Kom meer te weten over de verschillende opties in Elements Organizer waarmee u mediabestanden op het volledige scherm kunt weergeven zonder dat u wordt afgeleid door andere interface-elementen.

Kunt u uw video niet in Elements Organizer bekijken vanwege codec-problemen? Probeer de video af te spelen in de gelicentieerde versie van Premiere Elements. Raadpleeg Voordat u aan de slag gaat voor meer oplossingen.

Voordat u aan de slag gaat

Voer de volgende stappen uit voordat u aan de slag gaat met het bekijken van videobestanden:

 • Als u QuickTime-films in de Elements Organizer wilt bekijken, moet er een QuickTime-speler op uw computer zijn geïnstalleerd. Als QuickTime nog niet op uw computer is geïnstalleerd, kunt u de QuickTime Installer downloaden en uitvoeren vanaf www.apple.com/quicktime/download.

Videobestanden weergeven

In de Media-weergave ziet u het eerste frame van een videoclip als miniatuur van de clip. Het filmstrippictogram  geeft een videoclip aan in de Media-weergave.

 1. Dubbelklik op de videoclip in de Media-weergave.

 2. Als de mediaspeler van de Elements Organizer wordt geopend, klikt u op de knop Afspelen om de video te starten. Als u de video frame voor frame wilt bekijken, sleept u de positieschuifregelaar. Als u een lange videoclip hebt, kunnen frames worden overgeslagen.

  vp_05
  Mediaspeler van Photoshop Elements

  A. De knop Start B. De knop Einde C. De knop Afspelen D. Verlopen tijd E. Sleep de positieschuifregelaar door de videoclip F. Volumeregelaar G. Trefwoordtags toevoegen 
 3. Klik op de knop Sluiten om de mediaspeler van de Elements Organizer te sluiten.

Mediabestanden op een volledig scherm of naast elkaar weergeven

Met de weergaven Volledige scherm en Foto's naast elkaar vergelijken kunt u mediabestanden bekijken zonder dat u wordt afgeleid door andere interface-elementen, zoals vensters en menu's. U kunt met het schuifwieltje van de muis media pannen en in- en uitzoomen op media.

Met de optie Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm kunt u een set mediabestanden weergeven als een presentatie op een volledig scherm. U kunt de presentatie aanpassen. U kunt bijvoorbeeld:

 • Een audiobestand afspelen terwijl u de afbeeldingen bekijkt.

 • Miniaturen van de geselecteerde bestanden weergeven in een filmstrip rechts op het scherm.

 • Effecten toevoegen aan de mediabestanden

Als u hebt besloten welke foto's u wilt opnemen in uw presentatie, kunt u deze foto's naar wens bewerken. U kunt foto's rechtstreeks vanuit deze weergave naar de Presentatie-editor sturen. U maakt een presentatie door met de rechtermuisknop te klikken en de optie Maken > Presentatie te selecteren.

f11
Volledige schermweergave

Voer een van de volgende handelingen uit om een mediabestand weer te geven op het volledige scherm:

 • Selecteer het mediabestand dat u wilt weergeven en klik op het voorvertoningspictogram Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm .

  Druk op F11/Cmd+F11.

Met de opdracht Foto's naast elkaar vergelijken geeft u twee foto's gelijktijdig naast elkaar weer. De weergave Foto's naast elkaar vergelijken is nuttig wanneer u aandacht wilt besteden aan de details van en de verschillen tussen twee foto's. U kunt twee of meer foto's selecteren om te vergelijken.

Voer een van de volgende handelingen uit als u foto's wilt vergelijken:

 • Selecteer Weergave > Foto's naast elkaar vergelijken rechtsboven in de Organizer. (Deze optie is niet in alle landen/talen beschikbaar.)

 • Selecteer twee foto's en druk op F12/Cmd+12.

In de weergave Foto's naast elkaar vergelijken heeft de op dat moment geselecteerde foto een blauwe rand. Als u op de knop Volgende media klikt, wordt een andere foto geselecteerd. De volgende foto in de selectie wordt dan weergegeven. Als u de filmstripoptie hebt ingeschakeld, klikt u op een willekeurig beeld in de filmstrip om dit weer te geven in plaats van het geselecteerde beeld (het beeld met de blauwe rand).

In de weergave Volledig scherm of Foto's naast elkaar vergelijken kunt u het volgende weergeven:

Het deelvenster Snel bewerken

In dit deelvenster kunt u het weergegeven mediabestand bewerken.

Deelvenster Snel organiseren

In dit deelvenster kunt u tags maken en toepassen op mediabestanden. Hierin kunt u ook mediabestanden toevoegen aan bestaande albums.

Besturingsbalk

Hier ziet u alle navigatiepictogrammen en besturingspictogrammen voor toegang tot de gewenste deelvensters en dialoogvensters.

U kunt heen en weer schakelen tussen weergaven door op de knop Organiseren op volledig scherm of Foto's naast elkaar vergelijken te klikken.

compare_photos
Gebruik de weergave Foto's naast elkaar vergelijken om de compositie en de details te analyseren.

Het deelvenster Snel bewerken

In de weergave Organiseren op volledig scherm of Foto's naast elkaar vergelijken kunt u de weergegeven foto bewerken in het deelvenster Snel bewerken. Het deelvenster Snel bewerken wordt links op het scherm weergegeven en is standaard geminimaliseerd. Het deelvenster Snel bewerken wordt ook geminimaliseerd als u de muis een aantal seconden lang niet verplaatst. Als u het venster op volledige grootte wilt weergeven, plaatst u de muis boven het deelvenster of klikt u op Deelvenster Snel bewerken in-/uitschakelen in de voorvertoningsbalk van de weergave Volledig scherm. Klik op de knop Automatisch verbergen om het deelvenster Snel bewerken altijd zichtbaar te maken.

Opmerking:

Selecteer een ster om een waardering in te stellen voor de weergegeven foto. Als u de waardering van de foto wilt wissen, klikt u op de gouden ster helemaal rechts.

Deelvenster Snel organiseren

Met het deelvenster Snel organiseren in de weergave Volledig scherm of Foto's naast elkaar vergelijken kunt u trefwoordtags maken en toevoegen aan het weergegeven mediabestand. Het deelvenster Snel organiseren wordt links op het scherm weergegeven en is standaard geminimaliseerd. Het deelvenster Snel organiseren wordt ook geminimaliseerd als u de muis een aantal seconden lang niet verplaatst. Als u het venster op volledige grootte wilt weergeven, plaatst u de muis boven het deelvenster of klikt u op Deelvenster Snel bewerken in-/uitschakelen in de voorvertoningsbalk van de weergave Volledig scherm.

Het deelvenster Snel organiseren heeft de volgende subdeelvensters:

Het deelvenster Albums

Hier ziet u een lijst met bestaande albums. Albums die aan het weergegeven mediabestand zijn gekoppeld, worden gemarkeerd.

 

Trefwoordtags

Hier wordt in een wolkweergave een lijst met trefwoordtags weergegeven. Tags die aan het weergegeven mediabestand zijn gekoppeld, worden gemarkeerd.

In het deelvenster Snel organiseren kunt u de volgende taken uitvoeren:

 • Het weergegeven mediabestand toevoegen aan een bestaand album. Als u het weergegeven mediabestand bijvoorbeeld wilt toevoegen aan het album Disneyland, klikt u op Disneyland in het subdeelvenster Albums.

 • Trefwoordtags maken en deze toepassen op het weergegeven mediabestand.

Een nieuwe tag maken en deze toepassen op het weergegeven mediabestand:

 1. Typ de naam van de tag in het tekstvak Tag toewijzen aan media in het subdeelvenster Trefwoordtags. Als u bijvoorbeeld een trefwoordtag Vakantie wilt maken, typt u Vakantie in het tekstvak.

 2. Klik op Toevoegen.

  De gemaakte tag wordt toegepast op de weergegeven media.

Als u een bestaande tag wilt toepassen op het weergegeven mediabestand, klikt u op de tagnaam in het subdeelvenster Trefwoordtags. De tag wordt dan gemarkeerd.

Besturingsbalk

De besturingsbalk bevat pictogrammen waarmee u door de mediabestanden kunt navigeren, een mediabestand kunt afspelen, enzovoort. De besturingsbalk verdwijnt uit beeld wanneer u de muis een paar seconden lang niet verplaatst. (Beweeg de muis om deze werkbalk opnieuw te laten verschijnen.)

De besturingsbalk bevat de volgende pictogrammen:

Pictogram Filmstrip

Hiermee schakelt u tussen het weergeven en verbergen van beelden in een filmstrip. Klik om alle afbeeldingen weer te geven in een strook met miniaturen aan de rechterkant van het scherm. Klik nogmaals om de beelden te verbergen.

 

Deelvenster Meteen repareren

Hiermee schakelt u tussen het weergeven en het verbergen van het deelvenster Meteen repareren. Klik om het deelvenster Meteen repareren links op het scherm weer te geven. Klik opnieuw om het deelvenster Meteen repareren te verbergen.

 

Deelvenster Snel organiseren

Hiermee schakelt u tussen het weergeven en het verbergen van het deelvenster Snel organiseren. Klik om het deelvenster Snel organiseren links op het scherm weer te geven. Klik nogmaals om het deelvenster Snel Indelen te verbergen.

 

Vorige

Hiermee geeft u het vorige mediabestand weer.

 

Volgende

Hiermee geeft u het volgende mediabestand.

 

Afspelen

Hiermee speelt u het mediabestand af.

 

Dialoogvenster Instellingen openen

Hiermee geeft u het dialoogvenster Opties Volledige schermweergave weer.

 

Overgangen

Hiermee geeft u het dialoogvenster Selecteer overgang weer.

 

Deelvenster Eigenschappen in-/uitschakelen

Hiermee schakelt u tussen het weergeven en het verbergen van het deelvenster Eigenschappen.

 

Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm

Hiermee schakelt u van de weergave Foto's naast elkaar vergelijken over op de weergave Volledig scherm.

 

Foto's naast elkaar vergelijken

Hiermee schakelt u over op de weergave Foto's naast elkaar vergelijken.

 

Synchroon pannen en zoomen in de weergave Naast elkaar

Hiermee synchroniseert u het pannen en zoomen wanneer foto's in de weergave Foto's naast elkaar vergelijken worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld op dit pictogram klikt en inzoomt met de muis, wordt op beide afbeeldingen tegelijk ingezoomd.

Opties voor volledige schermweergave

Opties in het dialoogvenster Opties Volledige schermweergave

Klik op het instellingenpictogram in de besturingsbalk.

Achtergrondmuziek

Hiermee geeft u aan welk audiobestand wordt afgespeeld tijdens een presentatie. Als u een ander bestand wilt selecteren, klikt u op Bladeren en selecteert u het gewenste bestand.

Audiobijschriften afspelen

Hiermee stelt u in dat de audiobijschriften van de geselecteerde bestanden worden afgespeeld tijdens de presentatie.

Paginaduur

Hiermee stelt u in hoe lang elke afbeelding wordt weergegeven op het scherm voordat de volgende afbeelding verschijnt (eventueel met een overgang op basis van een vervaging).

Inclusief bijschriften

Hiermee geeft u bijschriften weer onder aan het scherm.

Fotoformaat mag gewijzigd

Hiermee wordt het formaat van foto's aangepast aan het scherm.

Videoformaat mag gewijzigd

Hiermee wordt het formaat van videobeelden aangepast aan het scherm.

Filmstrip tonen

Hiermee worden alle geselecteerde afbeeldingen weergegeven in een strook met miniaturen aan de rechterkant van het scherm. Als u wilt bepalen welke afbeelding wordt weergegeven in een volledig scherm, klikt u op een miniatuur.

Presentatie herhalen

Hiermee wordt de presentatie herhaald totdat u deze beëindigt.

Opties in het deelvenster Eigenschappen

In het deelvenster Eigenschappen worden de aan een mediabestand gekoppelde eigenschappen weergegeven. Klik op het pictogram Deelvenster Eigenschappen in-/uitschakelen om het deelvenster Eigenschappen weer te geven. U kunt in dit venster de volgende opties kiezen:

Algemeen

Hier worden de algemene eigenschappen van een mediabestand weergegeven, zoals de bestandsnaam, de sterrenwaardering, het bijschrift en de notities.

Metagegevens

Hier worden de aan het bestand gekoppelde metagegevens weergegeven. Klik op Volledig om de volledige details weer te geven. Klik op Kort om een beperkte set aan het bestand gekoppelde metagegevens weer te geven.

Trefwoorden

Hier worden de aan het mediabestand gekoppelde trefwoorden weergegeven.

Historie

Hier ziet u de historie van het bestand, zoals de datum waarop het bestand gewijzigd is en waarop het geïmporteerd is.

Overgangen toepassen op mediabestanden

 1. Klik op het pictogram Thema in de besturingsbalk.

 2. Selecteer een van de volgende opties en klik op OK. Plaats de muis boven de miniaturen om een voorvertoning van de overgangen weer te geven.
  • Klassiek

  • In-/uitfaden

  • Pannen en zoomen

  • 3D-pixelvorming

  De geselecteerde overgang wordt toegepast op het weergegeven mediabestand. U kunt het effect bekijken.

  Opmerking:

  De overgangen Pannen en zoomen en 3D-pixelvorming kunnen alleen worden toegepast op foto's. In video's worden deze overgangen alleen ondersteund voor de eerste frame.

Overgangen en OpenGL

Wat is OpenGL (Open Graphics Library)?

OpenGL is een platformonafhankelijke softwarebibliotheek die programma's kunnen gebruiken om te communiceren met uw videostuurprogramma.

Voor de overgangen Pannen en zoomen en 3D-pixelvorming dient uw computer te beschikken over OpenGL-versie 1.2 of hoger. De OpenGL-versie is afhankelijk van de stuurprogramma's voor de videokaart die zijn geïnstalleerd op uw systeem. Als u wordt gewaarschuwd dat OpenGL niet wordt ondersteund, controleert u of het meest recente stuurprogramma voor uw videokaart is geïnstalleerd. Fabrikanten van videokaarten werken hun stuurprogramma's vaak bij om up-to-date te blijven met nieuwe besturingssysteem- en programmafuncties. Voordat u de stuurprogramma's gaat bijwerken, dient u de versie van het huidige videostuurprogramma te bepalen.

De versie van het videostuurprogramma bepalen in Windows XP

Opmerking:

Met ingang van versie 14 van de Elements Organizer wordt Windows XP niet langer ondersteund.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Eigenschappen.

 2. Selecteer achtereenvolgens Instellingen en Geavanceerd.

 3. Welke tabbladen worden weergegeven, is afhankelijk van uw videokaart. Kies Adapter > Eigenschappen voor informatie over de kaartgegevens, zoals de hoeveelheid geheugen op de kaart. Kies Stuurprogramma voor informatie over het stuurprogramma, zoals de versie van het stuurprogramma.

De versie van het videostuurprogramma bepalen in Windows Vista

Opmerking:

Met ingang van versie 14 van de Elements Organizer wordt Windows Vista niet langer ondersteund.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.

 2. Selecteer Beeldscherminstellingen > Geavanceerde instellingen. Op het tabblad Adapter worden uw kaartgegevens weergegeven, zoals de hoeveelheid geheugen op de kaart.

 3. Kies Eigenschappen > Stuurprogramma om de versie van het stuurprogramma te achterhalen.

Kijk op de website van de fabrikant van de kaart om te zien of er een recentere versie beschikbaar is. In het gedownloade stuurprogramma bevinden zich installatie-instructies of deze worden samen met het stuurprogramma gedownload.

De versie van het videostuurprogramma bepalen in Windows 7

 1. Klik in het menu Start met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Beheren.

 2. Selecteer Apparaatbeheer in het linkerdeelvenster van het venster dat wordt geopend.

 3. Breid de lijst Beeldschermadapters uit voor informatie over beeldschermstuurprogramma's.

 4. (Optioneel) Klik met de rechtermuisknop op een beeldschermadapter en selecteer Eigenschappen voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid