому вікні «Параметри шару». Якщо цей параметр ввімкнено, приховування шару може спричинити перекомпонування тексту на решті шарів.

 1. В палітрі «Шари» двічі натисніть шар, що містить об’єкт обтікання.
 2. Не застосовувати обтікання текстом, коли шар приховано.

Вирівнювання тексту за об’єктами обтікання

Коли ви визначите, як має бути вирівняно текст біля об’єктів обтікання, зміни застосуються до цілого документа.

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Композиція» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Композиція» (Mac OS).
 2. Виберіть один із наведених параметрів і натисніть «OK».

  Вирівнювання тексту за об’єктом

  Вирівнює текст біля об’єктів обтікання, що відділяють колонку тексту. Цей параметр працює лише тоді, коли обтікання текстом повністю перериває рядки тексту, розділяючи таким чином кожний рядок на дві чи більше частини.

  Примітка.

  Якщо вибрано «Вирівняти за лівим краєм», текст вирівнюється за лівим або верхнім краєм об'єкта; якщо вибрано «Вирівняти за правим краєм», текст вирівнюється за правим або нижнім краєм об'єкта; якщо вибрано «Повне вирівнювання», текст вирівнюється з обох боків.

  Вирівнювання тексту за об’єктом
  Вирівнювання тексту за об’єктом

  Пропустити за інтерліньяжем

  Переміщує текст, що обтікається, до наступного доступного приросту інтерліньяжу нижче об’єкта, що обтікається текстом. Якщо цей параметр не увімкнено, рядки тексту можуть перескакувати нижче об’єкта, заважаючи тексту приєднуватися до тексту в сусідньому стовпці або текстовому кадрі. Вибір цього параметра особливо корисний, коли слід упевнитися в тому, що текст вирівнюється по сітці базових ліній.

  Обтікання текстом впливає тільки на текст нижче

  Текст над об’єктом, що обтікається, не зачіпається обтіканням. Порядок стосу визначається положенням шару на панелі «Шари» і порядком стосу об’єктів на шарі.

Ігнорування обтікання текстом у текстовому кадрі

Іноді вам потрібно вимкнути обтікання текстом у текстовому кадрі. Наприклад, ви хочете, щоб один текстовий кадр обтікав зображення, але не хочете, щоб інший текстовий кадр з’являвся в середині зображення.

 1. Виділіть текстовий кадр і виберіть «Об’єкт» > «Параметри текстового кадру».
 2. Виберіть «Ігнорувати обтікання текстом» і натисніть «OK».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності