Gebeurtenisgegevens toevoegen en beheren

Leer hoe u gebeurtenisgegevens kunt toevoegen en beheren in Elements Organizer.

Voeg informatie over gebeurtenissen toe aan mediabestanden zoals foto's en video's. Daarna kunt u gemakkelijk herinneringen aan die gebeurtenis ophalen door deze bestanden weer te geven, geordend op basis van gebeurtenissen.

Opmerking:

In dit artikel wordt de procedure uitgelegd voor het toevoegen en beheren van gebeurtenisgegevens in Elements Organizer 14 en nieuwere versies. Het desbetreffende artikel voor Elements Organizer 13 is beschikbaar via deze koppeling.

U wilt uw foto's of videobestanden misschien wel vaak groeperen op de bijbehorende gebeurtenis, bijvoorbeeld een bruiloft of een verjaardag. Elements Organizer biedt u twee manieren om uw mediabestanden te ordenen op basis van gebeurtenissen:

  • Maak gebeurtenissen door mediabestanden te selecteren in de weergave Media
  • Maak gebeurtenissen op basis van automatische suggesties op het tabblad Voorgesteld van de weergave Gebeurtenissen

Nadat u een gebeurtenis hebt gemaakt, kunt u de bestanden die zijn gekoppeld aan die gebeurtenis gemakkelijk bekijken.
 

Gebeurtenissen maken door mediabestanden te selecteren

  1. Selecteer in de weergave Media de mediabestanden die u aan een gebeurtenis wilt koppelen.

  2. Klik op de taakbalk op Gebeurtenis toevoegen.

  3. (Optioneel) Geef de gebeurtenis een naam en een beschrijving en klik op Gereed.

Gebeurtenissen maken op basis van automatische suggesties

Het tabblad Voorgesteld van de weergave Gebeurtenissen bevat een lijst met uw mediabestanden, die chronologisch zijn gegroepeerd in de vorm van tracks. U kunt alle mediabestanden in een track koppelen aan een gebeurtenis, of u kunt geselecteerde bestanden binnen elke track koppelen aan een gebeurtenis. 

Alle mediabestanden in een track koppelen aan een gebeurtenis

  1. Klik op de knop Gebeurtenis toevoegen boven aan de track.

  2. Geef in het dialoogvenster Gebeurtenis een naam geven een naam op voor de gebeurtenis en klik op OK.

Geselecteerde mediabestanden in een track koppelen aan een gebeurtenis

Als u alleen bepaalde mediabestanden in een track aan een gebeurtenis wilt koppelen, selecteert u eerst de mediabestanden en klikt u daarna op de knop Gebeurtenis toevoegen onder aan de werkruimte.

De gebeurtenissen weergeven die aan een mediabestand zijn gekoppeld

Als u een lijst met gebeurtenissen die aan een mediabestand zijn gekoppeld wilt weergeven, houdt u de muisaanwijzer boven het pictogram op het element in de weergave Gebeurtenissen.

Het aantal tracks vergroten of verkleinen

U kunt het weergegeven aantal tracks aanpassen met de schuifregelaar Aantal groepen op het tabblad Voorgesteld in de weergave Gebeurtenissen

Mediabestanden georganiseerd op gebeurtenis weergeven

Nadat u uw mediabestanden aan een of meer gebeurtenissen hebt gekoppeld, kunt u deze mediabestanden gemakkelijk georganiseerd op gebeurtenis weergeven. U kunt deze bestanden weergeven in de weergave Gebeurtenissen en in de weergave Media.

Weergeven in de weergave Gebeurtenissen

Klik in de weergave Gebeurtenissen op het tabblad Benoemd. Het tabblad Benoemd geeft uw bestanden georganiseerd op gebeurtenis weer. Elements Organizer maakt een gebeurtenisstapel met de foto's die u in het vorige gedeelte hebt geselecteerd.

Als u door de afbeeldingen in een stapel wilt bladeren, verplaatst u de cursor over die stapel.

Als u alle afbeeldingen in een stapel wilt weergeven, dubbelklikt u op de stapel. Alle afbeeldingen in de stapel worden weergegeven.
 

Dubbelklik op een stapel in de weergave Gebeurtenissen om alle foto's in de stapel weer te geven.

Weergeven in de weergave Media

  1. In de weergave Media moet u ervoor zorgen dat tags worden weergegeven. Klik zo nodig op de knop Trefwoord/info onderaan.

  2. Selecteer het keuzevakje naast de naam van de gebeurtenis waarvoor u de gekoppelde mediabestanden wilt zien.

Alleen de mediabestanden die aan de gebeurtenis zijn gekoppeld, worden weergegeven in het raster.

Selecteer de gewenste gebeurtenisnaam

Aanvullende informatie

Eén mediabestand kan aan een of meer gebeurtenissen zijn gekoppeld (maar elk mediabestand kan slechts aan één plaats of locatie zijn gekoppeld). Nadat u mediabestanden aan een gebeurtenis hebt gekoppeld, worden de mediabestanden nog steeds weergegeven op het tabblad Voorgesteld van de weergave Gebeurtenissen. U kunt deze mediabestanden aan meer gebeurtenissen koppelen. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account