Handboek Annuleren

Plaatsgegevens (locatie-informatie) toevoegen en beheren

 1. Elements Organizer Handboek
 2. Inleiding
  1. Wat is Elements Organizer?
  2. Nieuw in Elements Organizer
  3. Systeemvereisten | Elements Organizer
  4. Basisbeginselen van de werkruimte
  5. Media bulksgewijs importeren
  6. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
 3. Werkruimte en workflow
  1. Basisbeginselen van de werkruimte
  2. Bekijk en deel automatisch gecreëerde fotocollages, diavoorstellingen en meer
  3. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  4. Toetsen voor het bewerken van foto's
  5. Toetsen voor het zoeken van foto's
  6. Toetsen voor het weergeven van foto's
  7. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
  8. Een land of regio selecteren
 4. Mediabestanden importeren
  1. Media importeren van camera's en kaartlezers
  2. Media bulksgewijs importeren
  3. Media importeren uit de iPhoto-bibliotheek (alleen Mac OS)
  4. Foto's importeren van scanners (alleen Windows)
  5. Media importeren uit bestanden en mappen
 5. Mediabestanden bekijken en corrigeren
  1. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  2. Videobeelden en afbeeldingen op een volledig scherm weergeven
  3. Foto's groeperen in versiesets
  4. Foto's repareren in Elements Organizer
  5. Foto's en video's corrigeren met gebruik van andere toepassingen
  6. Een automatische collectie van uw beste foto's maken
 6. Plaatsen, gezichten en gebeurtenissen markeren
  1. Plaatsgegevens (locatie-informatie) toevoegen en beheren
  2. Gezichten markeren en media ordenen in de weergave Personen
  3. Gebeurtenisgegevens toevoegen en beheren
  4. Gebeurtenisstapels maken met behulp van Slimme gebeurtenissen
 7. Catalogi, mappen en albums beheren
  1. Albums en albumcategorieën maken
  2. Albums en albumcategorieën bewerken
  3. Catalogi maken en bewerken in Elements Organizer
  4. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 2018
  5. Tags toevoegen aan uw media
  6. Slimme tags gebruiken
  7. Opgeslagen zoekopdrachten maken en bewerken
  8. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 15 en oudere versies
  9. Problemen met de catalogus oplossen
 8. Foto's en video's doorzoeken
  1. Geavanceerd zoeken gebruiken
  2. Het menu Zoeken gebruiken
  3. Mediabestanden zoeken op trefwoordtags
  4. Zoekopties om mediabestanden te zoeken
  5. Zoeken naar mediabestanden
  6. Mediabestanden zoeken met gebruik van de tijdlijn
 9. Fotoprojecten maken
  1. Overzicht van Elements Organizer-projecten
  2. Presentaties
  3. Een fotokalender maken
  4. Presentaties maken (alleen Windows) | Elements 12
 10. Videoprojecten maken
  1. Instant Movies en videoartikelen maken
  2. Videoprojecten weergeven
 11. Afdrukken, delen en exporteren
  1. Foto's afdrukken
  2. Foto's en mediabestanden verzenden via e-mail
  3. Foto's als PDF-bestand per e-mail verzenden
  4. Video's delen
  5. Foto's exporteren
  6. Foto's delen via online services
  7. E-mailvoorkeuren instellen

Leer de krachtige kaartintegratie van Elements Organizer te gebruiken om uw media te organiseren en te bekijken op basis van de plaatsen waar ze zijn gemaakt.

De Elements Organizer heeft Mapbox geïntegreerd om u te helpen bij het koppelen van foto's en video's met de plaats waar ze zijn gemaakt, zodat u ze later eenvoudig kunt vinden en organiseren.

Als de foto's die u importeert GPS-informatie hebben, bewaart de Elements Organizer de locatiegegevens en worden de geïmporteerde foto's automatisch op de juiste plaats op de kaart geplaatst.

Als de foto's die u importeert geen GPS-informatie hebben, kunt u de geïmporteerde foto's met plaatsen op de kaart koppelen door ze simpelweg ernaartoe te slepen of door naar de plaatsen te zoeken.

U kunt ook een video koppelen aan een locatie op de kaart door gewoon te slepen en neer te zetten of door naar de locatie te zoeken.

Gebruik de weergave Plaatsen om mediabestanden weer te geven en te ordenen op basis van de locatiegegevens.

Opmerking:

Zonder actieve internetverbinding functioneert de kaartfunctionaliteit niet.

Tabbladen Vastgezet en Losgemaakt

De Elements Organizer geeft de mediabestanden zonder locatiegegevens weer op het tabblad Losgemaakt van de weergave Plaatsen. Mediabestanden met locatiegegevens (bijvoorbeeld foto's die zijn gemaakt met een camera met GPS of die u handmatig hebt getagd in de weergave Plaatsen) worden weergegeven in het tabblad Vastgezet.

Mediabestanden weergeven voordat u locatiegegevens toevoegt

Nadat u uw mediabestanden hebt geïmporteerd, gaat u naar het tabblad Losgemaakt. Alle mediabestanden die geen locatiegegevens bevatten, worden hier weergegeven.

De optie Groeperen op tijd is standaard geselecteerd. Als u deze optie selecteert, worden uw foto's geordend op datum en tijd en wordt het voor u eenvoudiger om locatiegegevens toe te voegen aan mediabestanden die in een bepaald tijdsbestek zijn gemaakt. Het wordt bijvoorbeeld gemakkelijker foto's te ordenen die tijdens uw verjaardag op Hawaï zijn genomen, omdat u alle foto's van uw verjaardag kunt labelen met de locatie Hawaï.

U kunt het aantal weergegeven tracks wijzigen door de schuifregelaar Aantal groepen te verplaatsen. Verplaats de schuifregelaar naar links (naar Min) om meer mediabestanden te groeperen in het tijdsbestek waarin deze bestanden zijn gemaakt. Met andere woorden, er worden minder tracks weergegeven als u de schuifregelaar naar links verplaatst. En er worden meer tracks weergegeven als u de schuifregelaar naar rechts verplaatst (naar Max).

Locatiegegevens toevoegen aan uw mediabestanden

De Elements Organizer geeft u verschillende eenvoudige manieren om locatiegegevens toe te voegen (mediabestanden koppelen met plaatsen op de kaart) aan uw mediabestanden:

 • Zoek naar een locatie en wijs deze toe (in de weergave Plaatsen op het tabblad Losgemaakt)
 • Gebruik de knop Locatie toevoegen (in de weergave Plaatsen op het tabblad Losgemaakt of in de weergave Media)
 • Sleep de mediabestanden naar de kaart (in de weergave Plaatsen op het tabblad Losgemaakt)

Zie De aan een locatie gekoppelde mediabestanden weergeven voor meer informatie over de manieren waarop u foto's en video's per locatie kunt bekijken.
 

Zoek een locatie en wijs die toe

Selecteer de mediabestanden die u wilt koppelen met plaatsen op de kaart op het tabblad Losgemaakt in de weergave Plaatsen. Zoek vervolgens in de zoekbalk boven de kaart naar de locatie waar u de geselecteerde mediabestanden wilt plaatsen. 

Gebruik de knop Locatie toevoegen

U kunt de knop Locatie toevoegen gebruiken om op de volgende manieren naar een locatie te zoeken en een locatie toe te wijzen.

Een locatie toevoegen aan alle afbeeldingen in een track

Zorg ervoor dat u in de weergave Losgemaakt werkt en dat de optie Groeperen op tijd is geselecteerd. Verplaats de schuifregelaar Aantal groepen om de gewenste track te bereiken. Klik vervolgens op de knop Locatie toevoegen op de track om alle afbeeldingen in die track op de kaart te plaatsen. 

Een locatie toevoegen aan geselecteerde afbeeldingen van het tabblad Losgemaakt

U kunt een locatie toevoegen aan een aantal geselecteerde mediabestanden. Deze bestanden kunnen op dezelfde track of op verschillende tracks staan.

Selecteer de afbeeldingen op het tabblad Losgemaakt en klik op de knop Locatie toevoegen in het deelvenster Handelingen.

Een locatie toevoegen aan geselecteerde afbeeldingen in de weergave Media

 • Selecteer de afbeeldingen in de weergave Media en klik op de knop Locatie toevoegen in het deelvenster Handelingen.

Mediabestanden op de kaart slepen

Sleep op het tabblad Losgemaakt in de weergave Plaatsen de mediabestanden naar locaties op de kaart waar u de bestanden mee wilt koppelen.

Uw mediabestanden weergeven nadat u locatiegegevens hebt toegevoegd

Mediabestanden vanaf de kaart bekijken (weergave Plaatsen)

Klik in de weergave Plaatsen op het tabblad Vastgezet om de mediabestanden met locatiegegevens weer te geven (de bestanden die u handmatig hebt gekoppeld met plaatsen op de kaart of die geïmporteerde GPS-informatie bevatten).

In de weergave Vastgezet worden de foto's weergegeven in een stapel, zoals blijkt uit de vorige afbeelding. U kunt het aantal foto's in de stapel bekijken door in de rechterbovenhoek op het locatiepunt te klikken.

Als u een grotere weergave van de foto's wilt bekijken, houdt u de muis boven de stapel. 

Houd de cursor boven het locatiepunt voor een gedetailleerde weergave.

In de gedetailleerde weergave van de stapel kunt u op < of > klikken om de vorige of de volgende foto in de stapel te bekijken.

De locatie afstemmen

Als u de locatie van het mediabestand wilt aanpassen, klikt u op de knop Bewerken in de stapel.

Stel bijvoorbeeld dat u in eerste instantie de tag 'San Francisco' aan alle foto's hebt toegewezen. Met de knop Bewerken kunt u deze locatie later aanpassen in bijvoorbeeld 'Sausalito', 'Golden Gate Bridge', enzovoort.

Stapels weergeven bij verschillende zoomniveaus

Wanneer u uitzoomt in de weergave Vastgezet, worden meerdere stapels op nabijgelegen locaties gegroepeerd in één stapel. Zo kunnen de afzonderlijke stapels voor Dam, Herengracht en Leidseplein worden weergegeven als één stapel met de naam Amsterdam. Zoom in op de kaart om de afzonderlijke stapels weer te geven.

Mediabestanden vanuit het deelvenster Trefwoorden bekijken (weergave Media)

Via het deelvenster Trefwoorden in de weergave Media kunt u, net zoals via de kaart in de weergave Plaatsen, de mediabestanden bekijken die zijn gekoppeld aan een locatie.

 1. Klik in de weergave Media op de knop Trefwoord/info op de actiebalk.

 2. Vouw in het deelvenster Trefwoorden Plaatsen (Tags) uit en selecteer een tag. De mediabestanden die zijn gekoppeld aan de tag worden weergegeven in de weergave Media.

Locatienaam ophalen voor foto's met GPS-gegevens

Als uw mediabestanden GPS-gegevens bevatten, worden ze weergegeven op de kaart, maar dan zonder gekoppelde plaatsnamen.

Als u een plaatsnaam aan deze bestanden wilt koppelen, houdt u de muisaanwijzer boven de stapel en klikt u op de knop Locatie ophalen.

Zoeken naar een locatie op de kaart

U kunt ook naar een locatie op de kaart zoeken. De mediabestanden op en rond de locatie op de kaart worden weergegeven.

Een aangepaste naam aan een locatie geven

U kunt het locatielabel van een mediabestand vervangen door een betere aangepaste naam voor het identificeren van de locatie of voor het personaliseren van het locatielabel. U kunt bijvoorbeeld het locatielabel wijzigen in Mijn kantoor of Mijn huis.

Als u een aangepaste naam wilt maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Houd op het tabblad Vastgezet de muisaanwijzer boven het mediabestand om de uitgebreide weergave te bekijken. Selecteer vervolgens Aangepaste naam toevoegen in het contextmenu.

  U kunt ook op de knop Aangepaste naam in het deelvenster Handelingen klikken.

 2. Geef in het dialoogvenster dat verschijnt een naam van uw keuze aan het mediabestand.

  Als u een aangepaste tag hebt gemaakt, verschijnt deze in de lijst met plaatstags in de weergave Media. U kunt vervolgens uw mediabestanden met dit label filteren, het label aan andere mediabestanden van dezelfde locatie toewijzen, enzovoort.

  Opmerking:

  De aangepaste naam maakt alleen een alias voor een zichtbare locatie op de kaart. U kunt in- of uitzoomen om de gewenste naam te zien waarvoor u een aangepaste naam wilt toevoegen.

Punt verwijderen uit media

Door het punt van een mediabestand te verwijderen, verwijdert u de koppeling van het mediabestand met een plaats op de kaart. Als u het locatiepunt (plaatsgegevens) dat is gekoppeld aan een mediabestand of stapel wilt verwijderen, selecteert u het bestand of de stapel en klikt u er met de rechtermuisknop op. Selecteer in het contextmenu Punt verwijderen.

 • Klik in de weergave Vastgezet op het mediabestand of de stapel en selecteer Verwijderen in het deelvenster Handelingen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online