Foto's groeperen in versiesets

Meer informatie over het groeperen van foto's in versiesets in Elements Organizer.

Versiesets

Een versieset  is een stapel die één originele foto en de bewerkte versies van deze foto bevat. Met versiesets kunt u eenvoudig de bewerkte versies van een afbeelding en het origineel vinden, omdat deze visueel bij elkaar zijn geplaatst.

Wanneer u een foto bewerkt met Meteen repareren, plaatst de Organizer de foto en de bewerkte kopie automatisch bij elkaar in een versieset. Wanneer u een foto bewerkt in de Editor en u Bestand > Opslaan als kiest, kunt u de optie Samen met origineel opslaan in versieset selecteren om de foto en de bewerkte kopie bij elkaar te plaatsen in een versieset.

Als u een foto bewerkt die al in een stapel staat, worden de foto en de bewerkte kopie in een versieset geplaatst die wordt genest in de originele stapel. Als u een foto bewerkt die al in een versieset staat, wordt de bewerkte kopie boven aan de bestaande versieset geplaatst. Elements Organizer nest geen versiesets binnen versiesets: een versieset kan slechts één origineel bevatten en de bewerkte versies ervan.

Opmerking:

In het algemeen kunnen alleen foto's worden gestapeld in versiesets.

Tips voor het werken met versiesets

Houd rekening met het volgende wanneer u versiesets gebruikt:

 • Bewerk de afbeelding in Elements Organizer. Als u een externe editor (die niet wordt geopend vanuit Elements Organizer) gebruikt, wordt de databasekoppeling verbroken zodat Elements Organizer de bewerkingshistorie van de afbeeldingsbestanden niet kan bijhouden en de versieset niet kan bijwerken. U kunt niet handmatig een bestand toevoegen aan een versieset, maar u kunt de opdracht Stapel gebruiken om deze versietypen te stapelen.

 • Als u een trefwoordtag toepast op een samengevouwen versieset, wordt de tag toegepast op alle items in de set. Als u de tag toepast op één foto in een uitgevouwen set, wordt de tag alleen toegepast op die foto. Wanneer u naar een tag zoekt, wordt elke foto in een versieset die de tag bevat als een afzonderlijke foto weergegeven in de zoekresultaten.

 • Het is mogelijk om versiesets te stapelen. De gestapelde versiesets worden weergegeven als één stapel met de nieuwste foto bovenop. Hoewel gewone stapels worden samengevoegd als ze bij elkaar worden gestapeld, blijven versiesets behouden als ze bij elkaar worden gestapeld.

 • Als de versieset alleen het origineel en een bewerkte versie bevat en u een van beide verwijdert, blijft de laatste foto ongestapeld achter in de weergave Media, deze maakt dan dus geen deel meer uit van een versieset. Als de versieset in een stapel was opgenomen, wordt de foto zonder het pictogram van een versieset weergegeven wanneer u de stapel uitvouwt.

 • Kies Zoeken > Alle versiesets om alle versiesets te zoeken.

 • U kunt afzonderlijke foto's verwijderen uit een versieset en u kunt de versieset omzetten in afzonderlijke foto's, zodat elke foto in de set afzonderlijk in de catalogus wordt weergegeven.

 • U hebt toegang tot de meeste opdrachten voor versiesets door met de rechtermuisknop te klikken of door het menu Bewerken te gebruiken.

 • U kunt de bewerkingshistorie van foto's in een versieset bekijken in het tabblad Historie van het deelvenster Eigenschappen.

Handmatig een versieset opslaan

Als u een bestand bewerkt in Elements Organizer, wordt automatisch een versieset gemaakt. Als u een bestand bewerkt in de Editor, moet u de bewerkingen handmatig opslaan in een versieset.

Voer in de Editor een van de volgende handelingen uit:

 • Bewerk een bestand en kies vervolgens Bestand > Opslaan of Bestand > Opslaan als. De eerste keer dat u een foto bewerkt en opslaat, opent Elements Organizer automatisch het dialoogvenster Opslaan als. Selecteer de optie Samen met origineel opslaan in versieset, geef een naam voor het bestand op (of gebruik de standaardnaam) en klik op Opslaan.
 • Bewerk een eerder bewerkte foto opnieuw en kies vervolgens Bestand > Opslaan als om een aparte kopie van de bewerkte versie te maken. Selecteer de optie Samen met origineel opslaan in versieset, geef een naam voor het bestand op en klik op Opslaan.

  De juist bewerkte kopie wordt boven in de versieset geplaatst wanneer deze wordt weergegeven in de weergave Media.

Alle foto's in een versieset weergeven

Bij het weergeven van alle foto's in een versieset kunt u iedere foto bewerken, een foto als bovenste foto instellen, een foto uit de versieset verwijderen of tags aan een foto toevoegen (wanneer u een tag toevoegt aan één foto in een set, wordt deze toegepast op alle foto's).

 1. Selecteer een versieset in de weergave Media en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de knop Uitvouwen naast de miniatuur van de versieset.

  • Kies Bewerken > Versieset > Items in versieset uitvouwen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in de weergave met de uitgevouwen versieset:
  • Rangschik de foto's opnieuw, verwijder de foto's of wijs tags aan de foto's toe.

  • U kunt foto's corrigeren met de optie Meteen repareren of in Photoshop Elements Editor in de werkruimte Volledig bewerken (en sla het bestand daarna op).

 3. Als u klaar bent, vouwt u de foto's in de versieset op een van de volgende manieren samen:
  • Klik op de knop Samenvouwen naast het pictogram van de versieset.

  • Kies Bewerken > Versieset > Items in versieset samenvouwen.

De bovenste foto in een versieset opgeven

Wanneer een versieset wordt gemaakt, plaatst Elements Organizer de laatst bewerkte versie van de foto bovenaan. U kunt desgewenst een andere foto bovenaan plaatsen. Wanneer een versieset wordt uitgevouwen, wordt de bovenste foto geheel links weergegeven in de weergave Media.

Opmerking:


Opmerking:

Als u een versieset die deel uitmaakt van een stapel wilt zien, dient u de stapel eerst uit te vouwen.

 1. Klik in de weergave Media met de rechtermuisknop op een versieset en kies Versieset > Items in versieset uitvouwen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de foto die u als bovenste foto wilt en kies Versieset > Als eerste item instellen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe bovenste foto en kies Versieset > Items in versieset samenvouwen.

De originele versie van een foto herstellen

 1. Selecteer in de weergave Media een of meer versiesets en kies vervolgens Bewerken > Versieset > Terugkeren naar origineel. (U kunt ook met de rechtermuisknop klikken of Ctrl ingedrukt houden en klikken en deze opdracht kiezen.)
  Opmerking:

  In de werkruimte Volledig bewerken kunt u ook het deelvenster Historie ongedaan maken gebruiken om de foto te herstellen in de oorspronkelijke staat.

Foto's uit een versieset verwijderen

Als u foto's verwijdert uit een versieset, worden deze uit de set verwijderd, maar blijven ze wel in de catalogus staan; ze worden in de weergave Media als afzonderlijke foto's weergegeven. Als u foto's verwijdert uit een versieset, worden de foto's uit de catalogus verwijderd, maar niet van de computer, tenzij u Items ook van de vaste schijf verwijderen selecteert.

 1. Selecteer een versieset en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u specifieke foto's uit een versieset wilt verwijderen, vouwt u de versieset uit, selecteert u een of meer foto's en kiest u Bewerken > Versieset > Item(s) verwijderen uit versieset.

  • Als u alle foto's uit een versieset wilt verwijderen zodat ze allemaal als afzonderlijke foto's in de weergave Media worden weergegeven, selecteert u de versieset en kiest u Bewerken > Versieset > Versieset omzetten in individuele items.

  • Als u specifieke foto's uit een versieset wilt verwijderen, kiest u Bewerken > Versieset > Items in versieset uitvouwen. Selecteer de foto's die u wilt verwijderen en druk op Delete.

  • Als u alle foto's uit een versieset wilt verwijderen met uitzondering van de bovenste foto, kiest u Bewerken > Versieset > Versieset samenvoegen.

  • Als u alleen de bovenste foto uit een versieset wilt verwijderen, selecteert u de versieset in de weergave Media en kiest u Bewerken > Verwijderen uit catalogus. Schakel in het dialoogvenster Verwijderen uit catalogus bevestigen het selectievakje Alle items in samengevouwen versiesets verwijderen uit. Als u de bovenste versie van de vaste schijf wilt verwijderen, selecteert u de optie Ook een of meer geselecteerde items van de vaste schijf verwijderen.

  • Als u alle foto's uit een versieset wilt verwijderen met uitzondering van de originele foto, kiest u Bewerken > Versieset > Terugkeren naar origineel.

  • Als u alle foto's uit een versieset wilt verwijderen met inbegrip van de originele foto, kiest u Bewerken > Verwijderen uit catalogus. Schakel in het dialoogvenster Verwijderen uit catalogus bevestigen het selectievakje Alle items in samengevouwen versiesets verwijderen in.

  • Als u de originele foto uit een versieset wilt verwijderen, kiest u Bewerken > Versieset > Items in versieset uitvouwen. Selecteer de originele foto in de versieset en druk op Delete. Als het origineel slechts over één bewerkte kopie beschikt terwijl deze kopie ook over een bewerkte kopie beschikt en u het origineel verwijdert, wordt de eerstgenoemde kopie het nieuwe origineel van de versieset. Als er meerdere bewerkte kopieën zijn van het origineel, worden de kopieën in een versieset bewaard als het origineel wordt verwijderd.

  Opmerking:

   Het is doorgaans het beste om de originele versie van uw foto op te slaan als "digitaal negatief" waarmee u varianten van de afbeelding kunt maken. Een digitaal negatief bevat alle originele informatie en is niet gecomprimeerd. Er zijn geen gegevens verloren gegaan. Verwijder de foto alleen als u zeker weet dat u de originele versie nooit meer nodig zult hebben. Nadat u de originele versie hebt verwijderd uit de catalogus en de computer, kunt u deze niet meer terugzetten.

Foto's in een versieset bewerken

Wanneer u een foto bewerkt in een versieset en deze opslaat met de optie Samen met origineel opslaan in versieset in het dialoogvenster Opslaan als, wordt de bewerkte kopie toegevoegd aan de originele versieset. De kopie wordt niet genest binnen een extra versieset.

 1. Voer in de weergave Media een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de bovenste foto wilt bewerken, selecteert u de versieset.

  • Als u een andere foto dan de bovenste foto wilt bewerken, selecteert u de versieset en kiest u Bewerken > Versieset > Items in versieset uitvouwen. Selecteer vervolgens de foto die u wilt bewerken.

 2. Selecteer de foto en selecteer Repareren > Foto's bewerken om de foto te openen in de Editor.
 3. Bewerk de foto en selecteer Bestand > Opslaan als. In het dialoogvenster Opslaan als selecteert u de optie Samen met origineel opslaan in versieset om zowel de kopie als het origineel in de versieset te plaatsen.

De zojuist bewerkte kopie wordt de bovenste foto van de versieset.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?