Mediabestanden zoeken met gebruik van de tijdlijn

Leer hoe u uw mediabestanden kunt vinden met behulp van de tijdlijn in Elements Organizer.

In Elements Organizer worden alle mediabestanden automatisch georganiseerd in de tijdlijn van de weergave Media, zelfs als de mediabestanden niet zijn voorzien van tags. Als de tijdlijn is verdeeld in maanden en jaren, kunt u de afbeeldingen van een bepaalde maand in een bepaald jaar bekijken door op de desbetreffende maand te klikken in de tijdlijn. Gebruik de eindpuntmarkeringen om foto's uit een een bepaald jaar of een bepaalde maand weer te geven. Als u op een willekeurige balk in de tijdlijn klikt, wordt de eerste foto voor die balk die een maand in de tijdlijn aangeeft, gemarkeerd met een groen selectiekader.

De hoogte van elke balk in de tijdlijn is evenredig met het aantal bestanden in elke maand, op basis van de datum, of batch. U kunt ook een tijdsbereik in de tijdlijn selecteren om mediabestanden weer te geven die in deze periode zijn gemaakt of gescand.

Wanneer u de aanwijzer boven een balk in de tijdlijn plaatst, ziet u knopinfo met de maand die overeenkomt met de balk. Als u de muis boven een van de eindpuntmarkeringen houdt, ziet u knopinfo met het bereik (maand en jaar die overeenkomen met de huidige locatie van de eindpuntmarkering).

Wanneer u een zoekopdracht toepast, worden alle balken weergegeven op de tijdlijn. Maar alleen de balken die overeenkomen met de in het raster weergegeven media zijn ingeschakeld. Alle andere balken zijn uitgeschakeld.

Kies Weergave > Tijdlijn om de tijdlijn weer te geven. U kunt ook CTRL + L (Windows) of Command + L (Mac OS) gebruiken. De tijdlijn is alleen beschikbaar in de mediaweergave. In alle andere weergaven wordt de tijdlijn niet weergegeven en is de optie Weergave > Tijdlijn uitgeschakeld.

Opmerking:

De tijdlijn is alleen beschikbaar in de mediaweergave. In alle andere weergaven wordt de tijdlijn niet weergegeven en is de optie Weergave > Tijdlijn uitgeschakeld.

De tijdlijn gebruiken

A. Tijdlijnpijl B. Donkerder gedeelte dat verwijst naar foto's die buiten bereik vallen C. Eindpuntmarkeringen D. Datummarkering E. Tijdlijnbalk F. Knopinfo die balkbereik aangeeft 

U kunt de tijdlijn in combinatie met trefwoordtags, albums of mappen gebruiken om zoekopdrachten te verfijnen. Als u bijvoorbeeld de foto's zoekt die gedurende een bepaalde periode van Caroline zijn gemaakt, zoekt u naar de trefwoordtag Caroline. Klik op een willekeurige maand in de tijdlijn met mediabestanden van Caroline en sleep de eindpuntmarkeringen om de mediabestanden weer te geven die in de opgegeven periode zijn gemaakt of gescand.

Een gedeeltelijk lege balk in de tijdlijn geeft aan dat er mediabestanden zijn die momenteel niet zijn opgenomen in de zoekresultaten.

Wanneer u een zoekopdracht uitvoert naar bijvoorbeeld een album, tag, map, geavanceerde zoekoptie of volledige tekst, worden alle balken weergegeven in de tijdlijn. Maar alleen de balken die overeenkomen met de media die worden getoond in het raster worden ingeschakeld. Alle andere balken worden in de uitgeschakelde status weergegeven.

Mediabestanden weergeven en zoeken met de tijdlijn

 1. Controleer of de tijdlijn wordt weergegeven. Kies zo nodig Weergave > Tijdlijn.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Gebruik de pijlen aan de uiteinden van de tijdlijn om te navigeren naar het gedeelte van de tijdlijn dat u wilt zoeken.
  • Klik op een balk in de tijdlijn of sleep de datummarkering naar de balk om het eerste mediabestand voor die balk weer te geven.
  • Sleep de eindpuntmarkeringen  op de tijdlijn om een bereik weer te geven.
  • Kies Weergave > > Datumbereik instellen. Typ een begindatum en een einddatum om het bereik op te geven dat u wilt bekijken en klik op OK. Als u het datumbereik opnieuw wilt instellen, kiest u Zoeken > Datumbereik wissen.
  • De Elements Organizer geeft de mediabestanden in het ingestelde bereik weer. U kunt de eindpuntmarkeringen naar een andere plaats slepen om het bereik aan te passen.
  Weergave > Datumbereik instellen gebruiken om een datumbereik in te stellen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account